• Informatiepunt Chroom-6
  • Teken die petitie!

Jaarverslag 2020: nog geen reden tot optimisme

vrijdag, 21 mei 2021 11:06
Jaarverslag 2020: nog geen reden tot optimisme

Defensie heeft, net als andere ministeries, op 19 mei jl. het jaarverslag 2020 gepubliceerd. In 2020 zijn diverse, vooral materiele investeringen gedaan in Defensie. De investeringsquote lag opnieuw boven de vereiste 20%. Toch biedt het jaarverslag van het ministerie van Defensie 2020 volgens de VBM weinig reden tot echt optimisme.

Grootste knelpunt is het personeelstekort, vooral veroorzaakt door de hoge uitstroom van de afgelopen jaren. De vulling blijft in 2020 onverminderd laag, vooral voor de militaire functies (79%). Dat is uitermate zorgelijk.

Volgens Defensie is in 2020 gewerkt aan het herstel van vertrouwen door betere arbeidsvoorwaarden. Het klopt dat het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020 een stap voorwaarts is geweest. Afspraken uit dat arbeidsvoorwaardenakkoord zijn echter niet nagekomen. Er hadden in 2020 een nieuw bezoldigingsstelsel en een nieuw personeelssysteem moeten zijn. Hiervoor had ook geld moeten zijn gereserveerd. Dat is niet gebeurd. Bovendien zit het personeel sinds 1 januari 2021 weer zonder 'cao' en wil Defensie niet verder gaan dan 1,25% arbeidsvoorwaardenruimte.

De structurele financiële problemen op personeels- en materieelgebied kunnen alleen worden opgelost als er structureel geld bijkomt. Nederland is een relatief rijk land (de 5e economie van de EU), maar staat binnen de NAVO vrijwel onderaan de ranglijst van defensie-uitgaven (in verhouding tot het bbp). Dat wordt internationaal niet gewaardeerd. De NAVO heeft Nederland gevraagd om stappen te nemen, zodat de toegewezen capaciteitendoelstellingen gehaald kunnen worden. Die gevraagde stappen worden vooralsnog niet gezet. De defensie-uitgaven als percentage van het bbp stegen weliswaar van 1,33% in 2019 naar 1,41% in 2020, maar deze stijging is vooral veroorzaakt aan de neerwaartse bbp-ontwikkeling door COVID-19.


Europees gemiddelde?

Daar waar een groot aantal politieke partijen ervoor koos (in hun verkiezingsprogramma’s) om niet de internationale afspraak van 2%, maar het ‘Europese gemiddelde’ als richtpunt te nemen, lijkt dat onderscheid in rap tempo te verdwijnen, zo rekent Defensie voor in haar jaarverslag. Partnerlanden zoals Frankrijk en Duitsland investeerden in Defensie, maar ook kleinere Europese landen zoals Kroatië, Albanië en Tsjechië willen in 2024 op 2% uitkomen. Door de toegenomen dreiging stijgt het ‘Europees gemiddelde’ naar verwachting van 1,76% in 2021 naar 1,92% in 2024.

Gelet op de veranderende veiligheidssituatie is het noodzakelijk dat Europa, en dus ook Nederland, verantwoordelijkheid neemt voor de eigen veiligheid en vrijheid. Zowel de NAVO als de EU verwachten meer van Nederland als het gaat om een ‘fair share’.


13 tot 17 miljard extra

Er zijn stappen gezet en investeringen gedaan, maar met het huidige personeelstekort en de materiele problemen is Defensie onvoldoende toegerust voor de huidige en toekomstige dreigingen. Daarvoor is echt structureel € 13 miljard tot € 17 miljard extra nodig.

Een aantal materieelprojecten loopt vertraging op, meldt Defensie. Deze staan vermeld in de afwijkingsrapportage. Het gaat onder andere om de vervanging van M-fregatten en het Close in weapon systeem. In beide gevallen geldt dat de D-brief komt in 2022.

De COVID-19-pandemie heeft ook een gunstig effect, namelijk meer waardering uit de samenleving voor de competenties van Defensie. Die steeg van een 6,1 in 2017 naar een 7,0 in 2020.

Getagged onder arbeidsvoorwaarden    personeelsgebrek   
Log in om reacties te plaatsen
Inloggen Registreren

LOGIN MET UW ACCOUNTGEGEVENS

Gebruikersnaam
Wachtwoord

VBM op Twitter

Stel een vraag

help

 

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden