Defensie te traag met verbeteren van veiligheid

donderdag, 25 juni 2020 14:20
Defensie te traag met verbeteren van veiligheid

De Visitatiecommissie Defensie en Veiligheid heeft onlangs haar tweede jaarrapport uitgebracht. De commissie constateert dat de Krijgsmacht onvoldoende heeft gedaan om van Defensie een veiligere organisatie te maken. Er moet een versnelling worden ingezet om alsnog de gestelde doelen uit het plan van aanpak ‘Een veilige Defensieorganisatie’ te verwezenlijken.

Na ernstige ongevallen met dodelijke afloop (in onder andere Mali en Ossendrecht) is besloten om een plan van aanpak voor een veiligere Defensieorganisatie op te stellen. In dat plan zijn ambitieuze doelen opgenomen die - breed gesteld -  een veiligere werk-, leer- en leefomgeving bij de Krijgsmacht moeten realiseren. De commissie Defensie en Veiligheid, onder voorzitterschap van Gerdi Verbeet, is onafhankelijk en toetst jaarlijks hoe Defensie invulling geeft aan het plan van aanpak en wat ervan terecht komt.

Een kort rapport
Het onlangs verschenen rapport is kort: enerzijds is COVID-19 daar de oorzaak van (de pandemie belemmerde het onderzoek); anderzijds komt dat door de stroperige Defensieorganisatie, die weinig initiatief in de uitvoering van het plan van aanpak heeft getoond. De commissie meldt dat zij een beperkte voortgang en doelbereiking van het plan heeft gezien. Het bleek een opgave om informatie over het plan van aanpak bij het Defensiemanagement los te peuteren. De commissie stelt: ‘’Defensie is nog niet aan het einde van het begin van het verbeteren van de veiligheid binnen Defensie.’’

Niet van de grond gekomen
De commissie benoemt overigens wel dat het plan van aanpak er zeker toe heeft geleid dat veiligheid meer aandacht heeft gekregen bij de defensieonderdelen. Maar er zijn zorgen over de voortgang: belangrijke maatregelen (zoals goed risicomanagement en een goed registratiesysteem voor het melden en opvolgen van voorvallen) zijn na twee jaar nog niet van de grond gekomen. Verder maakt de commissie zich zorgen of er door Defensie wel voldoende financiële middelen vrijgemaakt kunnen worden om veiligheid in de organisatie te kunnen waarborgen.

Geen invloed
In het rapport heeft het vastgoed van Defensie ook een prominente plaats gekregen; de huidige legeringsgebouwen en opslagplaatsen dragen allerminst bij aan de gewenste veiligheidssituatie. Zo wijst de commissie bijvoorbeeld op onvoldoende afzuiging in oude werkplaatsen en slecht onderhouden gebouwen die schade aan Defensiemateriaal veroorzaken). Daarnaast toont het rapport dat commandanten hun verantwoordelijkheid voor veiligheid niet goed kunnen waarmaken, omdat zij voor een groot deel afhankelijk zijn van gecentraliseerde diensten waarop ze geen invloed hebben (zoals inkoop en infrastructuur).

De commissie maant Defensie haast te maken met haar plan van aanpak. Volgend jaar, bij de derde visitatie, hoopt de commissie dat er meer en concretere resultaten zijn geboekt om de veiligheid binnen de Krijgsmacht naar een hoger plan te tillen.

Het volledige rapport is hier te lezen.

Getagged onder defensie    veiligheid    rapport   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

VBM op Twitter

Stel een vraag

help

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden