• Belastingservice VBM
  • image

Verhuizing DMO: kloppen de cijfers?

woensdag, 12 oktober 2016 11:19
Verhuizing DMO: kloppen de cijfers?

De Kromhoutkazerne heeft 884 werkplekken beschikbaar en voor het Haagse deel van DMO zijn 841 werkplekken benodigd. Dus het past, DMO kan verhuizen, aldus het Hoofd Diensteenheid (HDE) van DMO. Maar klopt dat wel?

Na afloop van de vorige hoorzitting op 12 juli 2016 over de voorgenomen verhuizing van het Haagse deel van DMO naar de Kromhoutkazerne (KHK), zijn beide partijen uit elkaar gegaan en is, op advies van het CGMD (het college voor geschillen), open en reëel overleg gevoerd. Dat heeft geleid tot een gezamenlijke nota.

In deze nota staan zaken waar beide partijen het over eens zijn, maar er staan ook zaken in waarover die overeenstemming er níet is. Deze nota is op 15 september aan het CGMD aangeboden en dit was voor het CGMD reden een vervolghoorzitting te beleggen.

De vervolghoorzitting heeft op 7 oktober plaatsgevonden.* Bij de inhoudelijke behandeling werd al snel duidelijk dat het HDE, op basis van gegevens verstrekt door de Commandant der Strijdkrachten, van mening is dat er op de Kromhoutkazerne voldoende ruimte is voor het huisvesten van het Haagse deel van de DMO. Volgens Defensie is op de peildatum van 7 oktober bij de KHK in gebouw K7 en K8 ruimte voor 884 werkplekken. Dit is exclusief de 115 werkplekken in gebouw K2 en exclusief de 100 werkplekken op het Plein Kalvermarkt Complex (PKC).

Volgens de laatste inzichten van het HDE DMO zijn 841 werkplekken in gebouw K7 en K8 benodigd. Hierbij is, vanwege het invoeren van het nieuwe werken, rekening gehouden met de norm 0,7 werkplek per VTE (voltijds equivalent) en er is rekening gehouden met de 2% toepassing flexibele schil. Ook is in dit getal (841) rekening gehouden met het feit dat bij de verhuizing sprake is van ‘specials’. Dit betekent dat bepaalde medewerkers vanwege de specifieke werkzaamheden die ze uitvoeren één op één overgaan met de werkplek. Deze groep personeel valt dus niet onder de norm van het nieuwe werken.

De medezeggenschap vindt dat het uitgangspunt van de voorgenomen verhuizing uit het oog is verloren. Uitgangspunt was, te bezien of de beschikbare ruimte bij de KHK gevuld zouden kunnen worden door het Haagse deel van de DMO.

Nu, enkele jaren later, is het uitgangspunt geworden: het Haagse deel van de DMO verhuist naar de KHK en hoe maken we dat passend. Waarbij een eventuele verdringing van zittend personeel tot de mogelijkheden behoort.

Het CGMD heeft hoor en wederhoor toegepast en partijen hebben hierbij vaak gesproken over de ‘hoe’ vraag. Terwijl het misschien belangrijker is, duidelijkheid te krijgen over de ‘wat’ vraag.

Mede op basis van een advies van het CGMD hebben partijen tot 15 oktober de tijd gekregen om gezamenlijk te bezien of de cijfers die Defensie voorgelegd heeft, kloppen (884 werkplekken beschikbaar en 841 werkplekken nodig voor het Haagse deel DMO in gebouw K7 en K8). Daarbij zal de medezeggenschap ook bezien of er recht gedaan wordt aan het uitgangspunt van de verhuizing, namelijk het vullen van de leegstand en niet het vullen van gecreëerde leegstand door verdringen of uithuizing van huidige medewerkers op de KHK.

De uitkomst van de gezamenlijke inventarisatie zal uiterlijk 15 oktober voorgelegd worden aan het CGMD. Het CGMD komt vervolgens op 21 oktober weer bij elkaar en zal dan een advies formuleren betreffende het geschil over de ‘wat’ vraag.
Wordt wederom vervolgd ...

* Aanvankelijk was het niet duidelijk of het een open of besloten bijeenkomst zou zijn maar uiteindelijk heeft het CGMD het besluit genomen dat de (tientallen) medewerkers die gekomen waren de zitting toch konden bijwonen.

Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Verkiezingen Medezeggenschap

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

MClid-aanmelden

Advies-nodig

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden