• Belastingservice VBM
  • image

Pensioendag vooralsnog geen verlofdag

zaterdag, 16 maart 2019 12:23
Pensioendag vooralsnog geen verlofdag

Aanstaande maandag is er een nationaal pensioenprotest naar aanleiding van het vastlopen van de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel. Ook bijna alle defensiebonden maken zich grote zorgen. Er is namelijk geen resultaat bereikt op belangrijke pensioenonderwerpen die ook heel relevant zijn voor het defensiepersoneel én voor Defensie als werkgever.

Denk daarbij aan:
- de RVU boete, die Defensie nu onterecht 150-175 miljoen per jaar kost;
- de steeds stijgende AOW leeftijd, die het voor defensiepersoneel steeds moeilijker maakt om ‘fit en gezond de eindstreep te halen’ en waardoor de kosten voor Defensie steeds hoger worden;
- koopkrachtbehoud pensioen.

Het kabinet wil op deze punten niet bewegen. Dit maakt dat de Nederlandse vakbeweging besloten heeft om tijdens een nationale protestdag hun eisen kracht bij te zetten. Ook bijna alle militaire vakbonden doen mee aan dit nationale pensioenprotest, zij hebben echter besloten hier nadrukkelijk een eigen invulling aan te geven.
Terwijl overal in het land actie wordt gevoerd en wordt gestaakt gaan wij, net als alle andere bonden in de veiligheidssector, op 18 maart 2019 om 12.00 uur in Den Haag voor onze leden een ‘Nationale pensioencursus #goedpensioen’ organiseren. Militairen en burgers hebben het recht om deel te nemen aan een vakbondscursus.

Vakbondsrechten
Juist nu de belangen van werkgever en werknemers goeddeels ‘parallel lopen’ zou je mogen verwachten dat Defensie soepel om gaat met de vakbondsrechten van onze leden. Dat is allesbehalve het geval. De werkgever Defensie is van mening dat de pensioencursus géén vakbondsactiviteit is en dat onze leden een vrije dag moeten opnemen als zij deze cursus willen gaan volgen.
Reden voor ons om een kort geding aan te spannen. Wij willen namelijk dat de vakbondsrechten van onze leden worden gewaarborgd. Militairen hebben bovendien geen stakingsrecht, waardoor hun vakbondsrechten in vergelijking met andere werknemers tóch al fors zijn ingeperkt. Laat werknemers en vakbonden in de defensiesector op zijn minst hun recht op een vakbondscursus behouden!

Kort geding
Omdat het om een vakbondscursus gaat, konden wij met ons kort geding niet bij de civiele rechter terecht. Dat is jammer, want de civiele rechter is gewend aan spoedeisende geschillen tussen vakbonden en werkgevers en legt de drempel voor een spoedeisend belang niet zo hoog. Wij moesten naar de ambtenarenrechter, die doorgaans niet zo snel een spoedeisend belang aanneemt. Vanwege het belang voor onze leden om in de tijd van de baas naar de vakbondscursus te kunnen gaan, hebben wij echter toch een poging gewaagd en een kort geding bij de rechter aanhangig gemaakt.

Spoedeisend belang
We hebben in deze procedure benadrukt dat de voorwaarde die Defensie stelt aan het opnemen van verlof een belemmering voor onze leden vormt om maandag naar de pensioencursus te komen. Helaas heeft de rechter ons echter laten weten dat geen sprake is van een spoedeisend belang, omdat het voor iedere defensiemedewerker mogelijk is om naar de pensioencursus te komen en de vraag of er verlof afgeboekt mag worden in een later stadium – tijdens een zogenaamde bodemprocedure – beantwoord kan worden. De rechter heeft hierbij wel aangegeven dat Defensie alsnog verlof toe zal moeten kennen als we naderhand in het gelijk gesteld worden.

Teleurstelling
De rechter heeft onze vordering dus niet afgewezen, maar ons ‘terug naar af’ gestuurd. We zijn uiteraard teleurgesteld en stappen opnieuw naar de rechter. Bovenal betreuren we het echter dat Defensie, wetende hoe belangrijk een goed pensioen voor defensiepersoneel is, zich niet achter de defensiemedewerkers heeft geschaard en ruimhartig verlof heeft verleend voor het bijwonen van de cursus op 18 maart. Een gemiste kans wat ons betreft.

Getagged onder pensioencursus    #goedpensioen   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

VBM op Twitter

Stel een vraag

help

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden