• Belastingservice VBM

Defensie breidt gebruik PBM in strijd tegen COVID19 uit

donderdag, 07 januari 2021 21:48
Defensie breidt gebruik PBM in strijd tegen COVID19 uit

De afgelopen maanden is gebleken dat het COVID19-besmettingspercentage onder militairen relatief hoog is en dat ook personen zonder klachten het virus kunnen verspreiden. Daarom heeft het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG) van Defensie geadviseerd dat defensiepersoneel dat langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter van dezelfde persoon moet verblijven, een gecertificeerd mondmasker dient te dragen. Defensie heeft dit advies overgenomen en nog enkele aanvullende maatregelen getroffen om onnodige blootstelling aan het virus te voorkomen (instructie CDS-061).

Defensie geeft voorts aan de richtlijnen van het RIVM zoveel mogelijk na te willen volgen en in principe medewerkers thuis te laten werken en de reisbewegingen zoveel mogelijk te willen beperken. Bij werkzaamheden die op de werkplek uitgevoerd móeten worden, geldt dat samenwerking binnen de 1,5 meter voorkomen dient te worden. Bij situaties waarin deze afstand niet nageleefd kan worden – bijvoorbeeld bij operationele inzet – dienen aanvullende Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) gebruikt te worden.

Als een commandant besluit van de thuiswerk-norm af te wijken en werkzaamheden binnen de 1,5-metercirkel te laten verrichten, dient er eerst een risico-inventaris uitgevoerd te worden. Daarbij moeten een medisch adviseur en een veiligheidsdeskundige betrokken te worden.

Op deze manier worden er binnen Defensie verschillende werksituaties onderscheiden, op basis waarvan het PBM wordt aangepast:

-Werksituatie op 1,5 meter – normaal risico
Als er 1,5 meter afstand kan worden gehouden, gelden de gangbare RIVM-richtlijnen. Er dient dan een niet-gecertificeerd mondmasker gedragen te worden in publieke ruimten. Defensieterreinen en –gebouwen vallen niet onder publieke ruimten, maar een commandant kan dat wel laten opnemen in de kazerneorder.

-Werksituaties > 15 minuten op minder dan 1,5 meter – verhoogd risico
Als er 15 minuten of langer op minder dan 1,5 meter gewerkt wordt (met dezelfde personen), dan dient het gecertificeerde mondneusmasker ‘IIR’ (chirurgisch mondmasker) te worden gebruikt.

-Werksituatie minder dan 1,5 meter met mogelijk COVID19-besmet persoon – sterk verhoogd risico
Als er op minder dan 1,5 meter wordt gewerkt met een persoon met COVID19-klachten (hoesten en niezen bijvoorbeeld), wordt het gecertificeerde mondneusmasker ‘FFP-2’ (ademhalingsbeschermingsmasker) gebruikt. Dat geldt ook bij contact met niet-defensiemedewerkers, als een gezondheidscheck vooraf niet mogelijk is.

De PBM die in het kader van COVID19 benodigd zijn ter bescherming van de drager kunnen het volgende betreffen:

-handschoenen;
-schort (halterschort of schort met lange mouwen);
-bril (veiligheidsbril, face-shield of disposable bril bijvoorbeeld);
-mondmasker.

In situaties met (mogelijk) hoog-risicocontact wordt met de medisch adviseur overlegd of deze aanvullende PBM al dan niet worden gedragen.

Voor de volgende situaties gelden deze specifieke instructies:

-Gezondheidscentra Defensie:
Alle bezoekers worden verzocht niet-gecertificeerde mondmaskers te dragen. Bezoekers met klachten passend bij COVID19 moeten eerst telefonisch contact opnemen.

-Personenvervoer Defensie van personen zonder klachten passend bij COVID19
Het dragen van een niet-gecertificeerd mondmasker is verplicht. Hier kan op worden gecontroleerd en kan een boete opleveren bij niet-naleving. Als men langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter zit, dient een gecertificeerd mondmasker gedragen te worden.

-Defensiepersoneel in onderwijs en lesgebouwen
Leerlingen/studenten en personeel dienen in lesgebouwen een niet-gecertificeerd mondmasker te dragen. Dat geldt ook bij verplaatsingen door het gebouw. In het leslokaal zelf hoeft, mits de 1,5 meter afstand gehanteerd wordt, geen mondmasker te worden gedragen.


Getagged onder covid19    corona    defensie    pbm   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

VBM op Twitter

Stel een vraag

help

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden