• Belastingservice VBM

Geschillencommissie kapt recht op juiste procedure af

maandag, 07 november 2016 09:31
Geschillencommissie kapt recht op juiste procedure af

Het College voor Geschillen Medezeggenschap Defensie (CGMD) ontneemt de medezeggenschap bij DMO de mogelijkheid om de juiste adviesprocedure toe te passen bij een voorgenomen maatregel. Dit zorgt voor intransparante besluitvorming! De VBM betreurt dat zeer. 

In het geschil over de verhuizing van de Haagse DMO (Defensie Materieel Organisatie) naar Utrecht krijgt de medezeggenschap niet de gelegenheid om via de adviesprocedure overeenstemming te bereiken over de ‘wat’ vraag. Die adviesprocedure is vastgelegd in het Besluit Medezeggenschap Defensie. Volgens het CGMD is een en ander niet meer relevant. Het is volgens het CGMD duidelijk dat de Haagse DMO past op de Kromhoutkazerne in Utrecht. Daarom is er geen noodzaak verder overleg te voeren over de wens van de medezeggenschap om de financiële onderbouwing van die verhuizing te verduidelijken.

De medezeggenschap mag bij elke ter bespreking voorgelegde ‘voorgenomen maatregel’ vragen om een gedegen financiële onderbouwing. De medezeggenschap heeft dat recht op basis van artikel 29 van het Besluit Medezeggenschap Defensie.
Die onderbouwing is er nu niet en de medezeggenschap DMO wil alsnog de mogelijkheid tot overleg hierover.
Het College stelt vast dat adequate en vooral tijdige informatieverstrekking door toedoen van het Hoofd Defensie Onderdeel, lees: Hoofd van Dienst Eenheid HDE, niet heeft plaatsgevonden en dat partijen niet gezamenlijk zijn opgetrokken bij het formuleren van onderzoeksopdrachten. Dit heeft geleid tot onnodige verharding van de standpunten en tot een onnodig lang adviestraject.
Ondanks het feit dat de tot nu toe gevolgde procedure geen schoonheidsprijs verdient, omdat het HDE de informatievoorziening - zijn ‘haal- en brengplicht’ - niet goed heeft ingevuld, meent het College dat het verstrekken van duidelijkheid bijdraagt aan het groeien van het besef bij partijen dat zij 'door moeten'. Volgens het CGMD heeft het personeel van de DMO ook recht op die duidelijkheid en inmiddels is vastgesteld dat de Haagse DMO ‘past’ op de Kromhoutkazerne. Daar kun je je bedenkingen bij hebben en de VBM heeft die ook. Maar erger is dat het CGMD hiermee voorbij gaat aan het recht van de medezeggenschap om overeenkomstig artikel 29 van het BMD te vragen naar de financiële analyse en de onderbouwing van de voorgenomen maatregel, i.c. de verhuizing. Die grondige financiële analyse is nodig om een goede beslissing te kunnen nemen.
De kwestie lijkt veel op de procedure bij de voorgenomen verhuizing van het Financieel Service Centrum (CDC) van Eygelshoven naar Utrecht. Ook daar is overleg op basis van een onderbouwd financieel plan niet mogelijk. Defensie drukt besluiten door en door geen openheid van zaken te bieden wekt het de schijn van willekeur. Verontrustend is daarbij zeker ook dat de geschillencommissie CGMD vervolgens het belang van het nemen van een besluit – na drie jaar onderhandelingen – belangrijker vindt dan een wezenlijk recht van de medezeggenschap. Welke duidelijkheid is daarbij gediend?

Het advies van het CGMD over het geschil 'Verhuizing DMO naar KHK' vindt u HIER.

Getagged onder CGMD    DMO    FSC    medezeggenschap    geschillencommissie    BMD   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Verkiezingen Medezeggenschap

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

MClid-aanmelden

Advies-nodig

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden