• Download de VBM-app

Hogere pensioenpremies, lager netto-salaris ...

maandag, 16 januari 2017 15:28
Hogere pensioenpremies, lager netto-salaris ...

In 2017 krijgen werknemers bij de overheid te maken met hogere pensioenpremies. Hieronder een verkort overzicht van de gevolgen voor militairen en burgerambtenaren bij Defensie. Vooral de verhoging van de pensioenpremie bij militairen is fors.Dit zijn de pensioenpremies voor 2017:
- de pensioenpremie voor militairen gaat omhoog van 18,9% naar 23,9%; de werkgever betaalt daarvan 14,677% en de werknemer 9,223%
- de pensioenpremie van burgers gaat omhoog van 19,1% naar 21,5% (werkgever 15,05%, werknemer 6,45%)
- de premie voor de ANW-compensatie (de basisuitkering voor nabestaanden die nog geen AOW krijgen) is 0,6%; daarvan komt 0,423% voor rekening van de militair en 0,177% voor rekening van Defensie.

De oorzaken van de hogere premies zijn divers. Zo houdt het ABP rekening met een lagere rekenrente (2,8% in plaats van 3,6%) in 2017. Ook houdt het ABP rekening met een langere levensverwachting (gepensioneerden genieten langer van hun pensioen).
Wettelijke voorschriften dwingen het ABP tot de premieverhoging. Pensioenfondsen moeten een kostendekkende premie hanteren. Vooral door de daling van de rekenrente (discontovoet) moet de premie omhoog.

Eindloonregeling militairen
Militairen hebben een eindloonregeling. Daarom is de pensioenpremie voor militairen hoger. Niet alleen ten opzichte van burgers, maar ook ten opzichte van 2016. Werkgever en werknemer betalen allebei een deel van de pensioenpremie. De normale verdeling is 70% werkgever en 30% werknemer. In het verleden is echter de afspraak gemaakt dat procentuele stijging of daling van het werkgeversdeel van de premie van de eindloonregeling nooit meer of minder zal bedragen dan de procentuele stijging of daling van het werkgeversdeel van de premie van de middelloonregeling. Als de premiestijging daarvan afwijkt wordt het meerdere of het mindere voor rekening van de militair gebracht. Voor het jaar 2017 doet zich de situatie voor dat de stijging van de eindloonregeling meer bedraagt dan voor de middelloonregeling. Dit betekent dat de militair 2,58% (extra) premie moet betalen. Die opslag komt bovenop de reguliere 6,643% die zij betalen (in totaal betalen zij dus 9,223%). De opslag is op de salarisstrook zichtbaar als 'OP/NP-Premie verhoogd' en bij militairen met UGM als 'opslag premie ouderdomspensioen'. 


Geen indexatie in 2017
Het ABP heeft bekendgemaakt dat, op basis van een eerste raming van de dekkingsgraad, de (opgebouwde) pensioenen in 2017 niet verlaagd hoeven te worden. De dekkingsgraad van ABP bevond zich op 31 december 2016 ruim boven de kritische dekkingsgraad van ongeveer 90%. Beide dekkingsgraden moeten nog exact worden vastgesteld. Dat gebeurt eind januari/begin februari.

ANW-compensatie
De premie voor de ANW-compensatie is met 0,1% verhoogd om de verlenging van de compensatie voor nabestaanden ouder dan 65 jaar maar jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd te kunnen betalen. Nabestaanden vielen door de verhoging van de AOW-leeftijd in een AOW-gat.
Bonden en Defensie hebben met het ABP afgesproken dat de compensatie doorbetaald wordt totdat een nabestaande de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Die afspraken worden in 2017 verder uitgewerkt.
Getagged onder ABP    ABPpensioen    ABPpremie   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Stel een vraag

help

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden