• image
  • Download de VBM-app

Hoorzitting over de voorgenomen verhuizing Haagse DMO

donderdag, 06 oktober 2016 14:04
Hoorzitting over de voorgenomen verhuizing Haagse DMO

Op 12 juli 2016 heeft het College voor geschillen Medezeggenschap defensie (CGMD) in een openbare hoorzitting het geschil behandeld over de voorgenomen verhuizing van het Haagse deel van de Defensie Materieel Organisatie (DMO) naar de Kromhoutkazerne (KHK) te Utrecht. Na een tussenadvies en een reactie daarop, volgt vrijdag 7 oktober opnieuw een hoorzitting.


Op 26 augustus 2016 is een tussenadvies van de CGMD ontvangen waarin het college de partijen oproept om op zeer korte termijn nog eens open en reëel overleg te voeren en voor 15 september 2016 de uitkomst van dit overleg te laten weten.
Partijen ( D-DMO en DMC DMO) hebben invulling gegeven aan het advies van het CGMD en dit heeft geleid tot een gemeenschappelijk document (nota) met uitgangspunten en onderzoeksvragen. In deze nota wordt nader ingegaan op het strategisch kader, past de Haagse DMO in de KHK, wat kost de verhuizing van de DMO, wat zijn de gevolgen voor de voorzieningen op de KHK en wat zijn de gevolgen voor de bedrijfsvoering van de Haagsche DMO?
Voor de inhoud zie de nota (5 Mb).
Aan het slot van de nota is aangegeven dat het HDE bescheiden ruimte ziet om iets te doen aan de huisvestingscomponent, de faciliteiten en de bedrijfsvoering en indien het CGMD een nadere toelichting wil, dan zijn partijen hiertoe bereid. Dit heeft ertoe geleid dat het CGMD, op verzoek van het HDE, zeer snel een vervolg-hoorzitting heeft geagendeerd.
Deze zitting vindt vrijdag 7 oktober plaats in het CAOP gebouw aan het Lange Voorhout 13 te Den Haag in de Baljuwzaal. Tijdens deze bijeenkomst zal het CGMD partijen horen zodat het uiteindelijk een advies kan geven. Het betreft een openbare zitting. Jef Stassen zal namens de VBM als toehoorder naar de vervolg-hoorzitting gaan.
Klik HIER voor een verslag van de hoorzitting op 12 juli.
Getagged onder DMO    KHK    CGMD    College voor Geschillen Medezeggenschap Defensie   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Verkiezingen Medezeggenschap

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

MClid-aanmelden

Advies-nodig

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden