ASR heeft per 1 januari 2022 de premie voor hun ANW-hiaatverzekering, het zogeheten ANW AanvullingsPensioen, verhoogd. Voor sommigen betekent dit dat de afweging tussen kosten en het verzekerde risico anders uitpakt dan voorheen. Deze verzekering kan met terugwerkende kracht worden opgezegd. Eerder werd aangegeven dat dit voor 1 april moest gebeuren. Inmiddels is duidelijk dat de termijn langer is, namelijk tot 16 mei.

Om de verzekering stop te zetten moet men een afstandsverklaring invullen. Alle volledig ingevulde (en door beide partners ondertekende!) afstandsverklaringen, ingestuurd vóór 16 mei 2022, worden met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 verwerkt. De afstandsverklaringen die daarna binnenkomen worden volgens de voorwaarden van de nieuwe offerte stopgezet per 1 januari 2023.

Actief dienende militairen gebruiken formulier Dfe 260 acfief en UGM-ers gebruiken formulier Dfe 260 UGM. Stuur het ingevulde formulier naar ondersteuningDCHR@mindef.nl en mail het cc naar maartjesterk@asr.nl o.v.v. “opzegging ANW aanvullingspensioen actief” respectievelijk “opzegging ANW aanvullingspensioen UGM”.

Heeft u reeds eerder opgezegd bij ASR., laat dat dan Defensie op genoemd e-mailadres weten.