• Download de VBM-app

Masterclass MC 2013: Uitbesteden op basis van visie?

donderdag, 31 oktober 2013 11:18
Masterclass MC 2013: Uitbesteden op basis van visie?

Terwijl minister-president Rutte er niets van moet hebben, pleit Defensie secretaris-generaal Akerboom er juist wel voor. Waarom ga je allerlei tijdrovende onderzoeken doen (business-cases) terwijl je het uitbesteden van diensten ook kunt baseren op ... jawel: visie!

 <Klik HIER voor een terugkopppeling als pdf-bestand 5,7 Mb>


Op 25 september 2013 beleeft een zaal enthousiaste medezeggenschapsleden onder de bezielende leiding van dagvoorzitter, generaal-majoor b.d. Carel Hilderink een follow up van de Masterclass Medezeggenschap 2012. Wat is er terecht gekomen van alle conclusies die toen zijn getrokken? Hoe zijn de reorganisaties en de sourcingsprocessen verlopen en wat kunnen we daarvan leren?

Ter voorbereiding van de Masterclass houdt de VBM een enquête onder MC-leden. De respons is bijna 100 procent. Aan de hand van die vragen en antwoorden bespreken de deelnemers de onderwerpen reorganisatie en sourcing, met als uitgangspunt de conclusies van de medezeggenschapsdag 2012.
Na de aftrap van VBM vice-voorzitter Jacques van Hulsen, ventileert secretaris-generaal, drs. Erik Akerboom, zijn visie op beide onderwerpen. Hoewel maar voor zo'n 20 minuten ingepland, houdt hij een lang en interessant betoog. De hoogste ambtenaar op het ministerie van Defensie voelt zich duidelijk in zijn element.

Volgens de VBM betekent 'sourcing' bij Defensie bijna altijd 'uitbesteden'. Soms met als vooropgezet doel om het aantal ambtenaren te verminderen Dan lijkt het op bezuinigen, ook al valt dat na uitbesteding niet altijd aan te tonen. Met sourcing gooit Defensie meestal ook de arbeidsvoorwaarden van loyale medewerkers te grabbel. De cateringmedewerkers van Paresto kunnen erover meepraten.

Zij weten met een gedegen onderzoek aan te tonen dat Defensie geen goede 'business-case' heeft met de uitbesteding van deze dienst. Tja, wat nu? Tom Poes, verzin een list!

Is het daarom dat Akerboom 'visie' leidend wil maken bij de vraag of Defensie wel of niet moet gaan uitbesteden? Akerboom is nu 8 maanden aan het werk bij Defensie. Hij is nauw betrokken bij de maar liefst 27 trajecten die op de sourcing-agenda staan. Sourcing is relatief nieuw voor Defensie, zo vervolgt Akerboom. Nieuw is vooral dat je afspraken moet maken met marktpartijen.

Wat Akerboom betreft moeten er twee dingen gebeuren. Hij wil aan minder trajecten werken en er moeten veel minder business-cases aan te pas komen. Wat de SG betreft moet er een visie komen op dat wat Defensie doet en dat wat Defensie niet meer wil doen. Sourcen is eigenlijk niets anders dan slimme keuzes maken en bepalen wat wij zelf willen doen, wat wij samen kunnen doen met andere partijen en wat wij kunnen uitbesteden.

Daarbij is het goed om het ambitieniveau terug te schroeven. De nota 'In het belang van Nederland' bevestigt dat. De nieuwe reorganisaties zijn een gevolg van de interne financiële problematiek. Defensie heeft op te grote voet geleefd en er zijn te weinig middelen om nog veel te doen.

In een vervolggesprek met de zaal licht Akerboom zijn prille ervaringen met Defensie toe.

MasterclassMC2013-AkerboomZo moet je, wat hem betreft, de reorganisatietrajecten uiteraard zorgvuldig doorlopen, maar ook sneller. Soms is de volgorde strijdig met elkaar. Mensen willen snel duidelijkheid. Nu, een kleine 3 jaar na het verschijnen van de Beleidsbrief lopen nog reorganisatietrajecten en die periode is te lang. De processen zijn stroperig en aanpassing is volgens Akerboom zeer wel mogelijk.

