Alle stemgerechtigde leden van de VBM en BBTV konden door deelname aan het referendum hun oordeel over de uitkomst van het arbeidsvoorwaarden-overleg kenbaar maken.

Het referendum is zoals eerder aangekondigd gesloten op 29 november 2021, 17.00 uur (Nederlandse tijd). Te laat ontvangen stemmen worden ongeldig verklaard.

Op 2 december zal er een ingelaste vergadering van het SOD worden gehouden, waarin de uitslag van de verschillende achterbanraadplegingen door de diverse bonden kenbaar zal worden gemaakt.

 

Tags