Samenlevingscontract

Samenlevingscontract

Iedere gehuwde defensiemedewerker, burger of militair, kan in aanmerking komen voor een groot aantal voorzieningen waarop een ongehuwde geen beroep kan doen. Het gaat daarbij onder meer om:

  • Een uitkering bij overlijden voor de partner
  • Een partnerpensioen
  • Een verhuiskostenvergoeding (onder bepaalde voorwaarden)
  • Een hogere buitenlandtoelage indien partner meeverhuist naar het buitenland
  • Recht op gratis voeding en huisvesting bij plaatsing in het buitenland indien de partner niet meeverhuist
  • Recht op buitengewoon verlof bij persoonlijke of familieomstandigheden
  • Een niet-gehuwde, maar wel samenwonende militair of burger kan echter wel in aanmerking komen voor deze voorzieningen, indien er een samenlevingscontract wordt afgesloten en dit contract wordt geregistreerd.

N.B.! Een aantal voorzieningen kan pas verleend worden, nadat er sprake is geweest van een verandering van standplaats (verplaatsing). Wij bieden u als lid van De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM de mogelijkheid om via een notaris een zogenaamd 'beperkt' samenlevingscontract af te sluiten.

In een 'beperkt' samenlevingscontract regelen partners een wederzijdse verzorgingsverplichting. Er worden afspraken gemaakt over de gezamenlijke financiële huishouding (de bijdrage in de kosten van het gezamenlijke levensonderhoud), de aansprakelijkheid voor schulden die zijn aangegaan voordat het contract werd afgesloten en over de rechten op een partnerpensioen.

Als lid van de VBM betaalt u slechts €135, - voor dit beperkte samenlevingscontract!

Interesse? Bel voor een aanvraagformulier met de Helpdesk: tel. 070 31 55 111.

Meer informatie:

Klik HIER voor de meest gestelde vragen over het beperkte samenlevingscontract

Zie ook de bijbehorende vragenlijst (stroomschema)

Klik HIER voor de brochure

Hoe ontbind ik het verkorte samenlevingscontract?

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden