• Belastingservice VBM

Geen politieke oplossing; de rechter aan zet

donderdag, 08 december 2016 21:43
Geen politieke oplossing; de rechter aan zet

Het is voorlopig niet gelukt om het AOW-gat voor burgers en militairen bij Defensie via politieke druk op te lossen. De regeringspartijen PvdA en VVD voegen 8 miljoen toe aan de begroting. Met dat bedrag kan minister Hennis slechts een opgepluste AOW-compensatie bieden.

Met een minimaal verschil van 3 stemmen heeft de Tweede Kamer op 8 december de motie Knops/Van Dijk verworpen. Met die motie vroegen CDA en SP om het verlengen van de UGM- en wachtgelduitkering tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd. Op verzoek van Raymond Knops werd er hoofdelijk gestemd over de motie. Omdat VVD en PvdA alle fractieleden hadden opgetrommeld, waren 75 leden van de Tweede Kamer tegen de motie. Er waren 3 leden van oppositiepartijen niet aanwezig. Volgens de handelingen der Tweede Kamer op 8 december waren er 147 Kamerleden aanwezig. Afwezig waren M. Agema (PVV), F. Koser Kaya (D66) en M.L. Thieme (PvdD). Resultaat: motie verworpen.

Dat minister Hennis in het Kabinet bakzeil had gehaald en gecapituleerd had, was op 2 november tijdens een overleg in de Tweede Kamer al duidelijk gebleken. Minister Asscher (Sociale Zaken) en staatssecretaris Wiebes (Financiën) bleken geen enkel gevoel te hebben voor het feit dat hun collega-bewindsvrouw gedwongen is om in strijd met de Wet Gelijke Behandeling een discriminerende regeling uit te voeren. Het is immers niet toegestaan om een uitkering op een willekeurige leeftijd (65 jaar) te stoppen.

Als doekje voor het bloeden mag de minister van Defensie nu met 8 miljoen euro de compensatieregeling gaan opplussen. Dat bedrag zou voldoende moeten zijn om de militairen te compenseren met een uitkering in de periode van het AOW-gat, die netto gelijk is aan de voor hen geldende AOW-uitkering (gehuwd of alleenstaand). Bij burgers kan zij daarnaast nog enige compensatie bieden voor het naar voren halen van het ABP-ouderdomspensioen. Militairen ontvangen nu nog een ABP-pensioen dat ingaat op 65-jarige leeftijd. Dat pensioen is – op dit moment! – ook berekend op basis van een opbouw tot 65 jaar. Al met al gaan met name militairen, maar ook burgers, er bij een ‘opgepluste compensatieregeling’ er in veel gevallen honderden euro’s op achteruit. Bovendien wordt het probleem ernstiger de komende jaren. De druk om de pensioenopbouw van militairen te verlengen (voor burgers gaat die al door tot 67 jaar) is groot. Door het verlengen van de opbouwperiode, wordt het naar voren halen van de ABP-pensioenuitkering steeds nadeliger voor de getroffenen.

Tijdens een manifestatie op het Spuiplein in Den Haag op 8 december, met bijna 1000 deelnemers, heeft Loek van den Heuvel (voorman van een grote groep FLO-militairen), samen met de voorzitters van AFMP, KVMO en VBM duidelijk laten weten dat wat hen betreft de strijd nog niet is gestreden. Het mag dan wel zo zijn dat minister Hennis gecapituleerd heeft in het Kabinet, de benadeelde defensiemedewerkers blijven doorgaan. Voorjaar 2017 dienen weer meerdere rechtszaken. De VBM zal blijven doorvechten voor zijn leden om dit grote onrecht uit de wereld te helpen.

Getagged onder AOWgat   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden