De Universiteit Utrecht voert wetenschappelijk onderzoek uit naar alternatieve compensatiesystemen voor beroepsziekten. Het onderzoek gaat naar regelingen die zijn opgezet voor mensen die hebben gewerkt met chroom-6. De betrokken onderzoekers van de universiteit willen graag meer weten over ervaringen van (oud-)medewerkers met de uitkeringsregeling van chroom-6 Defensie die een beslissing hebben gekregen op hun aanvraag. Dat wil zeggen, (oud-)medewerkers die een toe- of afwijzing hebben ontvangen op hun aanvraag. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op initiatief van de Universiteit Utrecht en niet in opdracht van Defensie of de uitvoerder van de uitkeringsregeling. De Universiteit Utrecht is een onafhankelijke en neutrale organisatie. Het onderzoek van de universiteit heeft geen invloed op uw aanvraag tot een uitkering.

Via deze link: https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_8oidGvT9REW1TV4  kan worden meegedaan aan het vragenlijstonderzoek. De vragenlijst kan online worden ingevuld in een beveiligde omgeving, waartoe alleen de onderzoekers van de Universiteit Utrecht toegang hebben. De gegevens die u invult, zijn niet herleidbaar tot u of tot uw aanvraag. Het invullen van de vragenlijst zal circa 15 minuten beslaan. Hartelijk dank alvast voor uw medewerking.

 

Voor vragen over chroom-6 en de regeling zie het Informatiepunt chroom-6