Print deze pagina

Uitbesteding Paresto: advies MC Paresto noodzakelijk

donderdag, 03 juli 2014 14:48
Uitbesteding Paresto: advies MC Paresto noodzakelijk

De bonden leggen op 12 juni de eis op tafel dat de medezeggenschapscommissie Paresto advies moet kunnen geven over het nog te formuleren uitbestedingsbesluit. Defensie wil niet ingaan op die eis. De bonden hebben laten weten dat ze het reorganisatieplan (de vervolgstap na het uitbestedingsbesluit) niet zullen accepteren als de MC geen advies heeft kunnen geven over het uitbestedingsbesluit.


In de overlegvergadering van 12 juni geeft Defensie een presentatie over de stand van zaken in het uitbestedingstraject van de defensiecateraar. Volgens Defensie is men 'op stoom'. Op basis van het nieuwe 'cateringbeleid' (waarover nog niet eerder met de bonden is gesproken) is Paresto aanbesteed bij 7 marktpartijen. Die mogen een bod doen. Als blijkt dat Defensie dan goedkoper uit is, gaan de Paresto-medewerkers over naar een particuliere werkgever.
Defensie kan geen definitief antwoord geven op vragen van de VBM over 'dedicated' geplaatst personeel. Ook is niet duidelijk wat Defensie gaat doen met Paresto-personeel op buitenlandse locaties, zoals Münster. Deze punten komen uiteraard nog aan de orde bij een toekomstig overleg. Daarbij zal het dan ook moeten gaan over flankerend personeelsbeleid.
De medezeggenschap krijgt informatie over de 'goedkeuringsprocedure'. Maar gaat Defensie met de medezeggenschap Paresto overleggen over het besluit om wel of niet uit te besteden? Zo wil de VBM weten. Defensie is dat niet van plan, zo blijkt uit het antwoord. Overleg met de medezeggenschap en de bonden komt pas in beeld bij het opstellen van het reorganisatieplan.
Defensie betoogt dat de Centrale Medezeggenschapscommissie al advies heeft gegeven. Maar volgens de bonden gaat dat advies over de 'sourcing'-vraag. Niet over de vraag of Defensie Paresto gaat uitbesteden.
Daarom laten de bonden weten dat ze het reorganisatieplan zullen afkeuren als de medezeggenschap het uitbestedingsbesluit niet kan voorzien van een advies.

Discussie over cateringbeleid
Defensie gaat met de bonden in gesprek over het nieuwe cateringbeleid. Zo belooft Defensie op 12 juni. Op basis van dit beleid regelt Defensie de aanbesteding van de catering bij 7 marktpartijen. De bonden willen weten wat dit beleid inhoudt.
Deze discussie is onder meer van belang omdat Defensie de afspraak moet nakomen dat inwonend personeel (binnenslapers) op kazernes recht heeft op catering.
Op 12 juni blijkt ook dat Defensie de suggestie van de bonden afwimpelt om van Paresto een rijks brede cateraar te maken. Dit is volgens Defensie 'geen vraag' en 'politiek onhaalbaar'.

Getagged onder Paresto    sourcing    uitbesteden    cateringbeleid    medezeggenschap   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord