Prev Next

donderdag 21 mei 2015

Betaaldag ABP

vrijdag 22 mei 2015

Betaaldag Defensie

dinsdag 23 juni 2015

Betaaldag ABP

woensdag 24 juni 2015

Betaaldag Defensie

donderdag 23 juli 2015

Betaaldag ABP

vrijdag 24 juli 2015

Betaaldag Defensie

maandag 24 augustus 2015

Betaaldag ABP

maandag 24 augustus 2015

Betaaldag Defensie

woensdag 23 september 2015

Betaaldag ABP

donderdag 24 september 2015

Betaaldag Defensie

donderdag 22 oktober 2015

Betaaldag ABP

vrijdag 23 oktober 2015

Betaaldag Defensie

maandag 23 november 2015

Betaaldag ABP

dinsdag 24 november 2015

Betaaldag Defensie

dinsdag 22 december 2015

Betaaldag Defensie

woensdag 23 december 2015

Betaaldag ABP

Bent u al lid van de Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM?

Hebt u een vraag voor onze helpdesk-medewerkers of juristen? Klik dan hier.

Trivizier is het Verenigingsblad voor leden van de vakbond voor burger en militair defensiepersoneel VBM.

De kantoren van de VBM in Den Haag en Den Helder zijn op maandag 27 april (Koningsdag) gesloten.

Koninklijke onderscheidingen

Ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Z.M. Koning Willem-Alexander zijn vandaag (vrijdag 24 april) Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Het Algemeen Bestuur v...

Defensie en de bonden hebben overeenstemming bereikt over de inhoud van een Arbo-catalogus voor Diesel Motoren Emissie en een voor Agressie en Geweld. Het Ministerie van Defensie kent veel processen en activiteiten die risico’s met zich meebrengen voor de mens, het materieel en de omgeving. Bescherming van haar medewerkers is een belangrijk onderdeel van de verantwoordelijkheid die de minister van Defensie heeft als werkgever.

Op woensdag 8 april is in Limburg een bijeenkomst voor VBM-leden die betrokken zijn bij de chroom-6 problematiek. Tijdens deze bijeenkomst zullen wij onze leden informeren over wat wij tot nu toe hebben gedaan en wat wij de komende tijd gaan doen. Daarnaast willen wij graag van horen wat men verwacht van de VBM, de paritaire commissie en het RIVM-onderzoek.

De afgelopen maanden is de VBM, samen met de andere bonden, druk bezig geweest met de chroom-6 problematiek. Zo zijn we met Defensie gekomen tot een coulanceregeling en hebben we zitting genomen in de paritaire commissie Chroom-6. De komende tijd gaat de paritaire commissie het RIVM-onderzoek begeleiden.

Op dit moment zijn de belastingservicemedewerkers van de VBM weer druk bezig om duizenden leden te helpen met het doen van de belastingaangifte. Maar u kunt het ook zelf doen, digitaal via een online of offline aangifteprogramma.

Defensie heeft in week 9 (eindfebruari 2015) de voorzitters van de vakbonden een bezoek laten brengen aan de Nederlandse militairen in het Midden-Oosten (ATF-ME) en Mali (MINUSMA). Dat gebeurde op uitnodiging van de Hoofd Directeur Personeel. VBM-voorzitter Jean Debie doet hierbij verslag.

Instemming eerste deelresultaat!

Drie van de vier centrales en de minister van Defensie hebben in de vergadering van het sectoroverleg defensie (SOD) van 16 april 2015 hun handtekening geplaatst onder het eerst...

De bonden en het ministerie van Defensie hebben in een overlegvergadering medio maart een 'Quick Wins' besluit moeten herzien. Vorig jaar was er een eind gemaakt aan het sollicitatiecircus voor de onderbouw. Het sollicitatieproces via de vacaturebank werkte niet goed. Het voor militairen noodgedwongen moeten solliciteren op (nagenoeg) identieke functies kwam daarmee ten einde.

Een aantal Nederlandse militairen die namens de VN zijn ingezet bij UNMISS, UNDOF en MINUSMA ontvangt de belastingvrije onkostenvergoeding direct van deze organisatie. Meestal omdat zij voor voeding en huisvesting (en andere onkosten) aangewezen zijn op voorzieningen die Nederland ter plaatse niet kan bieden.

De VBM heeft in het overleg over reorganisaties bij de Bestuursstaf op 20 maart aandacht gevraagd voor FINAD. FINAD is een tijdelijke, niet-formatieve projectorganisatie die valt onder de Afdeling Financiële Systemen van de HDFC. 

De MIVD gaat uitbreiden. Hoe dit gaat gebeuren, staat beschreven in het reorganisatieplan ‘Versterking MIVD 2015’. Aan de ene kant bestaat de uitbreiding uit de laatste tranche van de eerder toegewezen formatieve uitbreiding, op grond van het ‘Defensie Cyber Programma’. Aan de andere kant komt er ook extra capaciteit op het gebied van ICT en de juridische procesketen. In totaal gaat het over een uitbreiding van 43 functies.

Update 2 april 2015. Is het nou een akkoord of niet? En die 0,8% is toch veel te weinig? Waarom is er geen afspraak over een grotere salarisverhoging? Krijgen militairen een 'middelloonpensioen'? Hieronder de antwoorden op vragen die van leden over het deelresultaat 2015.

Niet voldaan aan de Numerus Fixus? Jammer dan ...

De Numerus Fixus, die het aantal functies per rang/schaal bij voorbaat vastlegt, blijft een onding bij reorganisaties! Evalueer op basis van taak/middelen en laat je niet van de...

De rol van de medezeggenschap bij sourcing-projecten moet duidelijker. Begin januari wijzen de VBM en andere bonden Defensie daar op bij de bespreking van de sourcing van de Informatievoorziening/Informatie en Communicatietechnologie afdelingen bij de Defensie Materieel Organisatie (IV/ICT DMO). Dezelfde discussie herhaalt zich in het overleg op 20 januari. Dit keer is het project Defensie Bewakings- en Beveiligingssystemen (DBBS) de aanleiding.

Op 14 januari spreken bonden en DMO over de betrokkenheid van de medezeggenschap bij de sourcing (lees: het uitbesteden) van de IV/ICT-organisatie DMO. De VBM ergert zich groen en geel aan de manier waarop Defensie de sourcing-trajecten doorloopt. Bijvoorbeeld door afspraken voortdurend, zonder overleg met de bonden, aan te passen.

Sinds 2008 doet Defensie het op zijn eigen manier. Niet de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) regelt de medezeggenschap bij Defensie, maar het Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD). Tijd voor een evaluatie. Die komt er aan en de VBM wil goed voorbereid zijn.

CZSK reorganiseert en doet dat 'centraal' (per 8 juli 2013). 'Dus' komt er ook een 'centrale evaluatie', aldus CZSK. Donderdag 2 oktober 2014 bespreken CZSK en bonden het evaluatierapport. De VBM is geen voorstander van een centraal uitgevoerde reorganisatie. Ook niet van zo'n soort evaluatie dus.

De MC-DMO wil eerst een deskundig (financieel) oordeel over de verhuizing van het ‘Haagse’ DMO naar de Kromhoutkazerne in Utrecht. Het College voor Geschillen geeft de MC gelijk.

Overheidswerkgevers gedragen zich onredelijk

De advies- en arbitragecommissie (AAC) heeft eind januari 2015 in een helder advies duidelijk gemaakt dat de overheidswerkgevers zich onredelijk hebben opgesteld in de discussie...

De VBM heeft op 14 april jl. opnieuw een rechtszaak over het AOW-gat gewonnen. Het gaat in dit geval om het AOW-gat van een burger-medewerker die vorig jaar wegens overtolligheid is ontslagen.

De VBM heeft weer een rechtszaak over het AOW-gat gewonnen. Ook in dit geval gaat het om een burger-medewerker met wachtgeld. Defensie moet dat doorbetalen tot de burger-medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Als het aan de Tweede Kamer ligt mag uw AOW-gat nog wel wat groter worden. Op 26 maart heeft de Kamer besloten om de AOW-leeftijd versneld te verhogen. Deze versnelling zat al een tijd in het vat. Als de Eerste Kamer er ook mee instemt, krijgt iedereen die geboren is na 30 september 1950 (nog) later AOW.

Het ABP-bestuur heeft zijn verantwoordelijkheid genomen en een besluit teruggedraaid. Het gaat om het besluit in een brief die gewezen ambtenaren in februari hebben ontvangen. Daarin kondigt het ABP-bestuur aan dat zij een aanvulling van het ABP op hun pensioen kwijt raken. Een besluit dat velen flink wat geld kostte.

Defensie maakt verboden onderscheid op grond van leeftijd. Dat stelt het College voor de Rechten van de Mens. Op 24 februari 2015 bevestigt de (meervoudige kamer van de) rechtbank in Zwolle dit oordeel. Daarom mag Defensie het wachtgeld voor een burgerambtenaar niet stopzetten als deze 65 wordt.

Bezoek uw afdelingsvergadering!

Vindt u ook dat minister Hennis snel met goede arbeidsvoorwaarden moet komen? Wilt u dat uw bond bij de politiek aandacht vraagt voor de versterking van de krijgsmacht? Laat van...

De VBM is ter ondersteuning van de individuele belangenbehartiging op zoek naar een juridisch assistent in de regio Den Helder. Bent u met UKW of FLO en bent u bij Defensie werkzaam geweest binnen de personeelsorganisatie, dan is deze vrijwilligersbaan, met vergoeding, mogelijk iets voor u.

Op 3 februari 2015 is LTZVK2OC b.d. B. de Graaf (75) overleden. Hij was sinds 10 mei 1990 drager van het teken van verdienste van de VBM. Bertus de Graaf, zijn dienstvak was oorspronkelijk die van de Logistieke Dienst der Administratie ('schrijver'), ontving het teken van verdienste na 12 jaar actieve inzet voor de vereniging. Hij was afdelingsbestuurslid in Vlissingen, maar ook op Aruba en Curaçao. In die afdelingen was het afdelingsbestuurslidmaatschap een functie die veel zelfstandigheid van de bestuurder vroeg.

Een vrolijke boodschap was het niet, die ABP-bestuurder Jac Kragt en VBM-voorzitter Jean Debie op 20 januari te vertellen hadden tijdens de pensioenvoorlichting in de Dukdalf te Den Helder.

VBM-voorzitter Jean Debie en overlegvertegenwoordiger Jef Stassen brengen eind maart 2015 een werkbezoek aan Curaçao en Aruba. Tijdens hun werkbezoek aan de West zullen zij aanwezig zijn bij twee afdelingsvergaderingen. 

Op dinsdag 10 februari speelt de Marinierskapel der Koninklijke Marine in Den Helder het jaarlijkse concert ten bate van de Stichting MSF. De Stichting MSF is het sociale fonds van de VBM en de BBTV (voorheen: Marine Sanatorium Fonds).

Maak kans op een Manchester United VIP Experience!

Bij Aon zit u op de eerste rang! Scoor een goede verzekering bij Aon en maak kans op een Manchester United VIP Experience. Houdt u van voordeel, onvergetelijke ervaringen e...

Sinds kort biedt de reisorganisatie Oad aan VBM-leden tot 10% korting op busreizen. In dit artikel legt Oad uit wie ze zijn, hoe ze werken en wat ze voor u als VBM-lid kunnen betekenen.

Kun je een basisverzekering nemen bij een andere verzekeraar en de aanvullende verzekering (met 1 of meer sterren) bij Zorgzaam aanhouden? Antwoord: ja dat kan. Maar wel tegen een dubbele premie voor die aanvullende verzekering.

De Commandant DBBO heeft besloten de vrij-opneembare variant van de tijdelijke verkorting van de arbeidsduur (flexuren) niet meer toe te staan. Veel van onze leden bij DBBO zijn het niet eens met deze maatregel en vragen zich af of zij daar iets tegen kunnen doen.

Op dinsdag 27 januari voert presentator en journalist Frénk van der Linden een gesprek met de voormalig Commandant der Strijdkrachten Peter van Uhm. Het gesprek vindt plaats om 20.15 uur in de intieme Kleine Zaal van de Philharmonie Haarlem. Leden van de VBM krijgen 5 euro korting op de entreeprijs.

In 2015 verandert er het een en ander op fiscaal (belasting) gebied. Vooral mensen die in het buitenland wonen moeten hier goed op bedacht zijn. Dat geldt ook voor militairen met een partner als zij in het buitenland geplaatst zijn.

VBM op Twitter

Bezoekers

0601213
Vandaag
Gisteren
Deze week
Afgelopen week
Deze maand
Afgelopen maand
Totaal
674
4813
39156
39156
173160
174601
601213


Uw IP-adres:54.145.246.183

Stel een vraag

help

 

Trivizier

CoverTriv04 rood158x223

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden