• Download de VBM-app

Koudwatervrees onnodig

woensdag, 09 november 2011 08:53

Om uitvoering te geven aan de politieke opdracht om ruim 12.000 functies te schrappen en €1.000.000.000,- te bezuinigingen, worden inmiddels op grote schaal reorganisatieplannen gemaakt. Deze omvangrijke

bezuinigingen zijn zo van invloed op de medewerkers, dat bij vele van hen gevoelens van ontevredenheid en wantrouwen heersen. De minister van Defensie rapporteerde onlangs hierover aan de Tweede Kamer.

Dit heeft volgens de minister te maken met de langdurige reorganisaties. Hij denkt deze ontwikkeling te kunnen keren door de lopende reorganisaties stop te zetten en de medewerkers beter te informeren.
De secretaris-generaal (SG), die de reorganisatie leidt, verwoordde dat hij het van groot belang vond om slagvaardigheid en zorgvuldigheid met elkaar te combineren. Hij sprak de intentie uit om vanaf het begin (studiefase) de medezeggenschap, volgens de vigerende regels, te betrekken bij de reorganisatietrajecten. Volgens de SG is slagvaardigheid nodig om de bezuiniging te halen en de gevolgen voor het personeel snel te kunnen vaststellen. Zorgvuldigheid is nodig voor het personeel en bedrijfsvoeringrisico's kan hij zich niet permitteren. Gelijktijdig wordt echter door dezelfde SG het signaal afgegeven om het aantal reorganisatieplannen tot een minimum te beperken, omdat men anders het overzicht over de totale reorganisatie kwijt zou raken. De VBM typeert dit laatste als koudwatervrees. De SG heeft toch een projectcoördinator aangesteld die één en ander coördineert?

De VBM-leden in de medezeggenschapscommissies worden over het algemeen bij de plannen betrokken. Het punt van kritiek dat zij hebben, is dat de input voor de plannen veelal niet op het niveau wordt besproken waar zich ook de deskundigheid bevindt.

Hierdoor ontstaat het gevaar dat er organisatiedelen worden gebouwd die weliswaar de benodigde bezuinigingen opleveren, maar niet de vereiste personele kwaliteit en omvang meer hebben om de vereiste taken uit te voeren, laat staan dat er draagvlak is bij het betrokken personeel. Door deze gang van zaken ontstaan juist bedrijfsvoeringrisico's, die de SG zich volgens zijn zeggen niet kan permitteren.

Ons pleidooi is dan ook: roep niet alleen dat de medezeggenschap zo vroeg mogelijk moet worden betrokken, maar doe het dan ook werkelijk! Betrek zo laag mogelijk in de organisatie de medezeggenschap bij het maken van deze plannen, zodat deskundige mensen mee kunnen denken over de inrichting van een nieuw werkbaar organisatiedeel. Bij de medewerkers zal dit leiden tot meer draagvlak en meer overtuiging dat het nieuwe organisatiedeel werkbaar is. Ook zal dit leiden tot minder onzekerheid en minder frustratie.

De VBM wil de SG meegeven: heb vertrouwen in uw medewerkers, zodat zij ook vertrouwen kunnen hebben in u! Zeker in deze tijd dat velen worstelen met gevoelens van ontevredenheid en wantrouwen en met lede ogen kijken naar de afbraak van hun defensieorganisatie.

Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

Verkiezingen Medezeggenschap

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

MClid-aanmelden

Advies-nodig

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden