• Teken die petitie!

Trek nota Feestdagencompensatie in!

donderdag, 08 april 2021 16:29
Trek nota Feestdagencompensatie in!

Defensie heeft bekendgemaakt dat per 1 april de werkwijze voor het toekennen van de zogenaamde feestdagencompensatie voor het burgerpersoneel is veranderd. De VBM is op z’n zachts gezegd verbaasd over de aanpassing. Deze is niet met de bonden besproken!

Met de compensatie, gebaseerd op artikel 32, vijfde lid van het BARD, wordt een ongelijke situatie tussen burgerpersoneel dat werkt in een standaard dagdienstrooster, en burgerpersoneel dat werkt in een continu-ploegendienstrooster (CP-rooster), opgeheven.

De nieuwe werkwijze wordt beschreven in de HDP-nota ‘Feestdagencompensatie’. De invoering van de nieuwe werkwijze dient volgens Defensie een aantal doelen. Zo worden de compensatie-uren niet meer handmatig toegekend en wordt de berekening van het aantal compensatie-uren in overeenstemming gebracht met de regelgeving. Ook worden de compensatie-uren voor een groot deel van de doelgroep geautomatiseerd vastgesteld, met behulp van de Roostermanagementtool (RMT).

In 2018 hebben de bonden tijdens een overleg van de werkgroep Algemene Financiële Rechtstoestand (AFR) aangegeven dat over de invoering van het RMT bij Defensie (gekoppeld aan Peoplesoft) nog geen overeenstemming is bereikt. Dat betekent dat er geen sprake kan zijn van het automatiseren van compensatie-uren met behulp van het RMT. De voorzitter van de werkgroep AFR heeft in dit overleg aangegeven dat de invoeringsdatum wordt verschoven en dat tot die tijd de invoering achterwege blijft. Die situatie is nog altijd niet veranderd.


Verslechtering 
Vakbondsleden hebben inmiddels laten weten dat als gevolg van de uitgegeven HDP-nota ‘Feestdagencompensatie’ er sprake is van een versléchtering van de rechtspositie.

Defensie vliegt met de nota feestdagencompensatie uit de bocht. De VBM is – zacht uitgedrukt – verbaasd dat de inhoud van deze nota niet met de bonden besproken is. Hoe is dat mogelijk. Deze nota geeft niet alleen een nadere invulling aan een BARD-artikel, maar zorgt er bovendien voor dat bestaande aanspraken veranderen. Dit is dus een overeenstemmingsplichtig onderwerp.


Terug naar oude regelgeving
Samenvattend, over de invoering van een RMT en een verandering van aanspraken is met de bonden geen overeenstemming bereikt. Dit betekent dat de invoering van de nieuwe werkwijze zoals hierboven beschreven, niet plaats kan vinden.

De VBM heeft Defensie verzocht één en ander per direct in te trekken en terug te keren naar de regelgeving en uitvoeringspraktijk zoals die voor invoering van de nota golden. De VBM is uiteraard wel bereid tijdens de eerstvolgende vergadering van de werkgroep AFR hierover te spreken.

Getagged onder feestdagen   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

VBM op Twitter

Stel een vraag

help

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden