• image
  • Download de VBM-app

Mes in IVENT, DVD en facilitair bedrijf

dinsdag, 28 juni 2011 12:27

In het regeerakkoord is onder de aanduiding 'kleinere overheid' een ombuiging opgenomen van royaal 6 miljard euro in 2015. Het halen van deze bezuinigingsdoelstelling vraagt om een compacte overheid; concentratie, samenwerking, vergroting van de efficiëntie zijn daarbij sleutelbegrippen. De realisatie raakt alle overheidslagen, het Rijk, maar ook de provincies, gemeentes en waterschappen.

 

Inmiddels is er een kaderstellend uitvoeringsprogramma voor de Rijksdienst. De gerealiseerde netto besparingen komen ten goede aan de verschillende departementen, die immers op hun begroting gekort zijn.

Het uitvoeringsprogramma bevat een aantal onderdelen dat ook Defensie raakt. Het ministerie van Defensie behoort tot de rijksoverheid. In het uitvoeringsprogramma voor de rijksdienst wordt de zelfstandige positie van het ministerie van Defensie erkend, maar tegelijkertijd bevat het programma doelstellingen die ook het ministerie van Defensie raken. Aldus wordt een deel van de maatregelen die Defensie moet treffen om haar bezuinigingsdoelstelling te halen, concreet gemaakt.

Rijksbrede infrastructuur bedrijfsvoering

 

De Rijksoverheid werkt verder aan de uitbouw van een gestandaardiseerde rijksbrede infrastructuur voor de bedrijfsvoering. Onderdeel daarvan is de concentratie van rijkskantorenlocaties. Voor nieuw aan te wijzen concentratielocaties zal vastgesteld worden welke uivoerende dienst welke concentratielocaties verzorgt. Defensie, waarbij met name de facilitaire dienst in beeld komt, is hierbij betrokken voor zover het gaat om kantoorgebouwen buiten kazernelocaties.

Defensie komt ook in beeld als het gaat om de concentratie van datacentra. Momenteel zijn er binnen de rijksdienst 64 datacentra actief. Dit aantal wil men in de loop der tijd terugbrengen naar een handvol. De eigen departementale ICT-datacentra worden hiertoe overgedragen aan deze centrale datacentra.

Een volgende project waarbij Defensie in beeld komt is, betreft het verminderen van de Rijksinkooppunten. Ook hier staan concentratie van de honderden inkooppunten, harmonisatie van procedures en verbetering van ondersteuning (bijv. door elektronisch bestellen en factureren, elektronisch aanbesteden) centraal. De wijze waarop Defensie met genoemde verbeterslagen kan meedoen, wordt bekeken.

De ontdubbeling van de bedrijfsvoering

Volgens het uitvoeringsprogramma is ook op het terrein van het vastgoed clustering mogelijk. De rijksoverheid bezit veel vastgoed, ter waarde van ruim 75 miljard euro. Dat is in handen van 8 organisaties, waarvan DVD er één is. Ondanks samenwerking is er nog altijd sprake van een versnippering over deze organisaties van 5 verschillende ministeries. Hoe de versnippering het best aangepakt kan worden, zal onderwerp van studie zijn. Deze omvat het hele proces van verwerven, ter beschikking stellen, beheren en afstoten van vastgoed. De verkenning moet nog dit jaar gereed zijn.

De VBM volgt de ontwikkelingen nauwkeurig en zal waar nodig en gewenst de medezeggenschap adviseren en ondersteunen bij de komende reorganisatieprocessen.

Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Verkiezingen Medezeggenschap

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

MClid-aanmelden

Advies-nodig

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden