Print deze pagina

Q&A burgerpersoneel Defensie

vrijdag, 07 september 2018 14:02
Q&A burgerpersoneel Defensie

Een groot deel van de tekst van het onderhandelingsresultaat arbeidsvoorwaarden 2018-2020 gaat over de wijziging van het militaire pensioen en toelagen voor militairen. Is er ook aandacht besteed aan het burgerperrsoneel? Hieronder 10 vragen en antwoorden. 

 

1) Is er in dit AVW-resultaat ook aandacht besteed aan het burgerpersoneel?
Een groot deel van de tekst van dit AVW-resultaat gaat over de wijziging van het militaire pensioen en toelagen voor militairen. Andere belangrijke elementen, zoals loonontwikkeling, individueel keuzebudget en SBK zijn uiteraard ook van toepassing voor het burgerpersoneel. Daarnaast bevat het AVW-resultaat ook nog een aantal afspraken specifiek voor het burgerpersoneel.
Over de loonontwikkeling kun je van alles lezen in de aparte Q&A
De Q&A’s over de andere onderwerpen staan hieronder.


2) Waarom moeten de militairen eigenlijk over naar een nieuwe pensioenregeling?
Door allerlei invloeden (kabinetsbeleid, voorwaarden van de toezichthouder en de fiscus) is de kwaliteit van de militaire eindloonregeling de afgelopen jaren sterk achteruitgegaan en eigenlijk niet meer fatsoenlijk uit te voeren.

Om enige voorbeelden te noemen: door de hoge franchise (het bedrag waarover geen pensioen wordt opgebouwd) bouwen jonge militairen soms geen en vaak weinig pensioen op. Door de verschuiving van de AOW-datum en het vasthouden aan een ingangsmoment krijgen gewezen militairen pensioen terwijl dat misschien niet nodig is en worden ze ook nog eens aangeslagen tegen het normale belastingtarief. Ook is het systeem stilaan zo ingewikkeld geworden dat zelfs een uitleg van 10 of 15 pagina’s niet tot begrip leidt.

Het pensioenresultaat voor militairen wordt steeds slechter, maar de pensioenpremie voor de eindloonregeling blijft maar stijgen. Dit is niet vol te houden. Niet voor de militairen, maar ook niet voor de werkgever.


3) Is er niet enorm veel AVW-budget van het burgerpersoneel gestopt in de nieuwe militaire pensioenregeling?
De nieuwe militaire pensioenregeling kost inderdaad AVW-budget. Dit is geen regulier AVW-geld maar extra budget dat specifiek is vrijgemaakt voor de nieuwe militaire middelloonregeling. Zoals velen zich misschien nog herinneren was er eerst een mandaat van de Staatssecretaris om te spreken over de militaire pensioenregeling. Dat vonden wij onvoldoende. Nadat de Staatssecretaris met een aanvullend mandaat voor de andere arbeidsvoorwaarden kwam, kon het overleg formeel hervat worden. Als de nieuwe militaire pensioenregeling niet doorgaat, komt dat extra budget dus niet vrij voor bijvoorbeeld een extra loonsverhoging.


4) Waarom wordt de TOD voor het burgerpersoneel niet verhoogd?
De verhoging van de TOD voor militairen hangt samen met de overgang naar TOD-achteraf voor militairen. De TOD voor burgerpersoneel blijft ongewijzigd en dus ook achteraf berekend. De TOD voor burgerpersoneel is overigens nog steeds beter dan die voor de militairen. De nu gezette stap verkleint de kloof een beetje.


5) Wat wordt er bedoeld met ‘het loopbaanbeleid voor burgerpersoneel wordt geformaliseerd’?
Het loopbaanbeleid voor burgerpersoneel gaat vastgelegd worden in regelgeving en beleid. Hierdoor krijgt de burgermedewerker, net zoals de militair, recht op bijvoorbeeld ondersteuning van een loopbaanbegeleider bij het opstellen van een persoonlijk ontwikkelplan. Ook wordt er een verkenning uitgevoerd naar een persoonlijk opleidingsbudget voor burgerpersoneel. Dit alles kan zorgen voor betere kansen op maatwerk bij je loopbaanontwikkeling.


6) Wat houdt de welkom-terug-regeling in?
Met de welkom-terug-regeling geef je burgermedewerkers een terugkeergarantie als ze tijdelijk buiten Defensie hebben gewerkt. Daardoor worden er meer mogelijkheden en zekerheden voor burgermedewerkers gecreëerd om buiten Defensie werkervaring op te doen.


7) Hoe ziet een instroompool eruit en wat betekent dit voor het huidige burgerpersoneel?
Aanstelling van burgermedewerkers kan op dit moment alleen plaatsvinden als er een concrete functie vrij komt. In een tijd van krapte op de arbeidsmarkt is het soms verstandig om daar niet op te wachten. De introductie van een instroompool vergroot de kansen om geschikte medewerkers aan te nemen zodra de kans zich voordoet. Betrokkene komt dan tijdelijk op een niet formatieve functie om vandaaruit binnen 3 jaar door te stromen naar een echte functie.

 
8) Zorgt zo’n instroompool dan niet voor verdringing van het bestaande personeel?
Nee, de instroompool betreft alleen niet-formatieve arbeidsplaatsen. De medewerkers uit de instroompool zouden daarna kunnen solliciteren op reguliere functies. Om verdringing van het bestaande defensiepersoneel daarbij te voorkomen, worden er afspraken gemaakt over de plaatsingsvolgorde bij sollicitaties op reguliere functies.


9) Op welke manier wordt de huisvesting van het burgerpersoneel gefaciliteerd?
Bij vrijwillige mobiliteit zal Defensie de huisvesting van het burgerpersoneel gaan faciliteren. Daarbij zal aangesloten worden bij het nieuwe huisvestingsbeleid voor militairen. Hiervoor zal een pilot voor 1 jaar worden uitgewerkt in overleg met Defensie. Na een jaar zal deze pilot worden geëvalueerd.


10) Waarom wordt het SBK verlengd? Het zou toch worden opgenomen in vaste regelgeving?
Het is nog steeds ons streven om het SBK op te nemen in vaste regelgeving. Dan is telkens verlengen niet meer nodig. Over de wijze waarop dit moet gebeuren hebben we helaas nog geen overeenstemming bereikt met Defensie. Daarom is het nu wel erg belangrijk dat dit SBK opnieuw tot en met 1 juli 2020 is verlengd. Medewerkers waarvan afscheid genomen moet worden of die uit functie vallen hebben hierdoor een goed en duidelijk vangnet. De kans dat je dit overkomt in een organisatie die groeit is kleiner dan in een organisatie die krimpt (zoals in het verleden), maar het zal je maar overkomen.

Getagged onder onderhandelaarsresultaat    cao2018    burgerpersoneel   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord