• Belastingservice VBM

Geen arbeidsvoorwaardenakkoord!

donderdag, 04 oktober 2018 13:49
Geen arbeidsvoorwaardenakkoord!

Vanmorgen heeft de VBM namens haar leden kenbaar gemaakt niet te kunnen instemmen met het in augustus bereikte arbeidsvoorwaardenresultaat. Ook alle andere centrales spraken hetzelfde standpunt uit. Daarmee was en is duidelijk dat er geen nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord is bereikt. Het resultaat is van tafel.


De VBM heeft haar leden in een referendum gevraagd om een oordeel over het bereikte arbeidsvoorwaardenresultaat. Het aantal leden dat tegen het resultaat is, is hoger dan het aantal voorstemmers.
Van de geldig uitgebrachte stemmen is ruim 47% tegen en ruim 44% voor het resultaat. Ruim 8% onthield zich van een oordeel. Het verschil is klein. Zodanig klein dat volgens de spelregels een bijzondere algemene vergadering een definitief besluit moest nemen. Deze vergadering heeft in lijn met de uitslag van de achterbanraadpleging het resultaat verworpen. Daarbij speelde een belangrijke rol dat het verschil weliswaar relatief klein is, maar als gekeken wordt naar de opvatting van de actief dienende militair, over wie het grootste deel van het resultaat ging, dan is een zeer ruime meerderheid tegen het resultaat.

In de vergadering van het Sector Overleg Defensie (SOD) van hedenochtend (4 oktober) hebben alle centrales van overheidspersoneel de Staatssecretaris van Defensie niet alleen verteld hoe hun achterban heeft geoordeeld over het bereikte resultaat maar ook hoe men heeft gereageerd tijdens de voorlichtings- en ledenraadplegingen. Duidelijk was en is dat de teleurstelling gigantisch is over het personeelsbeleid, de politieke en ambtelijke leiding, de tekorten, de incidenten, het ontbreken van echt perspectief, het ontbreken van een concrete en spoedige invulling van ontstane verwachtingen, etc. Daarbij is teleurstelling een zachte omschrijving van wat zeer velen hebben verwoord. Ontevredenheid en wantrouwen voeren de boventoon; is zelfs aanwezig bij medewerkers die wel voor het resultaat waren

De staatssecretaris herkende veel van het verwoorde. Ook zij of haar vertegenwoordigers ontvingen tijdens de informatiebijeenkomsten, chatgesprekken, etc. dezelfde signalen. Toch had zij de hoop dat het defensiepersoneel de eerste verbeterstappen in het resultaat zou zien.
De unanieme afwijzing van de centrales noopte haar tot een herbezinning, zo gaf ze aan. Daarbij neemt ze een paar tijdens de vergadering gestelde vragen mee. Een van de vragen is: kan het beslismoment oDER/nDER niet verschoven worden? Dat zou meer recht doen aan de wens dat militairen bij het maken van hun keuze in staat zijn om de effecten van een nieuwe pensioenregeling mee te wegen.
Dee mededeling van de Staatssecretaris: ‘ik ga mij herbezinnen’, vonden de centrales te vaag. Een herbezinning kan immers maanden duren.
Uiteindelijk hebben Staatssecretaris en bonden geconcludeerd dat zij elkaar de eerstvolgende cao-vergadering,13 november aanstaande, opnieuw zullen spreken. En daarnaast dat elk eerder moment om het gesprek te hervatten een verstandig moment is.
Getagged onder onderhandelingsresultaat    cao20182020   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

VBM op Twitter

Stel een vraag

help

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden