• Download de VBM-app

Geschil over aanpassing eindloonregeling

woensdag, 13 mei 2015 16:10
Geschil over aanpassing eindloonregeling

Op 2 juni aanstaande komt het Sectoroverleg Defensie bijeen. Dat is op 12 mei jl. besloten in de vergadering van de werkgroep Postactieven. Op de agenda staat een inhoudelijk onderwerp: de militaire pensioenregeling.

In het overleg op 12 mei konden Defensie en de bonden het niet eens worden over de vraag of de militaire pensioenregeling op 1 januari 2016 aangepast moet worden en zo ja, op welke wijze.

De aanleiding voor de impasse ligt in het verleden. Op 1 januari 2014 en 1 januari 2015 zijn de fiscale spelregels waaraan pensioenopbouw moet voldoen, aangehaald. Voor de middelloonregeling (geldend voor het burger defensiepersoneel) zijn deze veranderingen – ook bekend onder de naam Witteveen 1 en 2 - vertaald in een aanpassing van de pensioenregeling.  

Voor het militair personeel dat valt onder de eindloonregeling kon volstaan worden met een aantal kleinere aanpassingen. In 2014 werd de pensioenopbouw voor militairen die meer verdienden dan € 94.000 begrensd. Overigens met de mogelijkheid om deze weer te verruimen door hun partner te laten verklaren dat zij een deel van de fiscale ruimte in het nabestaandenpensioen wilden overhevelen. Voor het jaar 2015 zijn de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën na een moeilijk proces akkoord gegaan met een tijdelijke uitzonderingspositie. Tijdelijk, namelijk voor de duur van 1 jaar. Door deze ‘aanwijzing’ kon de pensioenopbouw voor 2015 op 1.75 % gehouden worden en veranderde ook het franchise-bedrag niet. Wel veranderde de pensioenrekenleeftijd in 67 jaar en was het noodzakelijk om een groot aantal militairen aan te schrijven met het verzoek om ook hun partner te vragen om fiscaal nog niet gebruikte ruimte in het nabestaandenpensioen over te hevelen naar het ouderdomspensioen.

Bij het verkrijgen van de aanwijzing voor 2015 was bekend dat er op 1 januari 2016 een nieuwe werkelijkheid zou ontstaan. Ook de eindloonregeling moet op dat moment in alle opzichten voldoen aan de (nieuwe) fiscale werkelijkheid.

Nadat al eerder tevergeefs ambtelijk geprobeerd was om ook voor het jaar 2016 een nieuwe dispensatie te krijgen (waarbij het belangrijkste argument was dat in het onlangs gesloten arbeidsvoorwaarden-deelresultaat een afspraak is opgenomen om per 2017 de regeling definitief te hebben aangepast) kwam in de werkgroep de mededeling dat ook politieke interventie niet tot een jaartje extra had geleid.

Daarmee lag dezelfde vraag op tafel als in 2014, namelijk: hoe passen we de eindloonregeling aan, zodat deze (weer) een de eisen voldoet.

Met de oplossing: we verlagen het opbouwpercentage voor het ouderdomspensioen tot het fiscale noodzakelijke niveau onder gelijktijdige verhoging van de opbouw voor het nabestaandenpensioen tot 70 % van het ouderdomspensioen, wat voor de kosten van de regeling en het uiteindelijk pensioenresultaat in 2016 afgezet tegen het 2015 nagenoeg geen verschil oplevert, konden echter niet alle partijen akkoord gaan. Individuele verschillen kunnen overigens wel optreden.

Dat is de reden om het escalatieniveau, het SOD, in stelling te brengen. Tenzij in het SOD alsnog een oplossing gevonden wordt, wordt de feitelijke situatie dat het ABP-bestuur zijn verantwoordelijkheid voor de uitvoering van een fiscaal zuivere regeling neemt. Die zal, zo is reeds aangegeven, beleidsarm zijn. Dit betekent dat het bestuur het onderdeel van de regeling waarop de wettelijke norm overschreden wordt, het opbouwpercentage, aanpakt door deze te verlagen naar 1.657 %. Aan de tegendraadse beweging, het verhogen van de opbouw voor het nabestaandenpensioen, branden ze hun vingers niet. 

Getagged onder eindloonregeling    pensioen    pensioenregelingen   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Check overlegdata!

Check de agenda!

Wat betekent die afkorting?

vraagtekens

Vertegenwoordigers

Jef Stassen-100x150

Jacques van Hulsen-100x150

Jef Stassen
REO

Jacques van Hulsen
SOD, AFR, AP, PA

 

 

Louis Schipper-100X150

Peter Wulms-100X150

Louis Schipper
REO, AP

Peter Wulms
TWAV

Betekenis afkortingen:
AFR -werkgroep algemene & financiële rechtstoestand
AP - werkgroep algemeen personeelsbeleid
PA - werkgroep postactieven
REO - werkgroep reorganisaties
SOD - georganiseerd overleg sector defensie
TWAV - technische werkgroep arbo en veiligheid

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden