Prev Next

dinsdag 02 juni 2015

Tweede Kamer: debat chroom-6

dinsdag 23 juni 2015

Betaaldag ABP

woensdag 24 juni 2015

Betaaldag Defensie

donderdag 23 juli 2015

Betaaldag ABP

vrijdag 24 juli 2015

Betaaldag Defensie

maandag 24 augustus 2015

Betaaldag Defensie

maandag 24 augustus 2015

Betaaldag ABP

woensdag 23 september 2015

Betaaldag ABP

donderdag 24 september 2015

Betaaldag Defensie

donderdag 22 oktober 2015

Betaaldag ABP

vrijdag 23 oktober 2015

Betaaldag Defensie

woensdag 11 november 2015

VBM Medezeggenschapsdag

maandag 23 november 2015

Betaaldag ABP

dinsdag 24 november 2015

Betaaldag Defensie

dinsdag 22 december 2015

Betaaldag Defensie

woensdag 23 december 2015

Betaaldag ABP

Bent u al lid van de Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM?

Hebt u een vraag voor onze helpdesk-medewerkers of juristen? Klik dan hier.

Trivizier is het Verenigingsblad voor leden van de vakbond voor burger en militair defensiepersoneel VBM.

De kantoren van de VBM in Den Haag en Den Helder zijn op 25 mei (Tweede Pinksterdag) gesloten.

Openbaar debat in Tweede Kamer over chroom-6

De Tweede Kamer zal op dinsdag 2 juni debatteren over het gebruik van chroomhoudende verf door (voormalig) defensiepersoneel. Dit debat is openbaar en kan dus door betrokkenen w...

“Het is op zich een goed bericht, maar zeer zeker niet voldoende.” Dat zegt VBM-voorzitter Jean Debie op 20 mei op BNR Nieuwsradio, naar aanleiding van het nieuws dat Defensie er 250 miljoen euro bij krijgt. Extra geld is het hardst nodig voor het personeel, dat de afgelopen jaren met kunst en vliegwerk de krijgsmacht inzetbaar heeft gehouden, en voor het aanvullen van de voorraden.

Eind vorig jaar heeft de VBM bij de minister aandacht gevraagd voor de gevolgen van ophanden zijnde inwerkingtreding van de Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden. Deze wet, waarvan de eerste onderdelen op 1 januari 2015 in werking zijn getreden, wijzigt een groot aantal regelingen op het gebied van arbeid en zorg.

Nederland wil de missie tegen IS, die aanvankelijk tot oktober zou duren, mogelijk verlengen. Is dat mogelijk en is daar ook geld voor? BNR Nieuwsradio sprak hier vrijdag 15 mei over met Jean Debie, voorzitter van de VBM. Debie benadrukte tegenover BNR onder andere het belang van de uitzendbescherming.

Alleen bij het CAOP (dus niet meer bij het ABP) kunt u zich registreren als u met chroom-houdende verf werkt of hebt gewerkt. Bent u in actieve dienst? Het CAOP vraagt iedereen die zich registreert of ze al eenDFe050- formulier hebben ingevuld. Met dit formulier kunnen medewerkers in actieve dienst, die werken met chroomhoudende verf of ermee gewerkt hebben, zich melden bij hun lijnfunctionaris. 

De VBM heeft geen bezwaar tegen het varen met vrouwelijke bemanningsleden op nieuw te bouwen onderzeeboten. In het Radio 1 Journaal van 11 mei werd voorzitter Jean Debie gevraagd om een toelichting. “Ik denk dat het voor de marine in de toekomst noodzakelijk is”, aldus Debie.

Geschil over aanpassing eindloonregeling

Op 2 juni aanstaande komt het Sectoroverleg Defensie bijeen. Dat is op 12 mei jl. besloten in de vergadering van de werkgroep Postactieven. Op de agenda staat een inhoudelijk on...

De VBM heeft grote problemen met de manier waarop de vervanging van de operationele wielvoertuigen wordt uitgevoerd. De VBM heeft zijn ongenoegen kenbaar gemaakt in een brief die ook namens de andere bonden is verstuurd.

Met name de VBM heeft na de reorganisatie van (militair) vliegveld HATO (2007/2008) op Curaçao voortdurend aandacht gevraagd voor het feit dat de in Canada geleasde DASH 8 patrouillevliegtuigen niet, zoals contractueel is overeengekomen, voorzien worden van een Nederlandse registratie. Defensie heeft dit dossier laten versloffen, zo blijkt 21 april in het overleg.

Als Defensie de catering (Paresto) uitbesteedt, dan worden de fysieke distributiecentra weer een onderdeel van het krijgsmachtdeel waartoe ze behoorden. In dat geval gaat de Centrale Bottelarij in Den Helder weg uit de Paresto organisatie.

De Koninklijke Marechaussee (KMar) gaat waarschijnlijk (wederom) vaartuigen uit dienst stellen. Het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) heeft op 2 oktober 2014 laten weten belangstelling te hebben voor deze vaartuigen.

Drie van de vier centrales en de minister van Defensie hebben in de vergadering van het sectoroverleg defensie (SOD) van 16 april 2015 hun handtekening geplaatst onder het eerste deelresultaat. Daarmee is er een akkoord tot stand gekomen. De komende weken zullen naar goed gebruik de centrales die ingestemd hebben en de minister verder spreken over de uitwerking van de gemaakte afspraken en de formalisering van de afspraken in regelgeving. Om een beroep te kunnen doen op de afspraken moeten deze immers een wettelijke basis krijgen.

'Medezeggenschap, zorg dat het werkt'

Dat was de slogan van een Postbus51-spotje op tv uit 1989. Deze tekst is nu, ruim 25 jaar later nog steeds actueel. Door het BMD te evalueren en aan te passen aan de praktijk zo...

De Numerus Fixus, die het aantal functies per rang/schaal bij voorbaat vastlegt, blijft een onding bij reorganisaties! Evalueer op basis van taak/middelen en laat je niet van de wijs brengen door de numerus Fixus!

De rol van de medezeggenschap bij sourcing-projecten moet duidelijker. Begin januari wijzen de VBM en andere bonden Defensie daar op bij de bespreking van de sourcing van de Informatievoorziening/Informatie en Communicatietechnologie afdelingen bij de Defensie Materieel Organisatie (IV/ICT DMO). Dezelfde discussie herhaalt zich in het overleg op 20 januari. Dit keer is het project Defensie Bewakings- en Beveiligingssystemen (DBBS) de aanleiding.

Op 14 januari spreken bonden en DMO over de betrokkenheid van de medezeggenschap bij de sourcing (lees: het uitbesteden) van de IV/ICT-organisatie DMO. De VBM ergert zich groen en geel aan de manier waarop Defensie de sourcing-trajecten doorloopt. Bijvoorbeeld door afspraken voortdurend, zonder overleg met de bonden, aan te passen.

Sinds 2008 doet Defensie het op zijn eigen manier. Niet de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) regelt de medezeggenschap bij Defensie, maar het Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD). Tijd voor een evaluatie. Die komt er aan en de VBM wil goed voorbereid zijn.

CZSK reorganiseert en doet dat 'centraal' (per 8 juli 2013). 'Dus' komt er ook een 'centrale evaluatie', aldus CZSK. Donderdag 2 oktober 2014 bespreken CZSK en bonden het evaluatierapport. De VBM is geen voorstander van een centraal uitgevoerde reorganisatie. Ook niet van zo'n soort evaluatie dus.

Bezwaar UGM-/Wachtgeldbesluit, verzoek om Herziening

(Update d.d. 20 mei) De VBM adviseert alle leden die binnenkort een UGM-besluit of een Wachtgeld-besluit ontvangen of die dat onlangs ontvangen hebben, bezwaar ...

De advies- en arbitragecommissie (AAC) heeft eind januari 2015 in een helder advies duidelijk gemaakt dat de overheidswerkgevers zich onredelijk hebben opgesteld in de discussie tussen de vakbonden en de overheidswerkgevers over de pensioenopbouw boven de ton.

De VBM heeft op 14 april jl. opnieuw een rechtszaak over het AOW-gat gewonnen. Het gaat in dit geval om het AOW-gat van een burger-medewerker die vorig jaar wegens overtolligheid is ontslagen.

De VBM heeft weer een rechtszaak over het AOW-gat gewonnen. Ook in dit geval gaat het om een burger-medewerker met wachtgeld. Defensie moet dat doorbetalen tot de burger-medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Als het aan de Tweede Kamer ligt mag uw AOW-gat nog wel wat groter worden. Op 26 maart heeft de Kamer besloten om de AOW-leeftijd versneld te verhogen. Deze versnelling zat al een tijd in het vat. Als de Eerste Kamer er ook mee instemt, krijgt iedereen die geboren is na 30 september 1950 (nog) later AOW.

Het ABP-bestuur heeft zijn verantwoordelijkheid genomen en een besluit teruggedraaid. Het gaat om het besluit in een brief die gewezen ambtenaren in februari hebben ontvangen. Daarin kondigt het ABP-bestuur aan dat zij een aanvulling van het ABP op hun pensioen kwijt raken. Een besluit dat velen flink wat geld kostte.

FRISC: niet gezond voor lijf en leden

De VBM gaat aandacht vragen voor de gezondheidsrisico's van militairen van de marine die zijn aangewezen als bestuurders van de FRISC (Fast Raiding Interceptor and Special Force...

Ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Z.M. Koning Willem-Alexander zijn vandaag (vrijdag 24 april) Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Het Algemeen Bestuur van de VBM feliciteert:

Op 3 februari 2015 is LTZVK2OC b.d. B. de Graaf (75) overleden. Hij was sinds 10 mei 1990 drager van het teken van verdienste van de VBM. Bertus de Graaf, zijn dienstvak was oorspronkelijk die van de Logistieke Dienst der Administratie ('schrijver'), ontving het teken van verdienste na 12 jaar actieve inzet voor de vereniging. Hij was afdelingsbestuurslid in Vlissingen, maar ook op Aruba en Curaçao. In die afdelingen was het afdelingsbestuurslidmaatschap een functie die veel zelfstandigheid van de bestuurder vroeg.

Een vrolijke boodschap was het niet, die ABP-bestuurder Jac Kragt en VBM-voorzitter Jean Debie op 20 januari te vertellen hadden tijdens de pensioenvoorlichting in de Dukdalf te Den Helder.

Op 31 december 2014 is Harrie Zweekhorst overleden. Zweekhorst was sinds 27 april 1988 drager van het teken van verdienste van de VBM, in die tijd sprak men nog van een 'Legpenning van verdienste'.

De 93e Algemene (najaars) Vergadering staat in het teken van de begroting 2015. Het hoogste bestuursorgaan van de VBM zet ook 3 vrijwillige kaderleden in het zonnetje. En er is een goede inhoudelijke discussie over het beleid van de VBM voor het komende jaar. Op 28 november vergaderen een kleine honderd kaderleden met het Algemeen Bestuur over de koers van de VBM. Dat betekent de behandeling van de verenigingsbegroting voor 2015. Maar een groot deel van de vergadering gaat met name over de te volgen koers in het arbeidsvoorwaardenoverleg.

Salaristabellen 2015

In het Deelakkoord hebben de minister van Defensie en de centrales van overheidspersoneel afgesproken dat de premievrijval (als gevolg van Witteveen-2 wetgeving) ten goede komt ...

In Trivizier nr. 5 van mei 2015 hebben wij berekend wat het toevoegen van de 0,8 % premievrijval betekent voor de salaristabellen. Het salaris van de kapitein KL/KLu/KMar staat helaas niet goed weergegeven. Het bedrag dat genoemd wordt bij salarisnummer 14 hoort bij salarisnummer 13, het bedrag bij salarisnummer 15 hoort bij 14, etcetera, etcetera.

Onlangs won de VBM een rechtszaak over de reiskostenvergoeding voor militairen die geen eigen huishouding voeren. Het voeren van een eigen huishouding was een voorwaarde in het Verplaatsingskostenbesluit Militairen (VKBM)voor het krijgen van de hogere reiskostenvergoeding. En tevens voor de vrijstelling voor voedings- en huisvestingskosten. De Centrale Raad van Beroep (de hoogste rechter) heeft zich inmiddels ook uitgesproken over het VKBM. Conclusie: het VKBM is discriminerend. 

Bij Aon zit u op de eerste rang! Scoor een goede verzekering bij Aon en maak kans op een Manchester United VIP Experience. Houdt u van voordeel, onvergetelijke ervaringen en voetbal? Dan is dit dé actie voor u. Kies nu voor zo'n voordelige polis van Via mijn werk verzekeringen. U bespaart dan vrijwel zeker fors op uw premie. Bovendien maakt u tijdelijk kans op een VIP trip voor 2 naar een wedstrijd van Louis van Gaal's 'Man United'.

Sinds kort biedt de reisorganisatie Oad aan VBM-leden tot 10% korting op busreizen. In dit artikel legt Oad uit wie ze zijn, hoe ze werken en wat ze voor u als VBM-lid kunnen betekenen.

Kun je een basisverzekering nemen bij een andere verzekeraar en de aanvullende verzekering (met 1 of meer sterren) bij Zorgzaam aanhouden? Antwoord: ja dat kan. Maar wel tegen een dubbele premie voor die aanvullende verzekering.

VBM op Twitter

Stel een vraag

help

 

Maak bezwaar tegen uw UGM-besluit of Wachtgeld-besluit!

Hamer

 

Trivizier

Triv cover5 rood158x223

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden