• Belastingservice VBM

Einde nullijn: ruim 4% loonruimte

vrijdag, 10 juli 2015 17:18
Einde nullijn: ruim 4% loonruimte

De centrales AC (waar de VBM en BBTV bij zijn aangesloten), CCOOP en CMHF hebben de afgelopen weken met vertegenwoordigers van het kabinet de arbeidsvoorwaardenruimte voor overheidspersoneel verkend. Deze verkenningen hebben op vrijdag 10 juli geleid tot een onderhandelaarsovereenkomst loonruimte publieke sector 2015/2016 tussen betrokken bonden en overheids- en onderwijswerkgevers. 

In de onderhandelaarsovereenkomst zijn afspraken over de arbeidsvoorwaardenruimte vastgelegd. Het gaat hierbij om afspraken in alle kabinets- en onderwijssectoren. Ook de UMC’s (Universitair Medisch Centrum) en decentrale sectoren zoals gemeenten, provincies en waterschappen zijn bij deze afspraken betrokken. 

Dit betekent dat, na een jarenlange nullijn, de lonen voor de ambtenaren in de kabinetssectoren, waaronder Defensie, behoorlijk zullen stijgen. Dit leidt tot een structurele verbetering van ruim 4% en een eenmalige uitkering van € 500.

De VBM vindt overigens dat het hierbij gaat om loonruimte. De exacte besteding daarvan moet volgens de VBM besproken worden aan de CAO-tafel.
De loonsverhogingen werken één op één door in een hogere pensioengrondslag en daarmee een hogere pensioenopbouw.

De onderhandelaarsovereenkomst bevat twee nieuwe afspraken over het ABP-pensioen:
- Het wordt vanaf 1 januari 2016 de ambitie de pensioenen aan te passen aan de prijzen in plaats van aan de lonen; van loonindexatie naar prijsindexatie te gaan. In de komende jaren zal open en reëel overleg worden gevoerd over een houdbare pensioenambitie voor de lange termijn. Daarbij wordt de mogelijkheid om weer terug te keren naar loonindexatie uitdrukkelijk betrokken.

- Er worden tot 1 januari 2021 geen premieopslagen geheven bovenop de verplichte kostendekkende premie.

Beide veranderingen samen leiden tot een verlaging van de werkgeverspremie. Deze vrijval wordt gebruikt om de eerdergenoemde loonsverbetering mogelijk te maken.

De VBM zal de komende dagen nadere informatie op de website plaatsen, waaronder de wijze waarop de leden geraadpleegd worden.

Op 31 augustus 2015 hebben de 3 ondertekenende centrales van overheidspersoneel bekend gemaakt dat hun leden in meerderheid het loonruimteakkoord van 2015 steunen.

Getagged onder salaris    loon    arbeidsvoorwaarden    CAO    pensioenopbouw    pensioenpremie   

1 Reactie

 • Reactielink J.E.W.M. Rosloot dinsdag, 04 augustus 2015 00:37 Geplaatst door J.E.W.M. Rosloot

  Ik wil graag reageren op deze onderhandelingsvoorwaarden, waar ik tegen gestemd heb.
  En dan met name over de wijziging van loonindexatie naar prijsindexatie van de pensioenen.
  Ik vind het allereerst niet solidair met de gepensioneerden omdat straks er dus nieuwe gepensioneerden komen die een veel hoger pensioen gaan krijgen als diegenen die al lang pensioen ontvangen.( die hebben alleen prijsindexatie en geen extra loonindexatie )
  En met name ben ik ook tegen de prijsindexatie omdat deze inflatiecijfers tegenwoordig anders berekend worden.
  Er vind namelijk een zogenoemde hedonistische correctie plaats op de echte inflatiecijfers.
  Deze hedonistische correctie betreft een correctie omdat er kwaliteitsverbeteringen zijn in produkten.
  Bijvoorbeeld; een scheermes krijgt een extra mesje erbij en gaat van 3 naar 4 mesjes. Of een computer gaat 2 maal zo snel als de vorige. Bij het CBS (geleid door een politicus) corrigeert men dan de inflatiecijfers met bv. 1 procent lager.
  Ik vind dit een zeer discutabele wijze van inflatie berekenen omdat er door kwaliteitsverbeteringen er telkens een zogenoemd "Nieuw Normaal" ontstaat. 20 jaar geleden was de Commodore 64 KB de normale computer, tegenwoordig is dat bv. de ASUS 64 GB. Deze vooruitgang is volgens het CBS goed voor een flinke correctie op de inflatiecijfers, want er kan duizenden malen meer op de computer en die is duizend maal sneller. Echter met de huidige computer kan je normaal werken, met de oude computers als de Commodore 64 kan je tegenwoordig niets meer. Je hebt de computer van het "Nieuwe Normaal" nodig.
  Daarnaast is de hedonistische correctie ook nog eens natte vingerwerk. En is het tevens met de politieke leiding van het CBS manipuleerbaar. Ook is het zo, wie betaald, die bepaald. En de politiek betaald het CBS en die willen daarvoor wat terug.
  Op lange termijn gaat dit de gepensioneerden tientallen procenten koopkracht kosten, door het inflatie op inflatie effect. Daardoor krijg je een exponentiele toename van de inflatie achterstand op de nieuwe gepensioneerden. En moet je het zogezegd met de oude Commodore 64 blijven doen.
  Kortom de loonsverhoging gaat ten koste van de arbeidsvoorwaarden en dan met name de huidige gepensioneerden en in de toekomst de toekomstige gepensioneerden, waaronder ikzelf en eenieder die nu bij defensie werkt.
  Het is dus weer eens een sigaar uit eigen doos.

  Rapporteren
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

VBM op Twitter

Stel een vraag

help

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden