De vier centrales van overheidspersoneel hebben donderdag 2 december 2021 een eensgezind ‘Nee’ uitgesproken over de uitkomst van de arbeidsvoorwaardenbesprekingen. 
Defensie en de centrales (de bonden) troffen elkaar in een vergadering van het Sector Overleg Defensie.

Deze vergadering was uitgeschreven om de uitslag van de achterbanraadpleging over de uitkomst van de besprekingen met elkaar te delen. Eensgezind gaven de centrales aan dat de achterban het pakket heeft afwezen. Alleen al daardoor kwam het niet tot een akkoord. Desgevraagd gaf Defensie aan deze uitslag niet verrassend te vinden, omdat ook hun raadpleging van de medewerkers al in dezelfde richting wees.


Dit heeft uiteraard wel als gevolg dat het defensiepersoneel vooralsnog niet kan rekenen op een loonsverhoging over 2021 en in 2022. In reactie op de oproep van de bonden om wel het SBK en ook de tijdelijke toelage loongebouw te verlengen, gaf de minister – die persoonlijk aanwezig was – aan deze gehoord te hebben en daar op korte termijn op te zullen reageren. 


De achterbanraadpleging van de leden van de VBM heeft van alle centrales het kleinste verschil tussen voor- en tegenstanders opgeleverd, namelijk afgerond 2 %. De meerderheid was tegen. Een klein verschil tussen voor- en tegenstemmers in absolute of relatieve zin wil echter niet zeggen dat er enthousiasme was voor de voorliggende uitkomst. Voor- en tegenstemmers vonden elkaar in de opvatting dat Defensie al een hele tijd geleden door het ijs is gezakt en dat de uitkomst niet de waardering uitstraalt, die het defensiepersoneel verdient. Hoezo het personeel op 1, vroegen ook de voorstanders zich af.

Defensie stelde nog voor om op korte termijn het gesprek over een arbeidsvoorwaardenakkoord met een looptijd van 3 jaar te openen. Een toezegging dat er voor zo’n insteek ook dekking was, kon de minister echter niet geven. Daarop gaven de centrales aan niet opnieuw in een overlegtraject zonder voldoende perspectief te willen stappen. 

De centrales gaan zich beraden over hoe verder. Acties liggen voor de hand.