• Informatiepunt Chroom-6
  • Download de VBM-app

Meer investeringen dringend noodzakelijk

dinsdag, 10 oktober 2017 17:03
Meer investeringen dringend noodzakelijk

Het kabinet Rutte-3 gaat meer geld steken in Defensie. Dat is ook hard nodig. Maar of 1,5 miljard genoeg is? VBM-voorzitter Jean Debie weet het zeker: nee, het is niet genoeg. En trouwens: hoe zit het met investeren in personeel?

“Het kabinet zal de investeringen in Defensie fors opvoeren”, aldus het regeerakkoord Rutte-3. Dat is mooi. Maar … “De investering loopt op tot ruim 1,5 miljard euro per jaar. De basisgereedheid wordt op orde gebracht, de operationele inzetbaarheid wordt vergroot en noodzakelijke investeringen in vervanging en vernieuwing van materieel worden toekomstbestendig gefinancierd.”

Dat betekent dat het personeel de komende drie jaar (tot en met 2020) maar mondjesmaat echt ‘herstel’ zal zien. Herstel vereist 1,7 miljard euro extra. Er zal dus ook aan het eind van deze kabinetsperiode – als het kabinet in 2021 de eindstreep haalt – nog te weinig geld aan de krijgsmacht worden besteed. Zeker als je zou willen toewerken naar wat landen in Europa gemiddeld aan Defensie besteden.

En dit kabinet gaat zich dus zeker niet houden aan de in 2014 uitdrukkelijk bevestigde NAVO afspraak om de uitgaven op te schroeven naar 2 % van het BNP. Bovendien is het goed om op te merken dat van die 1,5 miljard extra voor Defensie een groot deel (in totaal structureel 285 miljoen) bestemd is voor nieuw beleid, onder meer op het gebied van cyber (20 miljoen), de Kustwacht in de West (10 miljoen) en ‘werkgeverschap’.

Wie op zoek gaat naar wat met dat laatste bedoeld wordt, komt niet veel verder dan de ontwikkeling van een adaptieve krijgsmacht. Dat laatste komt neer op een verdergaande flexibilisering van de inzet van personeel.

En dat brengt ons bij het belangrijkste gemis in het regeerakkoord. Als vakbond waren we vooral benieuwd naar investeringen in personeel. Helaas kunnen we die niet vinden. Tegenover het ANP heeft voorzitter Jean Debie dan ook verklaard: “Wil Defensie een aantrekkelijke werkgever worden, moeten er fundamentele keuzes en versterkingen plaatsvinden in het personeelsbeleid. Dat missen we volledig in het regeerakkoord, zeker omdat Defensie op dit moment 5600 vacatures heeft en er een probleem is met het behoud van mensen.”

Onduidelijk blijft hoe het kabinet alle wel genoemde ‘intensiveringen’ wil financieren. Zo ook het “stevig bewaken” van de EU-buitengrenzen. Het regeerakkoord zegt hierover: “Om de Nederlandse bijdrage hieraan te vergroten breiden we onze capaciteit ten behoeve van grensbewaking uit en zetten we waar nodig (ook binnen Europa) noodhulpmiddelen in.”

Het voornemen om noodzakelijke investeringen in vervanging en vernieuwing van materieel toekomstbestendig te financieren, vereist volgens de VBM de nodige haast bij het kabinet. Het regeerakkoord omschrijft het zo: “Het kabinet komt met voorstellen om de voorspelbaarheid en schokbestendigheid van de Defensiematerieelbegroting te vergroten, zoals een specifieke prijsindex of een structurele oplossing voor valutaschommelingen.” Dit is in lijn met een eerder advies van de VBM. Als je het ‘uitgavenkader’ rijks breed indexeert met de loon- en prijsontwikkeling, doe er dan bij Defensie nog een schepje bovenop: maak die budgetontwikkeling daarnaast afhankelijk van internationale (wapen-)prijsontwikkelingen en bouw daar financiële ruimte voor in.
Defensie krijgt al jaren geen compensatie voor die extra prijsstijgingen. Berekeningen hebben uitgewezen dat Defensie hierdoor de afgelopen 13 jaar minstens 2,3 miljard euro te weinig heeft ontvangen.

Kortom: het regeerakkoord biedt een noodzakelijke verhoging van het defensiebudget. Helaas is die niet genoeg om te komen tot een daadwerkelijk herstel. Ook al omdat er nieuwe beleidsmaatregelen mee gefinancierd moeten worden. Bovendien moet dit kabinet echt een eind maken aan het stilletjes uitkleden van de krijgsmacht door onvoldoende prijscompensatie. En tot slot: waar blijven de investeringen in behoud van personeel dat al vier jaar wacht op een goede cao?

Op een al te enthousiaste ontvangst van dit regeerakkoord hoeven de vier politieke partijen dus niet te rekenen bij de VBM. Wel vinden we als bond één maatregel positief: “Ten behoeve van militairen die een handicap, trauma of andere aandoening hebben opgelopen tijdens hun missies naar het buitenland wordt binnen de begroting van Defensie een Nationaal Fonds Ereschuld van 20 miljoen euro in het leven geroepen.” Maar of die 20 miljoen er ook echt aan toegevoegd worden?

Getagged onder Rutte3    Regeerakkoord    investeren    Personeel   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

VBM op Twitter

Stel een vraag

help

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden