Print deze pagina

Leegloop door verhuizing mariniers naar Vlissingen

woensdag, 28 februari 2018 12:23
Leegloop door verhuizing mariniers naar Vlissingen

Het merendeel van de mariniers dat momenteel is geplaatst in Doorn, geeft aan niet mee te verhuizen naar de nog te bouwen marinierskazerne in Vlissingen. De VBM krijgt steeds vaker meldingen die dit beeld bevestigen.

De mariniers hebben massaal geen trek in een plaatsing in Vlissingen. De bereidheid om naar Zeeland te verhuizen is gering. De woonomgeving speelt daarbij een rol (weinig werkgelegenheid voor de partners), maar met name de dislocatie stuit op bezwaren. Ook Den Helder/Texel blijft in de toekomst een belangrijke plaatsing voor mariniers. Wie in Vlissingen of omgeving gaat wonen, heeft dan per definitie een onaantrekkelijke reisafstand. Dat probleem klemt te meer omdat militairen elke drie jaar een andere functie en daarmee ook vaak een andere plaatsing krijgen.

Er zijn nog meer argumenten – samenhangend met de voorgenomen verhuizing – om het Korps te verlaten en te kiezen voor een burgerbaan of andere militaire functie in de krijgsmacht. Zo is zeer onduidelijk of de nog op te leveren kazerne in Vlissingen gaat voldoen aan de belangrijkste eisen van het personeel.

Komen er genoeg (eenpersoons) legeringskamers voor de binnenslapers? Met name de geplande vermindering in de jaren na de oplevering van het aantal legeringskamers is voor het personeel verontrustend. Defensie denkt dat er steeds meer medewerkers in de regio gaan wonen en er dus minder legeringskamers beschikbaar hoeven te zijn. In de ogen van het personeel een forse misrekening.
Ook willen zij garanties – en geen beloftes – omtrent oefengebieden in de directe omgeving van de kazerne.
Zelfs over de gewenste schietbaan bestaat nog altijd geen duidelijkheid.
Ook is het de vraag of er voor de militaire voertuigen genoeg en geschikte stallingsruimte zal zijn.
Veel vragen zijn er ook over de recreatieve voorzieningen, de sportfaciliteiten en de eventuele mogelijkheid voor een vierdaagse werkweek.

Er zou een toekomstbestendige kazerne komen maar nu al blijkt dat vanwege budgettaire problemen concessies moeten worden gedaan waardoor de kazerne niet zo toekomstbestendig zal worden zoals voorgespiegeld. 

Gezien deze ontwikkelingen zou, zo merkt de VBM daarbij op, het een illusie zijn om te menen dat in de toekomst Vlissingen wel een aantrekkelijke plaatsing zal zijn. Net als elders in de krijgsmacht is er nauwelijks instroom van militairen van onderop. Met name de instroom bij de opleidingen voor onderofficier halen niet de gewenste opleidingsquota. Belangrijkste oorzaak: te weinig aanmeldingen van cursisten.
De leegloop bij het Korps Mariniers komt de organisatie dan zeker niet ten goede.

Zie ook dit artikel op Omroep Zeeland

Getagged onder marinierskazerne vlissingen    leegloop    personeelsgebrek   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord