Prev Next

maandag 23 maart 2015

Betaaldag ABP

dinsdag 24 maart 2015

Betaaldag Defensie

woensdag 25 maart 2015

Afdelingsvergadering Curaçao

maandag 30 maart 2015

Afdelingsvergadering Assen

dinsdag 31 maart 2015

Afdelingsvergadering Aruba

dinsdag 31 maart 2015

Afdelingsvergadering Amsterdam

woensdag 01 april 2015

Afdelingsvergadering Eindhoven

donderdag 02 april 2015

Afdelingsvergadering Den Haag

woensdag 08 april 2015

Afdelingsvergadering Limburg

donderdag 09 april 2015

Afdelingsvergadering Apeldoorn

maandag 13 april 2015

Afdelingsvergadering Zeeland

dinsdag 14 april 2015

Afdeling Den Helder

donderdag 16 april 2015

Afdelingsvergadering Rotterdam

donderdag 16 april 2015

Afdeling Doorn

dinsdag 21 april 2015

Afdelingsvergadering België

dinsdag 21 april 2015

Afdelingsvergadering Zwolle

donderdag 23 april 2015

Betaaldag ABP

donderdag 23 april 2015

Afdelingsvergadering Friesland

vrijdag 24 april 2015

Betaaldag Defensie

dinsdag 28 april 2015

Afdelingsvergadering Valkenburg

woensdag 29 april 2015

Afdelingsvergadering Duitsland

donderdag 21 mei 2015

Betaaldag ABP

vrijdag 22 mei 2015

Betaaldag Defensie

dinsdag 23 juni 2015

Betaaldag ABP

woensdag 24 juni 2015

Betaaldag Defensie

donderdag 23 juli 2015

Betaaldag ABP

vrijdag 24 juli 2015

Betaaldag Defensie

maandag 24 augustus 2015

Betaaldag Defensie

maandag 24 augustus 2015

Betaaldag ABP

woensdag 23 september 2015

Betaaldag ABP

donderdag 24 september 2015

Betaaldag Defensie

donderdag 22 oktober 2015

Betaaldag ABP

vrijdag 23 oktober 2015

Betaaldag Defensie

maandag 23 november 2015

Betaaldag ABP

dinsdag 24 november 2015

Betaaldag Defensie

dinsdag 22 december 2015

Betaaldag Defensie

woensdag 23 december 2015

Betaaldag ABP

Bent u al lid van de Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM?

Hebt u een vraag voor onze helpdesk-medewerkers of juristen? Klik dan hier.

Trivizier is het Verenigingsblad voor leden van de vakbond voor burger en militair defensiepersoneel VBM.

Tegemoetkomingsregeling chroom-6 vastgesteld

De VBM is blij dat het gelukt is om met de minister van Defensie afspraken te maken over een tegemoetkomingsregeling voor slachtoffers van chroom-6. Het is goed dat de minister...

De VBM heeft per brief bij de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor de voorgenomen verhuizing van DMO naar de Kromhoutkazerne in Utrecht. De VBM steunt in die brief het advies van de medezeggenschapscommissie DMO: 'doe het niet!'

De VBM is benaderd door gepensioneerde leden met een partner die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt en die per 1 februari jl. de ABP-aanvulling kwijt zijn geraakt. De VBM gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om deze leden juridisch te helpen, desnoods met een gang naar de rechter.

UPDATE 16 februari 2015 Als het aan Defensie ligt, krijgen militairen (maar ook burgers) die een buitenlandse partner hebben, het nog moeilijker. Tot op heden kon je pas in de problemen komen als die partner naar Nederland kwam en je ging samenwonen. Maar als het aan de minister ligt, kan ook een partner die in het buitenland blijft wonen jou je baan bij Defensie kosten.

Is zelfmoord wel of geen 'optie' als je als militair krijgsgevangene wordt gemaakt? Die vraag komt naar voren nu de wereld heeft kunnen zien hoe ISIS de Jordaanse gevechtsvlieger Muath Al-Kaseasbeh heeft vermoord.

De moord op de Jordaanse jachtvlieger, de 26-jarige Muath Al-Kaseasbeh, door ISIS zal zeker de angst vergroten onder het thuisfront van de 250 Nederlandse militairen die deelnemen aan de internationale strijd tegen de terroristische organisatie ISIS in Irak.

Arbeidsvoorwaardenoverleg: voorlopig deelresultaat

Bonden en Defensie presenteren op 6 maart 2015 een 'deelresultaat' van de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden. Zij hebben hiervoor gekozen omdat beide partijen snel een ...

Militairen betalen vanaf 1 januari 2015 geen VUT-equivalent meer. Dat betekent dat hun netto-salaris omhoog gaat (zie tabel). Omdat het VUT-equivalent in januari en februari wel ingehouden is, krijgen militairen het geld terug.

Op dinsdag 17 februari praten bonden en Defensie weer over de stand van zaken rond de chroom-houdende verven. Dit overleg moet de coulanceregeling (tegemoetkomingsregeling) dichterbij brengen. Ook gaan bonden en Defensie praten over het instellingsbesluit van de paritaire commissie aanpak problematiek Chroom VI.

Defensie stelt voor om twee knelpuntcategorieën bij de luchtmacht te sluiten. Het gaat om burgermedewerkers schaal 7 (met uitzondering van technisch onderhoudspersoneel) op het Logistiek Centrum Woensdrecht. Sluiting wil Defensie ook voor de knelpuntcategorie CLSK-onderofficieren in de rang van sergeant-majoor in de categorie 32A Sport.

Bij de outsourcing van het Mainframebeheer rommelt Defensie nog altijd met allerlei afspraken. Zo hebben mainframe-medewerkers in december 2014, vlak voor de kerst, te horen gekregen dat ze per 1 januari 2015 (!) gedetacheerd zijn bij de overnemende partij (IBM).

Nu de reorganisatie van de Defensie Vastgoed Dienst en de Divisie Vastgoed en Beveiliging begonnen is, moet er volgens de VBM ook snel een Begeleidingscommissie (BCO) van start gaan. Die commissie toetst zowel de functies en het daarop geplaatste personeel die richting het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) gaan op basis van gemaakte afspraken. Dat gebeurt ook voor het personeel dat bij de servicedienst blijft werken.

Niet voldaan aan de Numerus Fixus? Jammer dan ...

De Numerus Fixus, die het aantal functies per rang/schaal bij voorbaat vastlegt, blijft een onding bij reorganisaties! Evalueer op basis van taak/middelen en laat je niet van de...

De rol van de medezeggenschap bij sourcing-projecten moet duidelijker. Begin januari wijzen de VBM en andere bonden Defensie daar op bij de bespreking van de sourcing van de Informatievoorziening/Informatie en Communicatietechnologie afdelingen bij de Defensie Materieel Organisatie (IV/ICT DMO). Dezelfde discussie herhaalt zich in het overleg op 20 januari. Dit keer is het project Defensie Bewakings- en Beveiligingssystemen (DBBS) de aanleiding.

Op 14 januari spreken bonden en DMO over de betrokkenheid van de medezeggenschap bij de sourcing (lees: het uitbesteden) van de IV/ICT-organisatie DMO. De VBM ergert zich groen en geel aan de manier waarop Defensie de sourcing-trajecten doorloopt. Bijvoorbeeld door afspraken voortdurend, zonder overleg met de bonden, aan te passen.

Sinds 2008 doet Defensie het op zijn eigen manier. Niet de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) regelt de medezeggenschap bij Defensie, maar het Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD). Tijd voor een evaluatie. Die komt er aan en de VBM wil goed voorbereid zijn.

CZSK reorganiseert en doet dat 'centraal' (per 8 juli 2013). 'Dus' komt er ook een 'centrale evaluatie', aldus CZSK. Donderdag 2 oktober 2014 bespreken CZSK en bonden het evaluatierapport. De VBM is geen voorstander van een centraal uitgevoerde reorganisatie. Ook niet van zo'n soort evaluatie dus.

De MC-DMO wil eerst een deskundig (financieel) oordeel over de verhuizing van het ‘Haagse’ DMO naar de Kromhoutkazerne in Utrecht. Het College voor Geschillen geeft de MC gelijk.

VBM wint rechtszaak over AOW-gat burgerambtenaar

Defensie maakt verboden onderscheid op grond van leeftijd. Dat stelt het College voor de Rechten van de Mens. Op 24 februari 2015 bevestigt de (meervoudige kamer van de) rechtba...

Het College voor de Rechten van de Mens (CvdRM) is niet van plan om eigen uitspraken door de rechter te laten toetsen. Dat blijkt uit een antwoord van dit college op een verzoek van de VBM. Het AOW-gat is leeftijdsdiscriminatie, maar Defensie doet niets met dat oordeel.

De antwoorden van minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), mede namens de ministers van Defensie en van Binnenlandse Zaken, op Kamervragen van de SP over de onwettigheid van het AOW-gat voor een militair met leeftijdsontslag, zijn volgens de VBM een gemiste kans.

De VBM adviseert iedereen die binnenkort een UGM-besluit ontvangt of die dat onlangs heeft ontvangen, bezwaar te maken tegen dat besluit. Dat moet u doen binnen 6 weken na de datum van het besluit.

Omdat het nabestaandenpensioen hoger wordt, vervalt voor burgers bij Defensie de mogelijkheid om PartnerPlusPensioen op te bouwen. Voor de burgermedewerkers die minder dan € 31.560,33 gebeurt dat al per 1 januari 2015. Voor burger-ambtrenaren die meer dan € 31.560,33 verdienen gebeurt dat per 1 januari 2016.

In 2015 verandert de pensioenregeling. De sociale partners hebben de nieuwe regeling op verschillende punten aangepast. Deze wijzigingen zijn vanaf 1-1-2015 ook verwerkt in MijnABP. Bij het maken van berekeningen zijn deze wijzigingen meegenomen.

Bezoek uw afdelingsvergadering!

Vindt u ook dat minister Hennis snel met goede arbeidsvoorwaarden moet komen? Wilt u dat uw bond bij de politiek aandacht vraagt voor de versterking van de krijgsmacht? Laat van...

De VBM is ter ondersteuning van de individuele belangenbehartiging op zoek naar een juridisch assistent in de regio Den Helder. Bent u met UKW of FLO en bent u bij Defensie werkzaam geweest binnen de personeelsorganisatie, dan is deze vrijwilligersbaan, met vergoeding, mogelijk iets voor u.

Op 3 februari 2015 is LTZVK2OC b.d. B. de Graaf (75) overleden. Hij was sinds 10 mei 1990 drager van het teken van verdienste van de VBM. Bertus de Graaf, zijn dienstvak was oorspronkelijk die van de Logistieke Dienst der Administratie ('schrijver'), ontving het teken van verdienste na 12 jaar actieve inzet voor de vereniging. Hij was afdelingsbestuurslid in Vlissingen, maar ook op Aruba en Curaçao. In die afdelingen was het afdelingsbestuurslidmaatschap een functie die veel zelfstandigheid van de bestuurder vroeg.

Een vrolijke boodschap was het niet, die ABP-bestuurder Jac Kragt en VBM-voorzitter Jean Debie op 20 januari te vertellen hadden tijdens de pensioenvoorlichting in de Dukdalf te Den Helder.

VBM-voorzitter Jean Debie en overlegvertegenwoordiger Jef Stassen brengen eind maart 2015 een werkbezoek aan Curaçao en Aruba. Tijdens hun werkbezoek aan de West zullen zij aanwezig zijn bij twee afdelingsvergaderingen. 

Op dinsdag 10 februari speelt de Marinierskapel der Koninklijke Marine in Den Helder het jaarlijkse concert ten bate van de Stichting MSF. De Stichting MSF is het sociale fonds van de VBM en de BBTV (voorheen: Marine Sanatorium Fonds).

Korting op Oad-reizen voor VBM-leden

Sinds kort biedt de reisorganisatie Oad aan VBM-leden tot 10% korting op busreizen. In dit artikel legt Oad uit wie ze zijn, hoe ze werken en wat ze voor u als VBM-lid kunnen be...

Kun je een basisverzekering nemen bij een andere verzekeraar en de aanvullende verzekering (met 1 of meer sterren) bij Zorgzaam aanhouden? Antwoord: ja dat kan. Maar wel tegen een dubbele premie voor die aanvullende verzekering.

De Commandant DBBO heeft besloten de vrij-opneembare variant van de tijdelijke verkorting van de arbeidsduur (flexuren) niet meer toe te staan. Veel van onze leden bij DBBO zijn het niet eens met deze maatregel en vragen zich af of zij daar iets tegen kunnen doen.

Op dinsdag 27 januari voert presentator en journalist Frénk van der Linden een gesprek met de voormalig Commandant der Strijdkrachten Peter van Uhm. Het gesprek vindt plaats om 20.15 uur in de intieme Kleine Zaal van de Philharmonie Haarlem. Leden van de VBM krijgen 5 euro korting op de entreeprijs.

In 2015 verandert er het een en ander op fiscaal (belasting) gebied. Vooral mensen die in het buitenland wonen moeten hier goed op bedacht zijn. Dat geldt ook voor militairen met een partner als zij in het buitenland geplaatst zijn.

Met update 1 december 2014! Rekestformulier bijgevoegd. De hoogste bestuursrechter (de Centrale Raad van Beroep = CRvB) vindt het Verplaatsingskostenbesluit Militairen (VKBM) niet meer van deze tijd. Krijg jij ook geen volledige reiskostenvergoeding? En daarom geen vrijstelling voor voedings- en huisvestingskosten? Meld je dan bij de VBM en BBTV helpdesk!

VBM op Twitter

Bezoekers

0291151
Vandaag
Gisteren
Deze week
Afgelopen week
Deze maand
Afgelopen maand
Totaal
5156
6281
37699
50454
37699
167226
291151


Uw IP-adres:54.205.34.249

Stel een vraag

help

 

Trivizier

2015 001 TJ03 rood158x223

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden