Het nieuwe kabinet is eindelijk aangetreden. Nu kunnen onze nieuwe minister Kajsa Ollongren en onze nieuwe staatssecretaris Christophe van der Maat snel aan de slag.

Er wacht beiden een zware taak, want er zijn veel achterstanden bij Defensie weg te werken, zoals de vernieuwing van het loongebouw voor militairen, het realiseren van een fatsoenlijk arbeidsvoorwaardenakkoord, het nemen van effectieve maatregelen voor het behoud van collega’s, het aantrekken van nieuwe collega’s en het verhogen van de operationele inzetbaarheid. Er moet bovendien veel werk verzet worden voor het op orde brengen – en bij de tijd brengen — van het vastgoed, zoals legeringsgebouwen, lesgebouwen en onderhoudsgebouwen, voor het vernieuwen van de ICT-hard- en software, de aankoop van munitie voor de wapensystemen en de vervanging van oud materieel.

Veel collega’s zijn sceptisch over de politiek en verlangen van de bewindslieden daadkracht en verbetering van de vele tekortkomingen. Deze tekortkomingen zijn veroorzaakt door de bezuinigingen van de afgelopen decennia. Gelukkig zijn in het coalitieakkoord de komende jaren miljarden euro’s gereserveerd om deze knelpunten aan te pakken. Te beginnen in 2022 met de 500 miljoen euro die structureel is bestemd voor de vernieuwing van het loongebouw voor militairen en voor de arbeidsvoorwaarden voor de militair en burgermedewerker.

Wij verwachten van de staatssecretaris dat hij met prioriteit de vernieuwing van het loongebouw ter hand neemt en hij samen met de defensiebonden een fatsoenlijk arbeidsvoorwaardenakkoord sluit. Daaraan is grote behoefte na het mislukken hiervan in 2021.

Wij feliciteren de nieuwe minister en staatssecretaris met hun beëdiging en wensen beiden veel succes.

 

(foto: Defensie)