• image
  • Download de VBM-app

Ledenservice

FBTO stopt met kortingen

FBTO stopt met kortingen

woensdag, 23 oktober 2013 16:01

De VBM heeft een collectiviteitscontract met FBTO. FBTO heeft op 1 oktober het contract eenzijdig opgezegd. Vanaf 1 juni 2014 geeft FBTO de leden van de VBM geen korting meer op de premies van verzekeringen die zij bij FBTO hebben afgesloten. Bij de ziektekostenverzekering kunt u overigens heel 2014 nog gebruik maken van de kortingsregeling.

Rechten bij werkbezoek tijdens VVHO-operatie

Rechten bij werkbezoek tijdens VVHO-operatie

vrijdag, 20 september 2013 15:36

Als Nederland deelneemt aan een vredes- of humanitaire operatie (VVHO) dan wijst men die taak toe aan een eenheid. Iedereen die tijdens die operatie tot die eenheid behoort, heeft recht op VVHO-toelage en andere aanspraken.

Defensienota 2014 in vogelvlucht

Defensienota 2014 in vogelvlucht

dinsdag, 17 september 2013 15:32

Wie de volledige nota wil lezen kan terecht op www.defensie.nl. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste uitgangspunten en voorwaarden voor de krijgsmacht van de toekomst. Het zwakke punt is de argumentatie voor de verkoop van de JSS (wel meer 'joint' opereren, maar geen Joint Support Ship?). Lees ook wat de aanschaf van de F35 betekent voor jachtvliegers en de vliegbasis Leeuwarden. Ander punt van kritiek: Defensie kiest voor een kleine logistieke 'footprint', maar de sluiting van kazernes maakt de krijgsmacht nog onzichtbaarder in de samenleving. Onbekend maakt onbemind.

N.B. Verrekening Eigen Risico na overlijden

N.B. Verrekening Eigen Risico na overlijden

dinsdag, 20 augustus 2013 10:14

Update 29 augustus: correctie berekeningswijze.
Nabestaanden moeten bij Univé/Zorgzaam zelf vragen om restitutie van het al betaalde eigen risico voor de zorgverzekering. Het is geen automatisme. De nazorgvertegenwoordigers van de VBM vragen daarom altijd de aandacht van nabestaanden voor het verrekenen van het verplicht eigen risico bij overlijden.

Defensie bepaalt partnerkeuze militairen

Defensie bepaalt partnerkeuze militairen

vrijdag, 05 juli 2013 10:38

Het zal je maar gebeuren. Je gaat met je partner naar je schoonouders en bij de eerste kennismaking zeggen die: u bent afgekeurd, maak het maar weer uit. Komt niet meer voor, zegt u? Dan kun je beter geen militair worden. Defensie doet wel zoiets.

Werkbonus via loonheffing

woensdag, 05 juni 2013 00:00

Met ingang van 2014 kunnen oudere werknemers de werkbonus ook via de loonstrook ontvangen. In het op 27 mei ingediende wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2013 is opgenomen dat de werkbonus met ingang van 1 januari 2014 door de werkgever kan worden toegepast bij de inhouding van loonheffing.

Nazorgmedewerkers komen bijeen

Nazorgmedewerkers komen bijeen

donderdag, 23 mei 2013 00:00

De VBM biedt haar leden een zeer gewaardeerde service in droevige tijden. Bij overlijden van een lid bieden 17 nazorgmedewerkers praktische steun. Op 23 mei is een deel van de groep bijgepraat.

Uitgezonden in een VPD?

donderdag, 16 mei 2013 00:00

Regelmatig krijgen wij vragen over de positie van personeel dat wordt ingezet in een VPD (Vessel Protection Detachment). Dit zijn mariniers die als beveiligingsteam worden meegestuurd met grote Nederlandse zeeschepen. Doel is het beveiligen van die schepen tegen Somalische piraten.

Transitiecode onjuist? Vraag heroverweging.

Transitiecode onjuist? Vraag heroverweging.

dinsdag, 11 december 2012 10:39

Nadat het personeelsvullingsplan (PVP) bij een reorganisatie is vastgesteld, ontvangt u een (tweede) brief. In die brief staat welke transitiecode uw functie heeft. Is die code volgens u onjuist? Dan kunt u verzoeken om een heroverweging. Hoe doe je dat?

Salaris per 1 maart 2012

woensdag, 14 maart 2012 11:24

Hoe hoog is mijn salaris? Klik hier voor de salarisschalen per 1 maart 2012. Dit zijn de tabellen van de salarissen die bij de meest recente Defensie-CAO zijn afgesproken.

Pagina 5 van 6

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden