Agenda:

-Wijzigingsvoorstel Aanstellingspremies en Rijbewijsmaatregel 2023 

-Verstrekking sportschoenen

-Nadere tegemoetkoming kosten vertraagde inboedel als gevolg van COVID-19

-Voorstel voor Maandelijkse Bezoldiging Reservisten