• Belastingservice VBM

DMO-personeel voelt niets voor verhuizing

dinsdag, 20 oktober 2015 14:03
DMO-personeel voelt niets voor verhuizing

Ongeveer 350 medewerkers van de Defensie Materieel Organisatie (DMO) waren op dinsdag 13 oktober bij elkaar om met hun medezeggenschapscommissie te praten over de voorgenomen verhuizing van Den Haag naar Utrecht. Jef Stassen (VBM) was er bij.Duidelijk is dat de meerderheid van het (aanwezige) DMO-personeel niets voelt voor de verhuizing. Men is het nog altijd eens met de medezeggenschapscommissie dat het plan afgewezen moet worden.

In 2012 heeft Defensie onderzoek laten doen om iets aan de ‘leegstand’ op de Utrechtse Kromhoutkazerne te doen, zo vertelt DMO-medewerker Erik Westermeijer, lid van de medezeggenschapscommissie en kandidaat bestuurslid VBM. Volgens een rapportage van Defensie zou een verhuizing van de Haagse DMO naar Utrecht de beste optie zijn.

De medezeggenschap DMO wil een formeel advies uitbrengen over dit onderzoek. Een onderbouwing van het formele advies vereist een voorafgaande ‘business case’. Uiteindelijk moet de medezeggenschap via een geschil afdwingen dat de business case er toch komt.

Uitkomst: de te verhuizen DMO populatie past niet in de Kromhout Kazerne (die is dus te klein) en de verhuizing kost te veel geld. Dus de beoogde besparing verdampt.

De directie DMO laat vervolgens de Audit Dienst Rijk (ADR) de business case ‘valideren’. In juni dit jaar (2015) concludeert de ADR dat de business case (op verzoek van de medezeggenschap opgesteld door de Arrange Group) ‘onvoldoende onderbouwd’ is. Ook is verzuimd om gebruik te maken van de handleiding ‘publieke business case’ van het ministerie van Financiën.

In het overleg tussen de medezeggenschap en de directeur DMO blijkt vervolgens dat deze de praktische knelpunten van het huisvesten van de Haagse DMO serieus wil nemen. Hij wil mogelijke knelpunten bespreken zodat de verhuizing alsnog kan plaatsvinden. Hij legt de ‘voorgenomen maatregel’ die de medezeggenschap eerder formeel heeft afgewezen, alsnog formeel op tafel. Inmiddels heeft de medezeggenschapscommissie de directeur laten weten dat wat hen betreft er een nieuwe business case moet komen om een goed advies op te stellen. Dit keer dan wel volgens de regels opgenomen in de handleiding publieke business case van het ministerie van Financiën.

Ook dit voornemen van de medezeggenschapscommissie heeft de steun van de overgrote meerderheid van de op 13 oktober aanwezige DMO-personeelsleden. De commissie mag alles uit de kast trekken om de voorgenomen verhuizing af te wijzen.

De minister van Defensie heeft op 25 juni 2015 aan de Tweede Kamer laten weten dat ze geen onomkeerbare stappen zal zetten bij de voorgenomen verhuizing van DMO. Nog deze herfst zal de Tweede Kamer het strategisch vastgoedbeleid en de voortgangsrapportage vastgoed behandelen. Mogelijk maakt de verhuizing van DMO hier deel van uit en is de bezuiniging verwerkt in het totale vastgoedplan.

Jef Stassen geeft op 13 oktober aan dat het nu zaak voor de medezeggenschap is om zo spoedig mogelijk met de directeur DMO opnieuw formeel overleg te voeren. Inzet moet het opstellen van een nieuwe business case zijn. Maar dan wel volgens de regels zoals gesteld in de handleiding ‘publieke business case’ van het ministerie van Financiën.


Wat is de rol van de bonden op dit moment?

Door de verdere professionalisering van de medezeggenschap, spelen de bonden geen zichtbare rol meer in kwesties rond de bedrijfsvoering, zoals een voorgenomen verhuizing. De medezeggenschap zal in het overleg met het hoofd van diensteenheid (in dit geval de directeur DMO) overeenstemming moeten bereiken over de uitvoering van de voorgenomen maatregel.

Maar de bonden spelen nog zeker een rol. Onder meer door de medezeggenschap te adviseren en dat is ook hier het geval.

De VBM heeft daarnaast in februari 2015 een brief gestuurd – en zal dat zo nodig nog een keer doen - naar de leden van de vaste commissie voor Defensie waarbij de commissie is gevraagd kennis te nemen van de uitgevoerde business case. De boodschap: deze verhuizing bespaart minder belastinggeld dan Defensie veronderstelt. Is het wel zo verstandig om dit door te zetten?

Wat is de rol van de bonden als de verhuizing toch doorgaat?

Dan bezien de bonden in hoeverre de verplichte standplaatswijziging rechtspositionele gevolgen voor de medewerkers heeft. De bonden bespreken deze dan met Defensie.

In het SBK 2012 zijn voor verplichte standplaatswijzigingen afspraken opgenomen en alhoewel die afspraken geschreven zijn voor reorganisatietrajecten zullen de bonden met Defensie in overleg treden om ook voor deze specifieke situatie maatwerk afspraken te maken.
Getagged onder DMO    Kromhoutkazerne    medezeggenschap   

1 Reactie

  • Reactielink John Weijers woensdag, 21 oktober 2015 12:26 Geplaatst door John Weijers

    Toch even nuanceren. Niet al het DMO personeel wil niet naar Utrecht verhuizen. Krijg de indruk dat m.n. de marine en lucht "zuilen" het minst enthousiast zijn. Binnen de grondgebonden keten zijn er meer voorstanders. Maar echte cijfers ontbreken en de resultaten van de laatste peiling zijn hooguit een indicatie.

    Rapporteren
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Verkiezingen Medezeggenschap

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

MClid-aanmelden

Advies-nodig

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden