• Teken die petitie!

Nieuws

Invictus Games uitgesteld

Invictus Games uitgesteld

vrijdag, 20 maart 2020 09:35

Het bestuur van de Invictus Games Den Haag 2020 heeft bekendgemaakt dat de organisatie van de Invictus Games Den Haag 2020 niet meer kan plaatsvinden zoals gepland van 9 tot 16 mei 2020.

Maatregelen VBM in verband met corona-virus

In verband met COVID-19 (het corona-virus) is ook de VBM genoodzaakt een aantal ingrijpende maatregelen te nemen en (tijdelijke) wijzigingen door te voeren. Wij rekenen op uw begrip.

Veiligheid moet zwaarder wegen dan regionale lobby!

De grootste Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM heeft woensdag in een brief Tweede Kamerleden opgeroepen om de juiste prioriteiten te stellen in het debat over de marinierskazerne. De nationale veiligheid en het behoud van een sterk en professioneel Korps Mariniers moeten zwaarder wegen dan het economische belang van één provincie. Het Korps Mariniers is geen politieke speelbal voor werkgelegenheid in de regio.

(Oud-)medewerkers: doe mee aan onderzoek chroom-6

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) onderzoekt de situatie rond chroom-6 op andere Defensielocaties dan de POMS-locaties (prepositioned organizational materiel storage-locaties). Dit is een vervolg op het onderzoek naar chroom-6 op de POMS-locaties, dat al is afgerond. Het onderzoek is erop gericht om eind 2020 zoveel mogelijk duidelijkheid te kunnen geven. De resultaten gebruikt Defensie dan voor het vaststellen van een regeling.

Mariniers definitief niet naar Vlissingen

Mariniers definitief niet naar Vlissingen

vrijdag, 14 februari 2020 15:41

Er komt definitief geen marinierskazerne in Vlissingen. Daarmee zet het kabinet een streep door het besluit van inmiddels acht jaar geleden. De VBM is de huidige bewindslieden, staatssecretaris Visser en minister Bijleveld, erkentelijk dat zij hun verantwoordelijkheid hebben genomen door te luisteren naar het personeel.

Geen geschil over eenmalige uitkeringen!

Geen geschil over eenmalige uitkeringen!

donderdag, 06 februari 2020 11:46

Het Sectoroverleg Defensie heeft op 5 februari jl. overeenstemming bereikt over de interpretatie van de arbeidsvoorwaardenafspraken 2018-2020 inzake de pensioengevendheid van de eenmalige uitkeringen voor militairen voor zowel 2019 en 2020. Het SOD heeft geconstateerd dat beide eenmalige uitkeringen pensioengevend zijn. Indien deze afspraak voor de eenmalige uitkering van 2019 praktisch niet uitvoerbaar is, gaan partijen uiterlijk 1 maart as. met elkaar in overleg om een alternatieve oplossing te vinden. 

Het betere werk

Het betere werk

vrijdag, 24 januari 2020 14:48

Onlangs publiceerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid het advies: ‘Het betere werk. De nieuwe maatschappelijk opdracht’. Een van de aanbevelingen onder de noemer ‘grip op werk’: ontwikkel een programmatische aanpak voor goed werk binnen je organisatie. Versterk de positie van werkenden binnen je organisatie. En onder de noemer ‘grip op het leven’: schep meer mogelijkheden om mensen de keuze te geven hoeveel uren ze willen werken. En zorg voor langdurige, collectief betaalde verlofregelingen voor zorg en meer zeggenschap over arbeidstijden.

Defensie en de bonden vliegen elkaar in de haren

In het Sectoroverleg Defensie (SOD) is een verschil van mening ontstaan over de uitwerking van het arbeidsvoorwaardenakkoord. Centrales en bonden zagen geen oplossing en hebben uitgesproken dat zij de komende dagen zullen besluiten of zij de Advies- en Arbitragecommissie (AAC) zullen inschakelen.

Nakomen afspraken opleidingsbudget

Nakomen afspraken opleidingsbudget

woensdag, 08 januari 2020 10:53

Onder het defensiepersoneel en vooral onder het burger-defensiepersoneel is onrust ontstaan over het nakomen van afspraken uit het arbeidsvoorwaardenakkoord. Heel specifiek gaat het over de afspraak dat er vanaf 1 januari jongstleden een opleidingsbudget beschikbaar zou zijn. Voor zowel burger- als militair personeel gaat het bijvoorbeeld over de afspraken onder het kopje ‘buitenlandvoorzieningen’ in het akkoord.

Onderscheid op leeftijd 62 jaar geen verboden onderscheid

De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan. Een proefprocedure, waarin het ABP aan de ene kant en de NPB en de VBM aan de andere kant stonden, komt daarmee ten einde. Helaas met een teleurstellend resultaat voor een groep gewezen overheidsmedewerkers.

Pagina 9 van 31

VBM op Twitter

Agenda

Stel een vraag

help

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden