• Belastingservice VBM

Nieuws actueel

Veiligheid moet zwaarder wegen dan regionale lobby!

De grootste Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM heeft woensdag in een brief Tweede Kamerleden opgeroepen om de juiste prioriteiten te stellen in het debat over de marinierskazerne. De nationale veiligheid en het behoud van een sterk en professioneel Korps Mariniers moeten zwaarder wegen dan het economische belang van één provincie. Het Korps Mariniers is geen politieke speelbal voor werkgelegenheid in de regio.

(Oud-)medewerkers: doe mee aan onderzoek chroom-6

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) onderzoekt de situatie rond chroom-6 op andere Defensielocaties dan de POMS-locaties (prepositioned organizational materiel storage-locaties). Dit is een vervolg op het onderzoek naar chroom-6 op de POMS-locaties, dat al is afgerond. Het onderzoek is erop gericht om eind 2020 zoveel mogelijk duidelijkheid te kunnen geven. De resultaten gebruikt Defensie dan voor het vaststellen van een regeling.

Gesprekken over nieuw loongebouw formeel van start

Op donderdag 30 januari zijn Defensie en de vakbonden formeel gestart met de gesprekken over de uitwerking van de AV-afspraken over een nieuw loongebouw en een vereenvoudigd stelsel van toelagen voor militairen. In de afgelopen maanden hebben de partijen in informele setting thematische sessies gehouden over het waarderen van functies, vormen van belonen bij andere overheids- en marktsectoren en zijn bezoldigingsstelsels geanalyseerd.

Mariniers definitief niet naar Vlissingen

Mariniers definitief niet naar Vlissingen

vrijdag, 14 februari 2020 15:41

Er komt definitief geen marinierskazerne in Vlissingen. Daarmee zet het kabinet een streep door het besluit van inmiddels acht jaar geleden. De VBM is de huidige bewindslieden, staatssecretaris Visser en minister Bijleveld, erkentelijk dat zij hun verantwoordelijkheid hebben genomen door te luisteren naar het personeel.

VBM zoekt frontoffice (helpdesk)-/secretarieel medewerker

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel (VBM) te Den Haag zoekt een (sociaal) juridisch onderlegde frontoffice (helpdesk)-/secretarieel medewerker (m/v). Het werkgebied omvat de eerste opvang (telefonisch of per e-mail) van leden met vragen over hun rechtspositie als (ex)militair of (ex)burgermedewerker bij Defensie.

Geen geschil over eenmalige uitkeringen!

Geen geschil over eenmalige uitkeringen!

donderdag, 06 februari 2020 11:46

Het Sectoroverleg Defensie heeft op 5 februari jl. overeenstemming bereikt over de interpretatie van de arbeidsvoorwaardenafspraken 2018-2020 inzake de pensioengevendheid van de eenmalige uitkeringen voor militairen voor zowel 2019 en 2020. Het SOD heeft geconstateerd dat beide eenmalige uitkeringen pensioengevend zijn. Indien deze afspraak voor de eenmalige uitkering van 2019 praktisch niet uitvoerbaar is, gaan partijen uiterlijk 1 maart as. met elkaar in overleg om een alternatieve oplossing te vinden. 

CvV bekrachtigt samenwerking met officiële oprichting

Het bestaan van de Coalitie voor Veiligheid (CvV) is op 30 januari 2020 bekrachtigd met het tekenen van een oprichtingsakte bij de notaris. Daarmee is het samenwerkingsverband van vakorganisaties in de sector veiligheid officieel vastgelegd.

Update rekentool AOW-gat noodzakelijk

Update rekentool AOW-gat noodzakelijk

dinsdag, 28 januari 2020 10:58

Op de website van het ministerie van Defensie staat een rekentool, die gewezen defensiemedewerkers in staat moet stellen inzicht te krijgen in de financiële gevolgen van de AOW-gat-compensatie. Dat was althans de bedoeling. Gelukkig gaat Defensie met een update komen, zodat de onjuiste uitkomsten tot het verleden behoren.

Het betere werk

Het betere werk

vrijdag, 24 januari 2020 14:48

Onlangs publiceerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid het advies: ‘Het betere werk. De nieuwe maatschappelijk opdracht’. Een van de aanbevelingen onder de noemer ‘grip op werk’: ontwikkel een programmatische aanpak voor goed werk binnen je organisatie. Versterk de positie van werkenden binnen je organisatie. En onder de noemer ‘grip op het leven’: schep meer mogelijkheden om mensen de keuze te geven hoeveel uren ze willen werken. En zorg voor langdurige, collectief betaalde verlofregelingen voor zorg en meer zeggenschap over arbeidstijden.

Defensie en de bonden vliegen elkaar in de haren

In het Sectoroverleg Defensie (SOD) is een verschil van mening ontstaan over de uitwerking van het arbeidsvoorwaardenakkoord. Centrales en bonden zagen geen oplossing en hebben uitgesproken dat zij de komende dagen zullen besluiten of zij de Advies- en Arbitragecommissie (AAC) zullen inschakelen.

Pagina 1 van 19

VBM op Twitter

Agenda

Stel een vraag

help

 

Trivizier

Trivizier 2019-10

Sitevizier

Sitevizier is de online nieuwsbrief van de VBM. U kunt zich hier aanmelden.

Deze site maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Ik begrijp het

De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM

De VBM is er voor:

Defensiemedewerkers

Burgers

MILITAIREN

BURGERS

Reservisten

Postactieven & Veteranen

RESERVISTEN

PA & VETERANEN

Contact

VBM

Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag
Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag
Tel. 070-3155111

Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>>

Ga snel naar:

BBTV Sitevizier
Helpdesk Lid worden