In de wetenschap dat ook de VBM-leden in meerderheid tegen de uitkomst van de arbeidsvoorwaardenbespreking voor het jaar 2021 waren, stellen we u misschien een wat vreemde vraag. Mocht u ideeën, opvattingen, suggesties, etc. hebben voor de arbeidsvoorwaarden 2022/2023, wilt u die dan kenbaar maken op CAO2022@mijnvbm.nl?

Foto: MCD/Cinthia NijssenNa een uitgebreide achterbanraadpleging hebben de defensiemedewerkers in meerderheid aangegeven tegen de uitkomst van de arbeidsvoorwaardenbespreking voor het jaar 2021 te zijn. Ook de VBM-leden hebben dat gedaan. Wij willen en kunnen 2021 natuurlijk niet vergeten; defensiemedewerkers hebben ook over 2021 recht op een verbetering van hun arbeidsvoorwaarden. Van de andere kant, opnieuw en uitsluitend het gesprek voeren over 2021 heeft geen zin. Dat zou betekenen dat een verbetering over 2022 nog lang op zich laat wachten.

In de TRIVIZIER waarin wij u de uitkomst van de besprekingen voorlegden, vroegen wij u al om input voor de arbeidsvoorwaardenbesprekingen 2022 e.v.. Vele leden hebben daar gebruik van gemaakt door hun wensen kenbaar te maken. Hartelijk dank daarvoor. Wij kunnen ons echter heel goed voorstellen die die oproep niet door iedereen is gelezen of inmiddels weer vergeten. Vandaar deze reminder.

Tags