Het onderhandelaarsresultaat ligt op tafel. Nu is het aan de leden om zich uit te spreken. 

De stemming is gestart op 10 juni en sluit op 4 juli 2022 om 17.00 uur Nederlandse tijd.

Als lid heeft u per brief een unieke stemcode op uw huisadres ontvangen. Die brief zal rond 10 juni op uw deurmat vallen (afhankelijk van de postbezorging). 

U kunt eenmalig stemmen via de website: www.referendumvbm.nl of door het insturen/inleveren van uw stembrief.

Er zijn drie mogelijkheden: u bent voor, u bent tegen, of u onthoudt zich van stemmen.

Geldigheid referendum:

Meer dan 5% van de leden (bijna 1100 leden) moet stemmen en het verschil tussen voor- en tegenstemmers moet minimaal 20% zijn. Als aan deze voorwaarden níet wordt voldaan, zal het algemeen bestuur per afdeling één afgevaardigde uitnodigen voor een Bijzondere Algemene Vergadering waarin deze afgevaardigden stemmen over het resultaat. De leden van het Algemeen Bestuur hebben in deze vergadering een adviserende stem.

De stemming sluitl zoals gezegd op op 4 juli (om 17.00 uur) Nederlandse tijd. Alle tot dat moment – op het VBM-secretariaat – ontvangen stemmen zullen worden meegeteld voor de bepaling van de uitslag. Te laat ontvangen stembrieven of verzamellijsten van stemmen worden ongeldig verklaard.

Wilt u inhoudelijk reageren op het resultaat van de onderhandelingen? 

Reacties zijn van harte welkom, maar vormen geen geldige stem! Stuur uw reactie per e-mail (CAO2022@mijnvbm.nl) of per post (VBM, CAO2022, Antwoordnummer 93233, 2509 WB Den Haag).

Op 7 juli aanstaande zal er een ingelaste vergadering van het Sectoroverleg Defensie (SOD) worden gehouden, waarin de uitslag van de verschillende achterbanraadplegingen door de diverse bonden bekend zal worden gemaakt.

Tags