• Informatiepunt Chroom-6
 • Teken die petitie!

Lidmaatschap

Defensiemedewerkers, gewezen defensiemedewerkers en hun nagelaten betrekkingen kunnen lid worden van de Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM.

 

Lid worden

Dat kan door het AANMELDFORMULIER in te vullen, een brief te sturen aan het algemeen bestuur of u opgeven bij onze Ledenservice medewerkers, die u regelmatig op de werkplek aantreft. Aan het lidmaatschap is een aantal rechten en plichten verbonden.

 

Beëindigen lidmaatschap

Beëindigen van het lidmaatschap dient plaats te vinden voor 1 december van een jaar. Het lidmaatschap eindigt dan op 31 december van dat jaar.
Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen binnen een maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, hem bekend is geworden of is medegedeeld. Het besluit is alsdan niet op hem van toepassing. Een door de Algemene Vergadering genomen besluit tot aanpassing van geldelijke rechten en verplichtingen is hiervan uitgesloten.

Opzegging kan schriftelijk door het sturen van een brief met die inhoud naar het algemeen bestuur of door het OPZEGFORMULIER in te vullen.

Het doorgeven van een wijziging (bijvoorbeeld een verhuisbericht) kan via een e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Lidmaatschap kosten

Per 1 januari 2021 kost het lidmaatschap van de VBM per maand:

 • €9,91 (actief dienenden jonger dan 23 jaar)
 • €10,62 (actief dienenden van 23 jaar of ouder)
 • €7,19 (post-actieven)

 

Voordelen lidmaatschap

We hebben de beste redenen om lid te worden voor u op een rijtje gezet:

Zorgzaam Verzekerd

Zorgzaam Verzekerd

Zorgzaam is opgericht door de Centrales van overheidspersoneel en de vakbonden voor defensiepersoneel.
Zorgzaam is een privaatrechtelijke stichting zonder winstoogmerk. De doelstelling van Zorgzaam is het regelen van een goede, uitgebreide collectieve zorgverzekering met een optimale prijs/kwaliteitsverhouding.


De Centrales van overheidspersoneel en de vakbonden voor defensiepersoneel zijn vertegenwoordigd in het bestuur van Zorgzaam. Zorgzaam maakt gebruik van de diensten van de medewerkers van het bureau van de SZVK. Dit bureau behartigt de belangen van de Zorgzaam verzekerden. Het bureau ziet toe op een goede uitvoering van de overeenkomst die Zorgzaam met Univé Zorg heeft gesloten.


Voor wie is Zorgzaam?
Zorgzaam is er voor iedereen die een (arbeids)relatie heeft of heeft gehad met het ministerie van Defensie. Ook partners en gezinsleden en medewerkers van vakbonden voor Defensiepersoneel, NATRES en Home-Base Support kunnen een zorgverzekering bij Zorgzaam afsluiten.

Als Zorgzaam verzekerde krijgt u korting op diverse verzekeringen van Univé.

Voor meer informatie klikt u HIER

Helpdesk

Helpdesk

Heeft u een vraag of wilt u ondersteuning van de VBM, dan kunt u als lid terecht bij onze helpdesk.
Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.00 uur tot 16.30 uur op 070-3155111.

U kunt uw vraag ook stellen via ons HELPDESKFORMULIER.

 

Verzekeringen voor VBM-leden

Verzekeringen voor VBM-leden

Kunt u voordeel hebben van uw VBM-lidmaatschap bij het afsluiten van verzekeringen? Ja, dat kan. Voor u als vakbondslid bestaat er het speciaal ontwikkelde verzekeringspakket Via mijn werk. Deze verzekeringen worden collectief ingekocht. Daarom profiteert u van een flinke korting op de premie en van uitstekende voorwaarden.

Belastingservice

Belastingservice

Ieder jaar valt hij weer bij velen op de deurmat: de blauwe envelop. De VBM helpt u bij de invulling van uw belastingformulier. Voor deze service op top-niveau hoeft u niet bij een ander te zijn! Deze service is gratis voor de leden. Ook gratis is de bijstand bij fiscale bezwaar- en beroepschriftprocedures.
VBM-leden kunnen zich hier aanmelden voor de belastingservice.

 

Samenlevingscontract

Samenlevingscontract

Iedere gehuwde defensiemedewerker, burger of militair, kan in aanmerking komen voor een groot aantal voorzieningen waarop een ongehuwde geen beroep kan doen. Het gaat daarbij onder meer om:

Financiële hulp

Financiële hulp

Als lid van de Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM, bent u automatisch contribuant van de stichting MSF.
Op grond hiervan kunt u gebruik maken van de faciliteiten die deze stichting aan de leden van de vakbond biedt.

Flyct

Flyct

Flyct is een grote toonaangevende specialist op het gebied van letsel- en overlijdensschade. Hoe werkt Flyct?

Nazorg bij overlijden

Nazorg bij overlijden

Door een groep van zo'n 15 zeer gewaardeerde vrijwilligers wordt nazorg verleend aan nabestaanden van overleden leden. Ook bij een dreigend levenseinde wordt aan leden die te kennen geven daaraan behoefte te hebben, zorg verleend. Bij actief dienenden vindt deze zorg plaats in nauw overleg met het Dienstencentrum Bedrijfs Maatschappelijk Werk.

Niemand denkt graag aan sterven. Bedenk echter dat uw nabestaanden het al moeilijk genoeg hebben met het verwerken van hun verdriet. Zij zullen dan ook veel baat kunnen hebben bij een volledige en actuele lijst van persoonlijke gegevens en een goed overzicht van de noodzakelijk te nemen acties.

Individuele Belangen Behartiging (IBB)

Individuele Belangen Behartiging (IBB)

Naast collectieve belangen hebben de leden van de VBM ook individuele belangen. Voor zover deze individuele belangen betrekking hebben op de relatie tussen leden en het Ministerie van Defensie, kan de VBM de behartiging ervan op zich nemen.

De VBM heeft voor de individuele belangenbehartiging (IBB) een juridische afdeling. Deze juridische afdeling bestaat uit een helpdesk en meerdere juridische adviseurs.

Ongevallenverzekering voor leden VBM en BBTV

Ongevallenverzekering voor leden VBM en BBTV

Collectieve ongevallenverzekering vervangt uitzendcertificaat

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel (VBM) heeft met ingang van 1 februari 2013 voor alle actief dienende leden (militairen en burgers) een ongevallenverzekering afgesloten.Deze ongevallenverzekering geeft dekking in de hele wereld en ook tijdens missies gedurende 24 uren per dag, 7 dagen per week en gedurende het hele jaar.

Advies/bijstand op kazerne

Advies/bijstand op kazerne

De Ledenservice-medewerkers van de VBM en van de BBTV zijn regelmatig te vinden op kazernes en andere defensielocaties overal in Nederland.
Het zijn (oud-)militairen met veel ervaring. In de meeste gevallen kunnen ze een vraag direct beantwoorden. Bij wat ingewikkeldere zaken zullen ze snel doorverwijzen naar één van de juristen of de bestuurders van de VBM en BBTV

 

Meedenken

Meedenken

Meedenken en meepraten
Bij de VBM geloven we in verenigingsdemocratie. We doen er alles aan om onze leden te betrekken bij de keuzes die we (kunnen) maken.
Daarom hebben we overal afdelingen. En we werken met adviesgroepen.
De VBM was bovendien de eerste bond van burgers en militairen bij Defensie die een referendum hield over een resultaat dat bonden hadden bereikt over de cao/arbeidsvoorwaarden.

Voordelig(er) studeren

Voordelig(er) studeren

Leden van de VBM en/of hun partner/inwonende familieleden die bij de LOI een opleiding volgen, kunnen 15% korting krijgen op het lesgeld. Bij betaling ineens komt daarbovenop nog eens 5% extra korting.

Tankpas

Tankpas

Als lid van de VBM of BBTV kan je een Esso tankpas aanvragen. Met de Esso tankpas kun je in heel Nederland bij ieder Esso tankstation tanken en krijg je korting op iedere getankte liter brandstof.

Onderstaand een aantal regels voor het gebruik van de Esso tankpas:
• Korting geldt uitsluitend bij gebruik van de nationale Esso tankpas;
• Korting wordt berekend vanaf de Esso landelijke adviesprijs.
• Wekelijks wordt het getankte bedrag automatisch afgeschreven, waarbij de korting direct wordt verrekend;
• Een factuur wordt gratis per e-mail verzonden;
• Indien een bedrag na twee pogingen niet kan worden geïncasseerd, dan neemt een incassobureau de procedure over. De tankpas zal direct worden geblokkeerd;
• Voor de tankpas betaal je het eerste jaar geen kosten. Na het eerste jaar wordt jaarlijks € 2,50 incl. btw aan administratiekosten berekend. Dit bedrag wordt automatisch afgeschreven.
Om de Esso tankkaart aan te vragen printje dit aanvraagformulier uit en vul je het in. Stuur deze retour tezamen met een kopie van je identiteitskaart en een bewijs van je adres (bijv. een kopie van een rekeningafschrift) naar:
Diesel Card Service B.V.
Antwoordnummer 10183
4800 VB Breda
Klik hier voor de voorwaarden

(Met de Esso tankcard kan ook betaald worden bij Shell, maar u krijgt dan geen korting.)

15 % korting bij notaris

15 % korting bij notaris

Voor een aantal zaken in het leven heb je een notaris nodig. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van een huis, het vastleggen van een testament, of het sluiten van een samenlevingscontract. Of het afwikkelen van een echtscheiding als je een eigen woning hebt.

En nog meer redenen om lid te worden.....

 • scholing, cursussen en extra ondersteuning voor kaderleden en medezeggenschapsleden
 • gratis bijstand bij fiscale bezwaarschriftprocedures
 • elke maand een kleurrijk ledenblad (Trivizier en/of XRcise)
 • de actueelste en informatiefste internetsite
 • de enige vakbond bij Defensie met echte inspraak via een referendum
 • grote korting op auto- en motorverzekeringen
 • speciale activiteiten voor postactieven
 • ondersteuning van een groot aantal actieve adviesgroepen
 • inspraak in het arbeidsvoorwaardenoverleg
 • aanspraak op (financiële) hulpverlening bij acute financiële nood of problemen
VBM & BBTV Personeelsvoordeelwinkel

VBM & BBTV Personeelsvoordeelwinkel

De 'VBM & BBTV Personeelsvoordeelwinkel' biedt exclusieve voordelen op uitstapjes, entertainment, reizen en producten van bekende merken op gebied van Witgoed, Huishoudelijke artikelen, TV en Audio apparatuur, Gadgets, Persoonlijke verzorging, Fietsen, Speelgoed en nog veel meer!

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden