• Belastingservice VBM

Kamer wil hoorzitting AOW-gat

vrijdag, 30 september 2016 14:19
Kamer wil hoorzitting AOW-gat

Op voorstel van SP en CDA zal de Vaste Commissie voor Defensie een hoorzitting over het AOW-gat houden. Dat gaat gebeuren na het herfstreces, dus na week 42. Doel van de hoorzitting volgens de initiatiefnemers: meer duidelijkheid verkrijgen over het AOW-gat van voormalige defensiemedewerkers (burgers en militairen).

De hoorzitting is een initiatief van Jasper van Dijk (rechts op de foto) en Raymond Knops (midden). Gelet op de vragen die de volksvertegenwoordigers hebben, lijkt het de VBM een goede zaak dat de zij zich door de direct betrokkenen laten bijpraten.

Zo wil de Kamer weten om hoeveel mensen het gaat. In de toelichting op het voorstel van SP en CDA staat ook: in welke rangen en standen? Bedoelen zij daarmee: wat zijn de financiële consequenties voor verschillende inkomens?

Ook wil de Tweede Kamer weten wat reparatie gaat kosten. Een vraag is ook: waar worden UKW-uitkeringen uit betaald?

Dit is ook een vraag van de parlementariërs: “is deze problematiek bij de verhoging van de AOW-leeftijd besproken? Zo ja, wat was destijds de conclusie?”

Bij weten van de VBM is indertijd – en zoals gebruikelijk - niet stilgestaan (door de volksvertegenwoordiging) bij de specifieke problematiek van defensiepersoneel.

De indieners van het voorstel (voor het houden van de hoorzitting) verwijzen naar de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) die heeft bevestigd dat het AOW-gat het gevolg is van een regeling die (ongeoorloofd) discrimineert naar leeftijd. Vervolgens stellen zij: “Het ministerie (van Defensie) zal de problemen moeten oplossen met de vakcentrales (lees: de bonden van defensiepersoneel). Graag horen we de mening van de gasten hierover.”

Tot slot de hamvraag: “Daarnaast gaat het over het budget. Daarom kan een gesprek met ambtenaren van Financiën en Defensie zinvol zijn, om te bezien om welk bedrag het gaat (totale en jaarlijkse kosten) en waar dit bedrag vandaan kan komen.”

Tijdens een procedurevergadering op 29 september is tevens besloten – op voorstel van de PvdA – dat aan de hoorzitting een ‘fact-check’ vooraf moet gaan. Dat betekent dat er eerst een openbare briefing komt met ambtenaren van Financiën en Defensie over de cijfers (hoeveel belanghebbenden zijn er en hoe hoog zijn de kosten).

Voor de hoorzitting worden vertegenwoordigers van de bonden en de groep getroffenen uitgenodigd. Ook wil men ‘andere deskundigen’ uitnodigen.

Hier alvast wat feiten:
16.000 getroffenen
Er zijn (stand begin 2016) 11.541 militairen met een ‘AOW-gat’. Zij maken op grond van de Uitkeringsregeling Gewezen Militairen (UGM) aanspraak op een (leeftijdsontslag-)uitkering tot zij de leeftijd van 65 jaar bereiken. Het aantal militairen dat wordt benadeeld door het AOW-gat is ruim twee keer zo groot als de groep burger-medewerkers met een AOW-gat (4488 burgermedewerkers).
In totaal gaat het dus om meer dan 16.000 (voormalige) defensiemedewerkers. Zie antwoord op vraag 41.
Per jaar verlaten zo’n 730 militairen met leeftijdsontslag de dienst (volgens cijfers van Defensie in een brief aan de Tweede Kamer d.d. 12 februari van dit jaar; 730 is een gemiddelde van de jaren 2007 tot en met 2015). Al deze militairen kijken tegen een AOW-gat aan.

UGM kost Defensie 650 miljoen per jaar
De UGM-uitkering bedraagt minimaal 73% van het laatstverdiende salaris. Om er achter te komen hoeveel geld Defensie daaraan per jaar uitgeeft, moet je inderdaad goed zoeken in de begroting. De cijfers vind je in ‘Niet-beleidsartikel 10: 4.2 – Centraal apparaat’.
Al met al geeft Defensie per jaar 1,4 miljard uit aan pensioen(premies) en (SBK-)wachtgelduitkeringen. Daarvan is in 2017 46% bestemd voor wat in de begroting ‘UKW’ heet (= UGM, Uitkeringswet Gewezen Militairen). Dat betekent dat Defensie in 2017 dus ruim 650 miljoen euro uitgeeft aan gewezen militairen met een uitkering op basis van de UGM.
Het is niet duidelijk of dit bedrag inclusief de leeftijdsontslagboete is (Wet VPL). Defensie krijgt een soort ‘strafkorting’ van het ministerie van Financiën omdat het aan militairen leeftijdsontslag verleent. In 2015 betaalde Defensie daarom 171,9 miljoen euro terug aan Financiën. Naar verwachting zal Defensie tot en met 2024 per jaar gemiddeld 166,5 miljoen euro hieraan kwijt zijn. Zie antwoord op vraag 27.

Tot 300 euro per maand inleveren
In de meeste gevallen lijden de (gewezen) militairen en burgers met een AOW-gat een inkomensverlies tot ca. 300 euro (netto) per maand (volgens berekeningen van het ministerie van Defensie). Die 300 euro is het verschil tussen het voortzetten van de UGM- of wachtgelduitkering en het (gedwongen) gebruik maken van een compensatieregeling die op 9 juli 2015 met de bonden is overeengekomen.

Verschil met voortzetting UGM/wachtgeldregeling in euro’s per maand:
(berekeningen Defensie; verschil in netto-bedragen)

AOO          -292,05
Lkol           -257,78
Schaal7     -135,19
Schaal 11  -206,63

Toen de bonden de compensatieregeling troffen, hadden veel voormalige medewerkers al een AOW-gat (tot 3 maanden) moeten overbruggen. Het gaat om de belanghebbenden die in 2013, 2014 of 2015 geconfronteerd waren met een AOW-gat van 1, 2 of 3 maanden. Ook zij konden gebruik maken van de compensatieregeling. De VBM streeft naar een definitieve oplossing waarbij de UGM- of wachtgelduitkering wordt voortgezet tot de AOW-gerechtigde leeftijd.


Getagged onder AOWgat   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden