Print deze pagina

Tegemoetkoming asbestoseslachtoffers

dinsdag, 01 april 2014 12:23
Tegemoetkoming asbestoseslachtoffers

Mensen die door het werken met asbest stoflongen (asbestose) hebben opgelopen, kunnen onder bepaalde voorwaarden van de overheid een financiële tegemoetkoming krijgen als voorschot op een vergoeding voor immateriële schade.

 

De overheid betaalt maximaal 19.201 euro. Een schadevergoeding tot ruim 55.000 euro behoort tot de mogelijkheden. Op 21 maart schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer dat de nieuwe regeling per 1 april 2014 van kracht is.

Het gebruik van asbest is sinds 1993 verboden, maar het inademen van asbestvezels in het verleden maakt mensen nu nog ziek. Asbestose is een stoflongziekte die veroorzaakt wordt doordat mensen asbestdeeltjes in de longen hebben gekregen. De ziekte is chronisch en heeft een aanlooptijd van ten minste15 jaar. Asbestose heeft vooral werknemers of zelfstandigen getroffen die in het verleden, met name in de jaren '60 en '70, intensief en langdurig onbeschermd met asbest werkten.

Eind vorig jaar bereikten sociale partners overeenstemming over uitbreiding van het Convenant van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) met asbestoseslachtoffers. De convenantpartijen hebben onder andere afspraken gemaakt over de hoogte van de immateriële schadevergoeding voor deze groep slachtoffers. Deze vergoeding kan oplopen tot ruim 55.000 euro per slachtoffer, te betalen door de voormalige werkgever/opdrachtgever.

Het voorschot voor de geleden immateriële schade bedraagt 19.201 euro. Toekenning vindt plaats op basis van een uitbreiding van de bestaande Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers (TAS) en de Regeling Tegemoetkoming Niet-loondienst gerelateerde Slachtoffers (TNS). Waar mogelijk zal de verstrekte tegemoetkoming worden verhaald op aansprakelijk te stellen partijen.
De tegemoetkoming moet worden gezien als een uiting van maatschappelijke betrokkenheid bij het leed van de slachtoffers en is geen vervanging voor schadevergoeding door de partij die de ziekte heeft veroorzaakt.
Personen die in aanmerking willen komen voor de financiële tegemoetkoming moeten aan een aantal voorwaarden voldoen.
- Zo moet vaststaan dat betrokkene beroepsmatig langdurig en intensief aan asbest is blootgesteld. Het IAS voert dit onderzoek uit.
- Verder dient de diagnose asbestose te zijn gesteld en moet er sprake zijn van een ernstige mate van longfunctieverlies. Het Nederlands Asbestose Panel (NAP) van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) zal hiervoor de medische beoordeling doen.
- Mensen die niet in loondienst aan asbest zijn blootgesteld, moeten bovendien aantonen minimaal tien jaar aaneengesloten in Nederland te hebben gewoond in de periode van asbestbesmetting.

Het voorschot wordt verrekend met de immateriële schadevergoeding of tegemoetkoming van derden.

Aanmelding
Slachtoffers moeten zich zelf aanmelden bij het IAS, dat vervolgens de Sociale Verzekeringsbank (SVB) adviseert. De SVB beslist op de aanvragen voor de TAS- of TNS-regeling en betaalt de uitkering uit.

Bron: website IAS, http://www.asbestslachtoffers.nl

 

Getagged onder asbestose    IAS    immateriële schadevergoeding    mesothelioom   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord