• Teken die petitie!

Nieuws

Maandelijkse uitruil Woon-werkverkeer uitgesteld

In het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020 is afgesproken dat defensiemedewerkers vanaf 1 december 2020 de aanvullende kilometervergoeding voor het woon-werkverkeer maandelijks moeten kunnen uitruilen tegen een deel van het bruto salaris. Defensie en de vakbonden hebben besloten de invoering van deze afspraak uit te stellen.

Vergoeding arbo-middelen bij thuiswerken aangepast

Defensie en de bonden hebben recentelijk een interim-regeling afgesproken voor vergoeding van de minimaal noodzakelijke ARBO-middelen om een goede thuiswerkplek te kunnen inrichten. Van deze regeling wordt veel gebruik gemaakt. Dat gebruik zorgt er ook voor dat zichtbaar wordt waar kleine verbeteringen gewenst zijn. De voorwaarde dat defensiemedewerkers maar 1 verzoek konden indienen zorgde voor veel vragen en soms ook irritatie. Waarom kan ik de ARBO-middelen niet in verschillende partijen bestellen en declareren?

Defensiebonden maken gezamenlijke CAO-inzet bekend

Het Ambtenarencentrum (AC), de Algemene centrale van overheids-personeel (ACOP) en de Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF) hebben een gezamenlijke CAO-inzet afgestemd en op 16 november  bekendgemaakt aan Defensie. De inzet is erop gericht om nog vóór het einde van de looptijd van het huidige akkoord tot een resultaat te komen dat hierop naadloos aansluit.

Defensie moet uniforme employability-organisatie oprichten

Defensie moet, zoals afgesproken in het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018, een nieuwe uniforme employability-organisatie oprichten. Dat is de uitspraak van de Advies en Arbitragecommissie (AAC) in een geschil tussen Defensie en de bonden.

AAC: verbeter de relatie en hervat het overleg

AAC: verbeter de relatie en hervat het overleg

donderdag, 05 november 2020 17:00

De Advies- en Arbitragecommissie (AAC) adviseert Defensie en de vakbonden om zo snel mogelijk weer om tafel te gaan zitten om de uitgangspunten waaraan het nieuwe bezoldigingsstelsel moet voldoen, vast te leggen. De commissie stelt voor daarbij een onafhankelijk procesregisseur te betrekken.

Defensie ingezet bij COVID-19-snelteststraten

Defensie ingezet bij COVID-19-snelteststraten

woensdag, 04 november 2020 16:45

Defensiemedewerkers nemen zeven COVID-19-snelteststraten over. Daarnaast gaan zij bij een aantal andere snelteststraten steunverlening bieden. Dat heeft de staatssecretaris van Defensie Barbara Visser onlangs bekendgemaakt.

Vergoeding arbo-middelen bij thuiswerken wegens COVID-19

Defensie en de bonden hebben een interim-regeling afgesproken voor de minimaal noodzakelijke arbo-middelen om een goede thuiswerkplek te kunnen inrichten. Het gaat om een ergonomische stoel, toetsenbord, muis, beeldscherm, voetensteun en laptophouder.

Defensievisie 2035: investeren nu nodig!

Defensievisie 2035: investeren nu nodig!

donderdag, 15 oktober 2020 15:36

“Ik schrik soms van het gemak waarmee wordt gedacht: ons zal niets overkomen.” Dat zei minister Ank Bijleveld van Defensie tijdens de presentatie van de ‘Defensievisie 2035’ op 15 oktober. De Defensievisie, getiteld ‘Vechten voor een veilige toekomst’ bevat voor ingewijden weinig verrassingen. Om voorbereid te zijn op conflicten in de nabije en verre toekomst, moet Defensie een technologisch hoogwaardige organisatie worden die informatiegestuurd werkt. Ook moet de slagkracht fors worden vergroot – de bondgenoten vragen dat ook van ons - en de personeelstekorten zullen weggewerkt moeten worden. Alleen zo zal de krijgsmacht in de toekomst weer in staat worden gesteld om zijn grondwettelijke hoofdtaken uit te voeren.

Stemmen ESF-award kan tot aanstaande zaterdag!

We zijn al blij met de nominatie, maar hopen natuurlijk op meer! Tot en met aanstaande zaterdag kunt u uw stem uitbrengen voor de ESF-award. Het project BOOST is één van de kanshebbers om in aanmerking te komen voor deze award.

Hoorzitting AAC bezoldigingsstelsel en employability-organisatie

Het geschil tussen de drie centrales van overheidspersoneel (AC, ACOP en CMHF) en Defensie over het nieuwe bezoldigingsstelsel en het geschil over de inrichting van de employability-organisatie zijn op dinsdag 6 oktober besproken tijdens een hoorzitting bij de Advies- en Arbitragecommissie (AAC). De commissie heeft tijdens de hoorzitting laten weten dat zij binnen 4 weken een advies zal uitbrengen.

Pagina 5 van 31

VBM op Twitter

Agenda

Stel een vraag

help

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden