Per juni 2022 zullen de huidige vicevoorzitter en penningmeester van het Veteranen Platform, respectievelijk kol klu bd Gerard Kuppen en ktza bd Hans Peters, na 8 jaar statutair aftreden. Het bestuur is derhalve op zoek naar een nieuwe vicevoorzitter en penningmeester. Het Veteranen Platform is namens haar lidorganisaties de belangenbehartiger van Nederlandse veteranen en hun relaties om erkenning en waardering te bevorderen en zorg te waarborgen (zie voor meer informatie over het VP ook: https://veteranenplatform.nl/). 

De taken van de vicevoorzitter zijn:

- is beleidsverantwoordelijk voor het nuldelijnsondersteuningssysteem (NOS 2.0);

- is, in het kader van het NOS, intermediair tussen het NLVi en de lidorganisaties van

  het VP, die de nuldelijnsondersteuners leveren;

- is verantwoordelijk voor de aansturing van het project ‘Helden op Kunstwerken’;

- onderhoudt samen met de voorzitter de externe contacten;

- vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid;

- heeft zitting in de commissie toekenning Ted Meines Prijs.

Profiel:

- is veteraan (afkomstig van een van de aangesloten veteranenorganisaties);

- beschikt over een sterke affiniteit met nuldelijnsondersteuning en zorg voor

  veteranen, dienstslachtoffers en hun relaties;

- heeft kennis van het veteranenbeleid, regelgeving en de veteranenzorg;

- heeft kennis van de defensieorganisatie, de veteranengemeenschap en de inrichting

  van de erkenning, waardering, hulp en zorg aan veteranen;

- beschikt over goede schriftelijke en mondelinge communicatieve

  uitdrukkingsvaardigheden;

- is een goede teamplayer en kan goed netwerken;

- is betrouwbaar, integer en discreet.

De taken van de penningmeester:

- verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting en financiële verantwoording,

  zoals de jaarrekening en financiële evaluaties;

- verantwoordelijk voor het verwerven van financiële middelen (subsidieaanvragen);

- het uitvoeren van het financieel beheer, inclusief betalingen;

- het afstemmen daarvoor met interne en externe partijen.

Profiel:

- is veteraan;

- beschikt over kennis en kunde van de financiering van het veteranenbeleid op

  strategisch, tactisch en operationeel niveau;

- beschikt over een zeer gedegen financieel inzicht en heeft daarin ervaring opgedaan

  bij Defensie;

- beschikt (bij voorkeur) over kennis en ervaring als econoom, accountant of

  controller.

De functies zullen vervuld worden d.m.v. een selectieprocedure, waarna betrokkenen worden voorgedragen aan de Algemene Ledenvergadering ter goedkeuring.

Geïnteresseerden voor de (vrijwilligers)functie vicevoorzitter worden verzocht contact op te nemen met de huidige vicevoorzitter Gerard Kuppen, email: vicevoorzitter@veteranenplatform.nl en geïnteresseerden voor de (vrijwilligers)functie penningmeester worden verzocht contact op te nemen met de huidige penningmeester Hans Peters, mob. 06-58961758 of via e-mail: penningmeester@veteranenplatform.nl 

 

Tags