• Belastingservice VBM

Duidelijkheid over rechtspositie Natres-personeel

woensdag, 10 juni 2015 14:54
Duidelijkheid over rechtspositie Natres-personeel

De VBM heeft bij Defensie aandacht gevraagd voor de wijze waarop de rechtspositie wordt toegepast ten aanzien van Natres-personeel. Hier bleek in de praktijk veel onduidelijkheid over te bestaan.

Zo meldden leden ons dat Natres-personeel dat op jaarbasis voor meer dan 720 uur (de planningsnorm) wordt opgeroepen, voor die extra uren geen bezoldiging ontvangt. Ook zou in het geval van bijvoorbeeld een 12-uursdienst, slechts 9 uur worden uitbetaald. Tevens zou Natres-personeel te horen hebben gekregen, dat de VROB (de Regeling vergoeding voor overwerk, onregelmatigheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid) voor hen niet van toepassing is!

Defensie heeft op 10 juni 2015 per brief gereageerd.

Uitgangspunt: volgens de Militaire Ambtenarenwet zijn militaire ambtenaren, ‘zij die zijn aangesteld bij het beroepspersoneel van de krijgsmacht of bij het reservepersoneel van de krijgsmacht om in militaire openbare dienst werkzaam te zijn’. Dit betekent dat overal waar in de regelgeving wordt gesproken over ‘militaire ambtenaren’, het — tenzij nadrukkelijk anders is bepaald — zowel beroepspersoneel als reservepersoneel betreft. Voor het reservepersoneel geldt dan vaak wel, dat er sprake moet zijn van ‘in werkelijke dienst zijn’.

Dat Natres-personeel militaire ambtenaren zijn, betekent dat onder andere de in het Algemeen Militair Ambtenarenreglement (AMAR), het Inkomstenbesluit Militairen (IBM) en in de bijbehorende uitvoeringsregelingen opgenomen bepalingen onverkort van toepassing zijn op het reservepersoneel. Tenzij nadrukkelijk anders is bepaald.

In dat kader is in artikel 3, vijfde lid van het IBM bepaald dat de militair behorende bij het reservepersoneel aanspraak heeft op 1/165 deel van de maandbezoldiging voor ieder uur dat feitelijk dienst is verricht, met een maximum van 165 uren per maand. Dit impliceert dat de Natres-militair die in werkelijke dienst wordt opgeroepen voor het verrichten van enige dienst voor alle uren dat hij daartoe in werkelijke dienst is geweest aanspraak heeft op bezoldiging. De planningsnorm van 720 uur op jaarbasis kent geen enkele rechtspositionele grond. Daar kan dus nooit een beperkende werking van uitgaan ten aanzien van het aantal te bezoldigen uren, zo laat Defensie weten.

Voor wat betreft de toepasselijkheid van de VROB, merk Defensie het volgende op in de brief. De VROB kent geen afwijkende bepalingen ten aanzien van reservepersoneel. De VROB is derhalve onverkort van toepassing ingeval een militair behorende tot het reservepersoneel als zodanig feitelijk in werkelijke dienst is. In voorkomend geval kan dus ook aanspraak bestaan op enige vergoeding op grond van de VROB.

Defensie vraagt commandanten om zorg te dragen voor een juiste toepassing van de regelgeving. Waar regelgeving ten aanzien van reservepersoneel foutief is toegepast, moet dat worden gecorrigeerd.

Getagged onder Natres    reservisten    VROB    bezoldiging    rechtspositie   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Verkiezingen Medezeggenschap

 

Stel een vraag

help

 

Trivizier

Trivizier 2019-10

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden