Agenda:

 - c-VRP Reorganisatie vervanging Mijnenbestrijdingscapaciteit
 - c-VRP Reorganisatie Doorlichten Materieel Logistiek