• Belastingservice VBM

Minister moet verhuizing DMO opnieuw bezien

donderdag, 26 februari 2015 08:58
Minister moet verhuizing DMO opnieuw bezien

De VBM heeft per brief bij de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor de voorgenomen verhuizing van DMO naar de Kromhoutkazerne in Utrecht. De VBM steunt in die brief het advies van de medezeggenschapscommissie DMO: 'doe het niet!'


Defensie probeert overal geld te besparen. Daarom stelt de Secretaris-Generaal van het ministerie in 2013 voor om de Kromhoutkazerne in Utrecht 'optimaler te vullen'. De verhuizing van de Defensie Materieel Organisatie (DMO) naar Utrecht zou daarvoor kunnen zorgen. Maar binnen de 1300 medewerkers van DMO leeft ook veel weerstand. Het werk van DMO vereist veel overleg in Den Haag en directe omgeving. Ook woont het grootste deel van de (burger-)medewerkers al jaren in de regio Den Haag. Een dagelijkse file-reis naar Utrecht (vice-versa) is niet erg aanlokkelijk. En bovendien is het juist voor hen de vraag of die verhuizing wel zo veel oplevert.
Vanuit de medezeggenschapscommissie (MC) komt er dan ook een negatief advies als de Directeur DMO de maatregel bespreekt. In november 2013 laat de MC dat ook weten en tegelijk wil zij een (extern) onderzoek naar de kosten en baten van de verhuizing. Ook wil de MC een onderzoek naar alternatieve huisvesting. Beide voorstellen kunnen in de vorm van een zogenaamde 'business case' worden uitgevoerd.
Een MC kan gebruik maken van een budget voor extern onderzoek. De directeur DMO wijst het verzoek af (lees: wil er geen geld voor vrijmaken) en de MC legt het verschil van mening voor aan de Geschillencommissie Medezeggenschap Defensie.
De geschillencommissie adviseert in augustus 2014 om de business case uit te voeren zoals de MC voorstelt.
Op 12 februari 2015 is het resultaat daarvan bekend. Aan de hand van drie verhuisaspecten (bedrijfsvoering; vastgoed en facilitair; arbeidsvoorwaarden) is een kosten-batenanalyse opgesteld.
Uit de business case blijkt dat de actuele onderbezetting van de Kromhoutkazerne iets meer dan 200 werkplekken is. DMO heeft in ieder geval een kleine 900 werkplekken nodig. Er is dus niet genoeg plek op de Kromhout voor DMO.
Ook levert de verhuizing geen geld op. Naar schatting gaat de verhuizing Defensie van 2016 tot 2019 zelfs zo'n 10 miljoen euro per jaar (in totaal dus 30 miljoen) kosten. Ook na 2019 levert de verhuizing geen geld op.
Bovendien moet Defensie rekenen op een productiviteitsverlies van 170 miljoen euro tot en met 2019. De oorzaak daarvan is te wijten aan het vrijwillige ontslag dat DMO-medewerkers (gaan) nemen en het moeten inwerken van nieuwe. Ook ontstaat er productiviteitsverlies omdat DMO-medewerkers vaker en langer moeten reizen voor overleg.
De business case geeft ook alternatieven voor de vulling van de Kromhoutkazerne. Met name het Dienstencentrum Werving en Selectie (250 medewerkers) dat uit Amsterdam moet vertrekken (sluiting Marine-etablissement), is een geschikte organisatie. Bovendien kun je denken aan het huisvesten van andere overheidsdiensten op de Kromhout dan alleen die van Defensie.

In de brief aan de Tweede Kamer stelt de VBM voor om de minister van Defensie op de hoogte te stellen van de resultaten van de business case.
Op 24 februari stellen CDA, D66, PvdA vragen in een Algemeen Overleg over het defensievastgoed.
De minister moet de verhuizing van DMO opnieuw bezien, dat is op dit moment in ieder geval duidelijk.
Wordt vervolgd.
Getagged onder DMO    Kromhoutkazerne    medezeggenschap    verhuizing    Tweede Kamer   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

VBM op Twitter

Stel een vraag

help

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden