• Belastingservice VBM
  • image

Per 1 juli 2017 is de gewijzigde Arbowet van kracht

vrijdag, 07 juli 2017 06:00
Per 1 juli 2017 is de gewijzigde Arbowet van kracht

Vanaf 1 juli 2017 geldt de nieuwe Arbowet (Arbeidsomstandigheden-wet). Als werkende krijgt u voortaan meer rechten en daarmee meer invloed op je werkomstandigheden. In dit artikel de belangrijkste wijzigingen. Met de gewijzigde Arbowet wil de overheid werknemers en werkgevers beter betrekken bij het arbobeleid. 

Als werkende hebt u vanaf 1 juli de volgende rechten:


1.Recht op raadplegen bedrijfsarts
Bent u (nog) niet ziek, maar wilt u graag toch met de bedrijfsarts of arbodienst overleggen? Vanaf 1 juli 2017 hebt u recht op het maken van een afspraak bij de bedrijfsarts, ook al hebt u zich nog niet ziekgemeld.

2.Recht op second opinion bedrijfsarts
Bent u bij de bedrijfsarts geweest en bent u het niet eens met zijn diagnose? Of hebt u twijfels? U hebt vanaf 1 juli 2017 recht op een ‘second opinion’ van een andere bedrijfsarts. Defensie moet dit mogelijk maken en betalen.

3.Werkplekbezoek bedrijfsarts
De bedrijfsarts mag straks ook bij u op de werkvloer langskomen om uw werkomstandigheden te beoordelen. Daarnaast mag hij of zij nauw samenwerken medezeggenschapscommissie.

4.Recht op (onafhankelijke) klachtenregeling
Als de bedrijfsarts zich niet aan de regels houdt of als u niet tevreden bent over uw behandeling, kunt u dit melden via een onafhankelijke klachtenregeling. Goed om te weten: ook Defensie als werkgever mag gebruikmaken van de klachtenregeling.

Er verandert nog meer door de nieuwe Arbowet. Deze veranderingen raken niet alleen u als werknemer, maar geven ook de medezeggenschap (zoals bij punt 3 hierboven) meer mogelijkheden en bevoegdheden.

Beroepsziekten melden
Het was altijd al zo dat de bedrijfsarts of de Arbodienst melding moest maken van een beroepsziekte bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB Zie: https://www.beroepsziekten.nl/ncvb/definitie-beroepsziekte). Wanneer dit niet gebeurt, geldt dat vanaf nu als een overtreding van de wet. De medezeggenschap kan dit aangrijpen om met het HDE (Hoofd van DienstEenheid) afspraken te maken over het controleren van deze melding (bijvoorbeeld: het HDE moet de melding ook doen bij de medezeggenschap). Als dat gebeurt, heeft de medezeggenschap de gelegenheid om de arbeidsomstandigheden concreet aan de orde te stellen. Bijvoorbeeld aan de hand van de vraag: Wat moet er gebeuren om te voorkomen dat collega’s een beroepsziekte oplopen?

Arbodeskundige (preventiemedewerker) kiezen
Vanaf 1 juli krijgen werknemers recht op het kiezen van een arbodeskundige of preventiemedewerker. Het HDE moet met de medezeggenschapscommissie overeenstemming bereiken over het aanwijzen dan deze medewerker. Elke organisatie moet een preventiemedewerker in dienst hebben. De preventiemedewerker moet het arbobeleid ondersteunen, daarover adviseren en is betrokken bij de uitvoering ervan.

Contract
Uw werkgever moet een basiscontract opstellen met de bedrijfsarts of de arbodienst. Daarin moet bijvoorbeeld komen te staan hoe u als werknemer toegang kunt krijgen tot de bedrijfsarts en hoe de bedrijfsarts zijn werkzaamheden uitvoert.

Beleid
Medezeggenschap, Arbodienst en preventiemedewerker gaan nauwer samenwerken bij het bedenken van en uitvoeren van maatregelen gericht op een zo goed mogelijk arbobeleid.

Op de website van het Arboportaal (https://www.arboportaal.nl/actueel/arbozorg) vindt u meer informatie over de gewijzigde Arbowet.

De VBM gaat met Defensie bespreken welke gevolgen de wijzigingen precies hebben voor de defensiemedewerker, de arbodienstverlening en de medezeggenschap. Dit doen we zodra de opschorting van het overleg als gevolg van het CAO-conflict is geëindigd.

Getagged onder Arbo    bedrijfsarts    preventiemedewerker    mc   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Verkiezingen Medezeggenschap

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

MClid-aanmelden

Advies-nodig

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden