Print deze pagina

Meer belasting betalen in buitenland?

donderdag, 24 januari 2019 15:46
Meer belasting betalen in buitenland?

Defensie moet bij de berekening van de inkomstenbelasting voor in het buitenland geplaatst personeel uitgaan van de zogeheten ‘woonlandfictie’. De bonden hebben Defensie hier uitdrukkelijk op gewezen. Toch is dit blijkbaar niet goed gegaan, zo blijkt uit de loonstrookjes van januari 2019.

Update 18 februari 2019: Defensie heeft contact gehad met de Belastingdienst (ministerie van Financiën). Wat blijkt? Ook dat ministerie kent de wet. Klik HIER voor de brief van de directeur werkgeverszaken van het ministerie van Defensie. Deze brief is een reactie op de brief van de bonden die op 3 januari is verstuurd. Wat dit voor u als buitenlandgeplaatste betekent, kunt u HIER lezen.

---- (oorspronkelijke bericht - vervolg)
In een zogenaamde P&O-flash van 21 december 2018 heeft blijkbaar gestaan dat Defensie voor ‘medewerkers die in het buitenland wonen’ lagere heffingskorting(en) moet gaan toepassen. Ook naar aanleiding van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 (5 december 2018, een uitgave van de Belastingdienst) is er onrust ontstaan bij in het buitenland geplaatst personeel van het ministerie van Defensie.

Er is inderdaad iets gewijzigd in de belastingwetgeving op dit gebied.
Een niet-inwoner van Nederland die Nederlandse inkomsten geniet, heeft sinds 2015 slechts onder bepaalde voorwaarden recht op (deels van) de heffingskortingen. Dat betekent dat een niet-inwoner van Nederland met ingang van 2015 meer belasting betaalt.
Echter werden de loonheffingskortingen onverkort bijna altijd op de Nederlandse inkomsten van de niet-inwoners. De werkgevers (o.a. Defensie) en de uitkeringsinstanties (o.a. ABP) pasten deze heffingskortingen toe, waardoor de netto-lonen/uitkeringen hoger werden uitgekeerd. De Belastingdienst kon pas achteraf de heffingskorting bij de niet-inwoners terugvorderen, middels de jaarlijkse belastingaangiften.
Derhalve is deze werking met ingang van 1 januari 2019 omgedraaid. Vanaf dit jaar mag de loonheffingskorting bij de bron al niet meer worden toegepast, op de lonen en uitkeringen van de niet-inwoners van Nederland. Indien de niet-inwoners aan de hiervoor geldende voorwaarden voldoen, dan kunnen ze de gemiste loonheffingskorting rechtstreeks bij de fiscus claimen. Dat kan op twee manieren geeffectueerd worden: i) via een voorlopige teruggaaf gedurende het fiscale jaar of ii) via de aangifte inkomstenbelasting achteraf.

Eveneens is Defensie, als werkgever, verplicht deze nieuwe belastingregel op haar niet-inwoners defensiemedewerkers toe te passen.
Maar deze regel geldt NIET voor defensiepersoneel dat in het buitenland is geplaatst. Deze defensiemedewerkers hebben een bijzondere fiscale status waardoor ze fictief inwoners van Nederland zijn. Voor hen gelden dus dezelfde belastingregels als voor iedereen die in Nederland woont.

De salarissen van januari zijn inmiddels verwerkt en uitbetaald. De VBM heeft moeten constateren dat Defensie geen onderscheid heeft gemaakt tussen de niet-inwoners van Nederland medewerkers en de in het buitenland geplaatste medewerkers. De lagere loonheffingskorting heeft Defensie op alle lonen van niet in Nederland wonend personeel toegepast.
Namens de bonden is aan Defensie gevraagd om een en ander te verduidelijken en recht te trekken.

Getagged onder loonheffing    inkomstenbelasting    buitenlandplaatsing    buitenland   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord