Toon items op tag: FPS

donderdag, 17 oktober 2019 08:52

Vaste aanstelling voor (onder)officieren

Personele vulling en daarmee het behoud van militairen is een topprioriteit voor Defensie en de vakbonden. In het AV-akkoord 2018-2020 is afgesproken dat Defensie alle onderofficieren en officieren die FPS fase 2 zijn of worden, bij voldoende functioneren, een vaste aanstelling garandeert. 

Gepubliceerd in Nieuws actueel
Met het garanderen van een vaste aanstelling heeft u de zekerheid dat op het moment dat er ten aanzien van u een doorstroombesluit genomen dient te worden u de garantie heeft dat dit besluit per definitie positief zal zijn. U heeft dus niet langer de onzekerheid of u in de toekomst wel of niet bij Defensie werkzaam zou kunnen blijven.
Gepubliceerd in FAQ - CAO 2018-2020 FPS
donderdag, 26 september 2019 11:42

2. Wat wordt er verstaan onder voldoende functioneren?

Onder voldoende functioneren wordt verstaan dat er over de betreffende militair geen negatief functioneringsdossier beoordelingsbeeld is opgebouwd.
Gepubliceerd in FAQ - CAO 2018-2020 FPS
Deze afspraak geeft u de zekerheid op een vaste aanstelling en is geen functie- of standplaatsgarantie. De mogelijkheid kan zich voordoen dat u werkzaam bent binnen een dienstwapen of (sub)dienstgroep waar door de organisatie aan u onvoldoende toekomstperspectief kan worden geboden. Defensie garandeert u, bij goed functioneren, een vaste aanstelling. Om de mogelijkheden op toekomstperspectief en een loopbaan binnen Defensie mogelijk te maken mag van u verwacht worden dat u in voorkomend geval de bereidheid toont om u te laten om- of bijscholen zodat u ook binnen de organisatie werkzaam kan blijven. Dit kan ook op een andere locatie zijn.
Gepubliceerd in FAQ - CAO 2018-2020 FPS
In het arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 is de afspraak gemaakt dat uiterlijk binnen 3 jaar (oktober 2020) Defensie en de sociale partners vorm geven aan een ander personeelssysteem. Het huidige FPS-systeem zal dan worden verlaten.
Gepubliceerd in FAQ - CAO 2018-2020 FPS
dinsdag, 02 juli 2019 16:40

Q & A FPS

Hieronder een aantal vragen en antwoorden over het FPS in het Arbeidsvoorwaardenresultaat 2018-2020.

Gepubliceerd in Nieuws actueel
Pagina 1 van 3

Stel een vraag

help

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden