Vakbonden: Geen bezuinigingsreflex op publieke sectoren!

donderdag, 11 juni 2020 16:17
Vakbonden: Geen bezuinigingsreflex op publieke sectoren!

‘Er mag geen automatische bezuinigingsreflex op de publieke sectoren ontstaan na de coronacrisis. De bijna 1 miljoen mensen uit deze sectoren zijn onmisbaar gebleken bij de aanpak van de crisis. Zij mogen niet, zoals vaak gebeurt bij bezuinigingen, straks weer de sluitpost worden van de begroting. Dat is niet acceptabel en ook niet verantwoord gezien de taken en uitdagingen waar de publieke sectoren voor staan. Investeren in de kwaliteit van de publieke sectoren en de medewerkers is noodzakelijk.’


Dat schrijven de vakbonden voor Defensie, politie, onderwijs en ambtenaren werkzaam voor rijk, provincies, gemeenten, universitaire ziekenhuizen, rechterlijke macht en waterschappen in een brief aan de Tweede Kamerleden, ministers en werkgeversorganisaties in de publieke sector.

‘Nu investeert het kabinet vele tientallen miljarden euro’s, maar vakbonden vrezen dat de komende jaren bezuinigd zal gaan worden op de sectoren onderwijs, veiligheid en andere overheidsdiensten die iedereen nodig heeft. De ervaring leert dat deze bezuinigingen vaak terechtkomen bij de medewerkers. Terwijl al jaren in deze sectoren sprake is van hoge werkdruk en kwaliteitsverlies door bezuinigingen, decentralisaties en tekorten aan (vast) personeel, niet-marktconforme salarissen en  toenemende agressie. Dit is niet de koers die we in Nederland moeten willen,’ aldus ondertekenaars AC (Ambtenarencentrum), ACOP FNV (Algemene Centrale van Overheidspersoneel), CCOOP (Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel en het CMHF (Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen). 

Niet haalbaar

‘De inwoners van Nederland willen goed onderwijs - van basisschool tot wetenschappelijk onderzoek - een veilige werk- en leefomgeving in de eigen straat, stad en land, maar ook in Europa en de wereld, een schoon milieu, en goede infrastructurele voorzieningen zoals wegennet en openbaar vervoer. Maar tegelijkertijd wordt een publieke dienstverlening verwacht die efficiënt, niet te duur, maar vooral met een menselijke maat wordt uitgevoerd. En niet vooral via strikte naleving van regels en formulieren. Met mogelijke bezuinigingen in het vooruitzicht, is dat niet haalbaar’, aldus de vakbonden.

Vraag om nieuwe koers

In een brief aan de Tweede Kamerleden, ministers en werkgeversorganisaties in de publieke sector doen de vakbonden een appèl om bij toekomstig beleid te kiezen voor een nieuwe koers. Een koers waarin wordt gestreefd naar voldoende personeel, werkzekerheid, een lagere werkdruk met een eerlijk en marktconform salaris, ruimte voor de professional op de werkvloer en de menselijk maat in de uitvoering.  

De vakbonden vragen om:

  • Investering in kwaliteitsversterking van mensen, scholing, marktconforme lonen en een goed pensioen.
  • Verhoging van de middelen voor de publieke sectoren in de Miljoenennota’s
  • Collectieve voorzieningen en de publieke sector prominent in de verkiezingsprogramma’s en het overheidsbeleid.
  • Vergroting van de arbeidsparticipatie van vrouwen en gelijke beloning voor vrouwen en mannen.
  • Benader nieuwe beleidskeuzes integraal, want keuzes in de ene sector hebben gevolgen voor andere sectoren. Voorbeeld: bezuinigingen in het jeugdbeleid leiden tot werkdruk in sectoren als onderwijs, politie, sociaal domein en rechterlijke macht.
  • Breng de menselijke maat terug in uitvoering en eigen keuzemogelijkheden. De in februari 2020 gestarte parlementaire enquête van de Tweede Kamer naar verlies van maatwerk bij uitvoeringsorganisaties, kan mogelijke bouwstenen geven.
  • Betrek mensen werkzaam in de publieke sectoren van meet af aan bij de invoering van technische en digitale innovaties.
  • Zorg dat een leven lang leren, continue bij- en herscholingsmogelijkheden en lerend werken een tweede natuur is voor de overheidssectoren in de 21e eeuw.
  • Bied als publieke werkgever mobiliteitsmogelijkheden binnen de eigen of naar andere sectoren, en zeker ook voor mensen die nieuwe ontwikkelingen niet meer kunnen bijbenen of moeten revalideren vanwege werkdruk, PTSS, etc.
Klik hier voor de brief van de vakcentrales om herwaardering van de publieke sector

(Foto: Simon van Rooijen/UMC Utrecht)
Getagged onder publieke sector    covid19    corona   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

VBM op Twitter

Stel een vraag

help

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden