Hoewel veel (oud-)defensiemedewerkers het ABP beschouwen als ‘ons’ pensioenfonds, is de defensie-populatie maar een klein deel van de circa 3,1 miljoen deelnemers aangesloten bij het ABP. En Defensie is 1 van de 3.557 werkgevers aangesloten bij dit pensioenfonds. Hoe zorgen we dat het belang van dat relatief kleine clubje goed behartigd wordt?

Om dat te kunnen verbeteren vinden wij het belangrijk dat het defensiepersoneel (zowel actief als postactief) vertegenwoordigd is in het ABP Verantwoordingsorgaan (hierna: VO).

Het ABP-bestuur moet verantwoording afleggen aan het VO over het gevoerde beleid. Daarnaast heeft het VO een belangrijke adviestaak. Het adviseert het ABP-bestuur onder andere over keuzes die te maken hebben met verhoging of verlaging van de pensioenen, beleggingen en communicatie met de deelnemers. Ook adviseert het VO over het beloningsbeleid. Daarnaast dragen zij ook de kandidaten voor de Raad van Toezicht voor.

In het VO zitten 48 vertegenwoordigers: 18 leden namens werknemers, 14 leden namens gepensioneerden en 16 leden namens werkgevers. In het huidige VO zitten onder andere luitenant-generaal b.d. Hans Leijh, en kolonel b.d. Paul Eijkelenkamp, die u wellicht kent van de VUT/WUL-teruggave.

Per 1 juli 2022 eindigt de zittingstermijn van de huidige leden. De verkiezingen zijn in april. Het Ambtenarencentrum zoekt voor deze verkiezingen kandidaten. Bouwt u pensioen op of bent u gepensioneerde, dan kunt u zich in december 2021 en januari 2022 kandidaat stellen voor het verantwoordingsorgaan van ABP.

Een lid van het Verantwoordingsorgaan voldoet aan de volgende criteria:

 - hij/zij is alléén vanuit zijn/haar rol als lid van het Verantwoordingsorgaan actief betrokken bij het fonds (zie pagina 3 van het Verkiezingsreglement);

 - begint aan zijn/haar lidmaatschap met enige basiskennis over pensioen op zak;

 - is bereid een of meerdere opleidingen te volgen om die kennis aan te vullen en te verdiepen;

 - heeft affiniteit met pensioenen en aanverwante onderwerpen;

 - heeft (enige) bestuurlijke ervaring;

 - kan onafhankelijk denken, handelen en oordelen;

 - kan juiste, realistische en afgewogen conclusies trekken op basis van beschikbare informatie;

 - is in staat bestuursverslagen en jaarrekeningen te lezen en verbanden te leggen;

 - is goed in communiceren;

 - kan samenwerken en constructief bijdragen aan het geheel;

 - heeft genoeg tijd om zijn/haar taken uit te voeren;

 - handelt volgens wet- en regelgeving, statuten, reglementen, de normen en waarden van het fonds (dus ook de gedragscode) en natuurlijk volgens maatschappelijke normen.

U bent kiesgerechtigd als u op 1 februari 2022 deelnemer (werkende) of gepensioneerde bent van ABP. Als VO-lid behartigt u de belangen van alle 3 miljoen deelnemers bij ABP. Maar daarbij vergeet u het defensiepersoneel als vanzelfsprekend niet.

Wilt u dat uw naam op een kandidatenlijst komt?

Actief dienende of gepensioneerde defensiemedewerkers die lid zijn van de VBM kunnen zich namens het Ambtenarencentrum kandideren voor het Verantwoordingsorgaan van het ABP.

Kandidaat stellen doet u via de kandidatenlijst van het Ambtenarencentrum. Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat van het Ambtenarencentrum: secretariaat@ambtenarencentrum.nl

De bereidheidsverklaring voor deelnemers (werkenden) vindt u HIER .

De bereidheidsverklaring voor gepensioneerden vindt u HIER.

Het ingevulde formulier kunt u e-mailen naar: vo.abp@ambtenarencentrum.nl

Het verkiezingsreglement kunt u HIER nalezen.

Meer informatie is tevens te vinden op de website van het ABP.