Vervolgens moet de organisatie terug naar de lijn. Geen grote programma's meer. Zo laag mogelijk in de organisatie met de medezeggenschap in de ring gaan. Niet te centralistisch denken. Meer decentraal dus. Je moet niet alleen praten over communicatie, maar daar ook aan werken.

Ten derde moet je de wat-vraag en de hoe-vraag duidelijk scheiden. De wat-vraag is vaak een politiek besluit en de hoe-vraag volgt daarna.

Tot slot moet Defensie duidelijk communiceren over een visie. Cijfers en business-cases zijn vaak leidend en daar moet verandering in komen. Als Defensie van mening is dat de taak niet meer bij Defensie hoort, dan is dat de visie. Daar kan je het over eens zijn of niet. Maar de organisatie moet koersvast blijven en het tempo houden

Na het betoog van de SG komt in de middag het onderwerp 'reorganisaties' aan de orde. Dat gebeurt aan de hand van een korte presentatie van Jef Stassen over de voortgang van de lopende reorganisaties (de omgang met de Uitvoeringsregeling Reorganisaties Defensie URD) en de quickscan evaluaties van de reorganisaties.

Na de middag komt aan de hand van een korte presentatie van Louis Schipper de laatste stand van zaken bij sourcing aan de orde. Veel aandacht is er voor het onlangs overeengekomen Sociaal Statuut.

De discussies tussen de zaal en een forum samengesteld uit ervaringsdeskundigen vanuit de medezeggenschap maken duidelijk dat er één rode draad is. Die kun je het beste omschrijven met het begrip vertrouwen.

Secretaris-generaal Akerboom zwengelt dit thema aan. Zonder gezamenlijke visie ontstaat er immers geen vertrouwen. Hij bevestigt dit in de discussie met de zaal. Maar die, de medezeggenschappers, vinden juist dat het vertrouwen er op dit moment vaak niet is.

De masterclass 2013 is onder meer bedoeld om de theorie van de medezeggenschap te toetsen aan de praktijk ervan. Dus komen de medezeggenschappers met concrete voorbeelden die wijzen op het ontbreken van vertrouwen. Zo heeft geen enkele medezeggenschapscommissie in een vroeg stadium meegepraat over de keuzes die de minister maakt in de nota 'In het belang van Nederland'. Beleidsmakers en andere leidinggevenden laten de medezeggenschap in vrijwel alle gevallen links liggen bij studies en voornemens van reorganisaties.

Vertrouwen moet wederzijds zijn. Op dit moment ontbreekt het daaraan.

MasterclassMC2013-zaal-Hilderink-forumDagvoorzitter Carel Hilderink trekt aan het einde van de dag de volgende conclusies:
- De secretaris-generaal (SG) is van mening dat bij sourcen een overeengekomen visie nodig is.
- De SG spoort de deelnemers van de masterclass aan om zich in de discussie over de te ontwikkelen visie te mengen.
- Volgens de deelnemers aan de masterclass is juist het ontbreken van een overeengekomen visie de oorzaak van de onduidelijkheid.
- Volgens de deelnemers aan de masterclass is sourcing soms een (politiek) doel op zich omdat er ambtenaren uit moeten.
- Opvallend is ook dat medezeggenschappers verwachten dat reorganisaties sneller gaan verlopen als hen al in de studiefase om advies zou worden gevraagd. Daar ligt dus een mooie kans voor de leidinggevenden om de stroperigheid van de processen te doorbreken.

Organisatoren Jef Stassen en Louis Schipper kijken terug op een goede dag waarin in alle openheid met elkaar is gesproken. De lezing van de secretaris-generaal heeft een aantal nieuwe gezichtspunten opgeleverd. Akerboom pleit er zowel voor om de uitvoering van reorganisaties meer decentraal beleggen en op het gebied van sourcen te werken met een (overeengekomen) visie. Die visie zou leidend moeten zijn in het vervolgoverleg, of je het er mee eens bent of niet.
Daarnaast stellen Schipper en Stassen vast dat er nog veel te verbeteren is en dat de conclusies nuttig kunnen zijn voor de verbeterslag.

Getagged onder reorganisaties    sourcing    Akerboom    vertrouwen    medezeggenschap    medezeggenschapsdag   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Verkiezingen Medezeggenschap

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

MClid-aanmelden

Advies-nodig

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden