• Download de VBM-app

De race is nog niet gelopen ...

donderdag, 03 november 2016 10:15
De race is nog niet gelopen ...

Teleurstellend was het. Maar dat wil niet zeggen dat het laatste woord gezegd is. Het AOW-gat moet verdwijnen. Op 2 november kon de Tweede Kamer nog geen bres schieten in de kille formele opstelling van bewindslieden. Toch hangt de regering zichzelf op in een strop van absurditeiten.

Voor een volle Thorbeckezaal* in de Tweede Kamer hield minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vol dat Defensie als werkgever een fiscale boete moet betalen omdat militairen een verplicht leeftijdsontslag hebben. Die boete (voor Defensie is dat ruim 170 miljoen euro per jaar) ‘moet’ de belastinginspecteur Defensie opleggen omdat de regering ouderen aan het werk wil houden. Daarom krijgen werkgevers (in dit geval Defensie) een ‘fiscale naheffing’ (lees: boete) als ze te veel werknemers in de leeftijdsgroep van 55 jaar en ouder ontslaan voor hun AOW-gerechtigde leeftijd. Omdat militairen verplicht met leeftijdsontslag gaan, handelt Defensie in strijd met dit regeringsbeleid.
Maar Defensie heeft geen keus. Er is namelijk een wet die de werkgever Defensie verplicht om militairen te ontslaan (de Uitkeringswet Gewezen Militairen). Asscher koeltjes: “Defensie moet het zelf maar oplossen. Je moet de wet toepassen, ook als het je als regering niet goed uitkomt.”

Kortom: de regering moet twee tegenstrijdige wetten uitvoeren en Defensie als werkgever is daarvan de dupe. Maar het blijft absurd dat je een boete krijgt omdat je een wet uitvoert.

Minister Hennis zat er wat bleekjes bij. De minister maakte duidelijk dat ze niet in beroep gaat tegen de uitspraak van de rechtbank in Den Haag. Die rechter onderschrijft dat het stoppen van een uitkering (in dit geval de UGM) op een willekeurige leeftijd (65 jaar) leeftijdsdiscriminatie is. Eerder had de hoogste bestuursrechter (CRvB) dat ook al vastgesteld bij burgers met een wachtgelduitkering.
De minister kwam echter nauwelijks onder vuur te liggen vanwege het feit dat zij op grote schaal ook de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL) stelselmatig overtreedt. Alleen de vertegenwoordigers van SP en D66 maakten daar een punt van.

Daarom kon minister Hennis de ‘opening’ bieden van een verbeterde AOW-compensatieregeling. De rechter heeft immers ook gezegd dat het stoppen van de uitkeringen (UGM en wachtgeld) een te grote inbreuk maakt op de inkomenspositie van de getroffenen.
En daar wil ze iets aan doen met geld dat eigenlijk bestemd is voor de verbetering van de arbeidsvoorwaarden van alle defensiepersoneel. Ze moet daarover dus overleggen met de vakbonden.
Eerder heeft de minister al laten weten dat er volgens haar ‘perspectief’ is op een verbetering van alle arbeidsvoorwaarden. Op dit moment (3 november in de ochtend) weten we nog niet wat dat betekent. Maar we hebben er het spreekwoordelijke harde hoofd in.
We houden u op de hoogte.

* Op bijgaande foto de Thorbeckezaal voor aanvang van het overleg. op de voorgrond de toehoorders. Op de achtergrond, waar de bewindslieden en de volksvertegenwoordigers nog moeten plaatsnemen, de ontstellende leegte waarmee de toehoorders weer naar huis konden. Overigens is de race nog niet gelopen. Regeringspartij VVD wil opnieuw een overleg over dit punt. PvdA blijft hameren op de bijzondere positie van de militair. De SP heeft al een motie aangekondigd. Wordt vervolgd.

Getagged onder AOWgat   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden