• Teken die petitie!

Nieuws

Sturing en framing

Sturing en framing

vrijdag, 10 juli 2020 20:00

Het AC (VBM en BBTV), de ACOP (AFMP, MARVER en FNV overheid) en de CMHF (KVMO, NOV en KVNRO) hebben met de nodige ergernis kennis genomen van de communicatie door het Ministerie van Defensie over de uitkomst van het overleg op 9 juli. Wij begrijpen heel goed dat de verschillende partijen aan de uitkomst van een overleg een eigen kleuring geven als dit mislukt. Normaliter reageren we daar ook niet op. Nu moeten we echter een uitzondering maken.

Opnieuw een geschil voor de advies- en arbitragecommissie

Defensie en de defensiebonden hebben gisteren (donderdag 9 juli) met elkaar gesproken over de vraag hoe de impasse in het overleg over een nieuw bezoldigingsstel doorbroken zou kunnen worden. Een meerderheid van de vakcentrales heeft besloten het geschil voor te leggen aan de Advies en Arbitrage Commissie (AAC).

Werkstraffen voor drie (ex-)militairen Schaarsbergen

De militaire kamer van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft vandaag drie verdachten veroordeeld tot werkstraffen voor door hen begane strafbare feiten in 2013, toen zij als militair werkzaam waren binnen de mortiergroep van de Luchtmobiele Brigade op de Oranjekazerne te Schaarsbergen. Een vierde verdachte is vrijgesproken.

 

Overleg geklapt … wat nu?

Overleg geklapt … wat nu?

woensdag, 08 juli 2020 12:04

Vorige week hebt u kunnen lezen dat het overleg over een nieuw bezoldigingssysteem is vastgelopen. De staatssecretaris bood geen ruimte voor open en reëel overleg en eerder gemaakte afspraken werden niet nagekomen. Wat gaat er nu gebeuren?

Overleg wéér vastgelopen - Brief naar Tweede Kamer

Het overleg over een nieuw bezoldigingssysteem voor Defensie is wederom vastgelopen. De staatssecretaris biedt geen ruimte om open en reëel met elkaar te overleggen. De eerder gedane toezeggingen en beloftes worden niet nagekomen en de staatssecretaris wil alleen bewegen op een specifiek door haar gewenst onderdeel van het loongebouw. De afspraak om voor 1 juli 2020 een vereenvoudigd en bij de tijd passend bezoldigingssysteem (loongebouw en werkgerelateerde toelages) te realiseren wordt niet waargemaakt, getraineerd en deels ontkend.

Schuiven op de vierkante centimeter

Schuiven op de vierkante centimeter

maandag, 29 juni 2020 12:00

Een week intensief overleg. Een week die op dezelfde manier eindigt als de week ervoor. Ondanks alle energie die er ingestopt is, hebben Defensie en de bonden geen acceptabel alternatief gevonden voor het nieuwe bezoldigingsstelsel. Maandag 29 juni, tegen de avond, is er opnieuw een vergadering van het Sectoroverleg Defensie (SOD).

Defensie te traag met verbeteren van veiligheid

De Visitatiecommissie Defensie en Veiligheid heeft onlangs haar tweede jaarrapport uitgebracht. De commissie constateert dat de Krijgsmacht onvoldoende heeft gedaan om van Defensie een veiligere organisatie te maken. Er moet een versnelling worden ingezet om alsnog de gestelde doelen uit het plan van aanpak ‘Een veilige Defensieorganisatie’ te verwezenlijken.

Nieuw loongebouw: het proces leeft nog!

Nieuw loongebouw: het proces leeft nog!

donderdag, 18 juni 2020 12:03

Defensie en de Centrales voor het Defensiepersoneel hebben woensdag 17 juni overleg gehad in het Sector Overleg Defensie (SOD) over de invulling van de afspraak uit het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020 om uiterlijk 1 juli te komen tot een nieuw bezoldigingsstelsel. Besloten is dat er nog één ultieme poging ondernomen wordt om op heel korte termijn een vervolgstap in de totstandkoming van een nieuw bezoldigingsstelsel te zetten. Dit in een poging om op 1 juli een aanvaardbaar alternatief op tafel te hebben liggen.

Krijgsmachtsadjudant en Defensieonderdeelsadjudanten onterecht beloond met bindingspremie?

De Commandant der Strijdkrachten (CDS) wil bewerkstelligen dat de Krijgsmachtsadjudant en Defensieonderdeelsadjudanten bovenop hun reguliere salaris (op officiersniveau) nóg een bonus ontvangen in de vorm van een bindingspremie van 30%. De VBM ziet geen enkele grond voor deze oneigenlijke, verkapte salarisverhoging. De bond neemt nadrukkelijk afstand van deze regeling en van het proces dat tot deze uitkomst geleid heeft.

Eerlijke vergoeding voor oefenen en inzet

‘Rust roest’ geldt voor het lichaam. Voor de geest is ‘overrusten’ beter dan ‘overwerken’. Maar áls je dan toch meer uren moet draaien zoals bij oefeningen en/of inzet, is het wel zo fijn als de vergoeding daarvoor acceptabel is en recht doet aan de geleverde extra inspanningen. In dit artikel leest u hoe het nu is en wat uw vakbond op dit gebied aan de onderhandelingstafel graag wil bereiken.

Pagina 7 van 31

VBM op Twitter

Agenda

Stel een vraag

help

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden