Krijgsmachtsadjudant en Defensieonderdeelsadjudanten onterecht beloond met bindingspremie?

dinsdag, 16 juni 2020 15:45
Krijgsmachtsadjudant en Defensieonderdeelsadjudanten onterecht beloond met bindingspremie?

De Commandant der Strijdkrachten (CDS) wil bewerkstelligen dat de Krijgsmachtsadjudant en Defensieonderdeelsadjudanten bovenop hun reguliere salaris (op officiersniveau) nóg een bonus ontvangen in de vorm van een bindingspremie van 30%. De VBM ziet geen enkele grond voor deze oneigenlijke, verkapte salarisverhoging. De bond neemt nadrukkelijk afstand van deze regeling en van het proces dat tot deze uitkomst geleid heeft.

De Krijgsmachtadjudant en Defensieonderdeelsadjudanten ontvangen een beloning die gelijkstaat aan een kapiteinssalaris. Deze financiële beloning volgt onder meer uit de opvatting dat deze stafadjudanten werkzaamheden verrichten die de reguliere adjudantstaken overstijgen. De CDS wil bovenop deze reeds bestaande financiële erkenning, een extra salarisverhoging toewijzen van 30%. Daarvoor moet de bindingspremie, een instrument om ongewenst vertrek van defensiemedewerkers te voorkomen, ingezet worden.

Forse weerstand

In het verleden zijn er meerdere pogingen gedaan om de beloning van de Krijgsmachtadjudant en Defensieonderdeelsadjudanten additioneel te verhogen. Voor het laatst is daartoe een poging gedaan in november 2018. De CDS wilde toen komen tot ‘maatwerk voor de salariëring [voor] de Krijgsmachtadjudant en de onderdeeladjudanten’. In maart 2020 maakte hij echter middels een nota bekend dat deze constructie, na overleg met de Hoofddirecteur Personeel (HDP), niet kon. Dit besluit kwam mede tot stand omdat ’de nota uit 2018 tot forse weerstand van de bonden leidde’.

Zoeken naar alternatieven

Het voornemen om de stafadjudanten alsnog extra te compenseren, was daarmee allerminst van de baan. In de genoemde ‘intrekkingsnota’ wordt zelfs gemeld: ‘Gelet op de intrekking […] wijs ik u op bestaande rechtspositionele instrumenten om de onderdeelsadjudant(en) die sinds 1 oktober 2018 door u zijn aangewezen alsnog te waarderen en/of te erkennen’ (met ‘u’ richt de CDS zich tot de commandanten van de defensieonderdelen; de geadresseerden van zijn brief). Een alternatief werd gevonden in een wel heel bijzondere hoek: de bindingspremie.

Maandelijkse bijschrijving

De bindingspremie is, zoals gezegd, een instrument dat in het leven is geroepen om een – volstrekt – ander doel te dienen dan waarvoor het nu wordt aangewend. Daarnaast wordt een bindingspremie normaliter jaarlijks of meerjaarlijks uitgekeerd. De Krijgsmacht(deel)adjudanten kunnen echter rekenen op een maandelijkse bijschrijving, zo kunnen we lezen in een bijzinnetje in de brief van de CDS.

Kraakhelder

Wat speelde zich allemaal achter de schermen af? De VBM kan niet anders dan concluderen dat er een schimmig spel gespeeld is. Vooropgesteld; de CDS gaat helemaal niet over de toekenning van bindingspremies. Daarnaast gold voor niet één Krijgsmacht(deel)adjudant dat ‘ongewenst vertrek voorkomen diende te worden’, waarvoor de premie in het leven is geroepen. Het is kraakhelder dat het hier om een truc gaat die extra belonen mogelijk maakt. Tevens valt de boodschap van de CDS, die verpakt wordt als een verzoek (om de premie toe te kennen), te zien als een bevel van een militaire meerdere. Dat blijkt bijvoorbeeld als ‘het voorstel’ door de medezeggenschap besproken wordt: hun advies werd al gauw in de wind geslagen.

De VBM kan zich niet vinden in de oneigenlijk toegepaste procedure en regeling en heeft een Wet openbaarheid van bestuur (Wob)-verzoek ingediend. De bond doet nader onderzoek en schroomt eventuele vervolgstappen niet.

Getagged onder premie    adjudant    krijgsmacht   

1 Reactie

  • Reactielink Johan Strootman maandag, 29 juni 2020 16:46 Geplaatst door Johan Strootman

    Eerst maar eens zorgen dat al het personeel het loon krijgt wat hun toekomt is naar mijn idee de eerste stap, dus vooruit met het nieuwe loongebouw en overige afspraken die dus nog steeds niet zijn uit onderhandeld, waar hebben wij als personeel een akkoord voor gegeven vraag ik mij toch een beetje af.
    Om dan nu op deze wijze dit onderwerp naar voren te brengen voor een kleine categorie die extra beloond worden lijkt mij erg ongepast ten opzichte van het personeel.

    Rapporteren
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

VBM op Twitter

Stel een vraag

help

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden